PE100 tryckrör för dricks- och spillvatten | Uponor

Produkter

PE100

Transport av dricksvatten, spillvatten, processvatten och gas med PE100-rör

Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av dricksvatten, spillvatten, processvatten och gas. Röret tillverkas av PE100 som är en typ av polyeten, ett flexibelt material som är lätt att hantera. PE100-rören har högre styrka och väggtjocklek än PE80-rör vilket gör röret kostnadseffektivt. PE100-rör sammanfogas med elektromuffsvetsning (EF), stumsvetsning och mekaniska kopplingar.

PE100-rör är flexibla och riktningsändringar kan genomföras med själva röret. Vi rekommenderar att böjningsradien är högre än 100 x De. Mindre böjningsradie är svårt att genomföra vid installation. Med PE100-rör är det möjligt att installera en ledning som motstår dragkrafter och därmed även sättningar i omkringliggande mark. Med svetsade skarvar blir ledningen lika stark som röret självt.

PE100 har hög brotthållfasthet och klarar hård mekanisk påverkan. Det gör systemet beständig mot tryckstötar och trycksvängningar och det kan även ta upp stora sättningar i omkringliggande mark. Systemet är mycket korrosionssäkert och har god beständighet mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor. Röret har en slät insida, vilket ger låg friktion. Rören är även mycket slitstarka och därmed beständiga mot de partiklar i de media som ska transporteras. Lägsta temperatur för att hantera rören är -20° C och den högsta temperaturen för att hantera rören är +40° C. Om temperaturen överstiger dessa grader kommer rörets prestanda att ändras. Livslängden för PE100 är lång, i de mest optimala förhållandena, över 100 år. PE100-rör tillverkas i dimensioner 32-1200 och finns i SDR-klasserna 26-11 och tryckklasser från 6 till 16 bar. PE100-rören för transport av dricksvatten är godkända enligt Nordic Poly Mark, godkända för dricksvattenkvalitet i Danmark och Finland och tillverkade enligt SS EN 12201 och Uponors fabriksstandard.

Färger

  • För spillvatten. Färg: svart med bruna stripes
  • För dricksvatten. Färg: svart med blåa stripes
  • För gas. Färg: svart med gula stripes
Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med PE100

  • Korrosionssäkra
  • Slagtåligt även vid låga temperaturer
  • Beständigt mot tryckstötar och trycksvängningar
  • Korrosionssäkert
  • Lång livslängd
  • Lågfriktionsrör

Svetsmetoder

Svetsning

Svetsning

PE100-rör kan sammanfogas med elektromuffsvetsning (EF), stumsvetsning och mekaniska kopplingar. Små dimensioner svetsas oftast med EF och de större dimensionerna med stumsvetsning. Orsakerna är både ekonomiska och tekniska. Genom svetsning blir systemet tätt och får större draghållfasthet. För att få en tät ledning är det viktigt att svetsningen utförs korrekt. Det finns standarder att följa och även utbildning i svetsning för installatörer. Certifierad svetspersonal är ett krav. Svetsning kan genomföras i -20° C men det krävs väderskydd och att rören är pluggade för att undvika kalldrag.

Mer om PE100-rör

9DE4928675994EEB93E1A635E8361186

PE100

Sortiment 2021

PDF 152.66kB
5595BB7FEC194E57A6E29D5FB11B3E3A

PE100 tryckrör

Tekniska data

PDF 167.73kB
E9D70807460649FDAB2692F89792F5D2

Tryckrörssystem PE100

Kapitel 7.4 - Teknisk Handbok

PDF 414.57kB
42C6927C2F7843079F4B12F645950450

Certifikat 4019-41 Uponor tryckrörssystem PEH och ProFuse RC för att leda vatten och avloppsvatten

Certifikat

PDF 134.27kB
7B8BC8073CAC4813A54CDF27D0D1C0E9

Uponor Tryckrörssystem PE100

Byggvarudeklaration

PDF 245.08kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.