Uponor tryckrörssystem för spill- och dricksvatten | Uponor

Produkter

Tryckrörssystem

Säkra, långlivade tryckrörssystem i Polyeten

Vid transport av avloppsvatten, dricksvatten eller gas utan självfall används tryckrör. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet, och samtidigt ett otroligt säkert rörsystem. Det är ett system med lång livslängd och därmed god totalekonomi.

Uponor tillverkar och säljer tryckrör i materialen PE80 och PE100. Rören finns i små dimensioner som PE80 och i större dimensioner som PE100. Uponors tryckrör levereras i olika färger som anger rörens användning. För tryckavlopp är Uponor ProFuse RC-rören bruna, PE80 och PE100 är svarta med bruna ränder. Trycksystem i polyeten har många fördelar, däribland hög styrka, säkerhet och flexibilitet. Dessa egenskaper gör att både kostnader och miljöpåverkan kan hållas nere.

Uponors tryckrörssystem i polyeten används för transport av tryckvatten, däribland dricksvatten, samt spillvatten och gas. Rören tillverkas i materialen PE80, PE100, PE = Polyeten och har olika egenskaper, dock de viktigaste gemensamt: täthet, tålighet och lång livslängd.

 

Gemensamt för PE80, PE100, PE100 RC och ProFuse RC är att de är Nordic Poly Mark-certifierade och uppfyller kraven i EN12201 och INSTA SBC EN 12201. Rören uppfyller även de danska och finska dricksvattendirektiven.

 

Uponor ProFuse RC är ett starkt alternativ för högsta säkerhet och livslängd. ProFuse RC är tillverkat av PE100 RC-material och försett med skyddsmantel. Konstruktionen med skyddsmanteln gör att röret är extremt motståndskraftigt mot repor och punktlaster.

 

Uponor PE80 har utvecklats för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Systemet är tillverkat av Polyeten, ett mycket flexibelt plastmaterial som är enkelt att arbeta med.

 

Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av dricksvatten, spillvatten, processvatten och gas. Systemet tillverkas av Polyeten, ett flexibelt, starkt och lätthanterligt plastmaterial med lång livslängd och enkel hantering.

Uponor PE100RC består av ett svart PE100 RC mediarör i Polyeten som transporterar dricksvatten. Röret är korrosionsbeständigt och tål tryckstötar. Dimension 63-1600 levereras efter förfrågan. Kontakta Kundtjänst +46 33 172 500 för mer information.

Uponor Barrier PLUS är ett nytt tryckrörssystem för transport av dricksvatten i förorenad mark. Barrier PLUS är ett barriärrör helt tillverkat i plast med ett sömlöst barriärlager som skyddar dricksvatten från farliga ämnen och dålig lukt. Tillsammans med Barrier Wrap krymphylsa blir det ett system helt tillverkat i plast.Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Tryckrörens fördelar

  • Lång livslängd
  • Stor styrka och flexibilitet
  • Nordic Poly Mark certifierade
  • Motstånd mot mekanisk påfrestning, tryckstötar, trycksvängningar och sättningar i mark

Uponor Infra för en hållbar framtid

Hållbar och säker infrastruktur idag och i framtiden

Mer om tryckrör

E9D70807460649FDAB2692F89792F5D2

Tryckrörssystem PE100

Kapitel 7.4 - Teknisk Handbok

PDF 414.57kB
2692B87452AB4DFDBCBCA198A9360135

Tryckrorssystem

Sortiment 2021

PDF 3.05MB
1763FC8AD5924531949CCAF42850F520

Tryckrörssystem PE80

Kapitel 7.3 - Teknisk Handbok

PDF 489.72kB
7D9BE8A5B51B4993ABE0256945D55B44

Profuse Dricksvatten/Spillvatten/Gas

Kapitel 7.1 - Teknisk Handbok

PDF 664.95kB
EBD0510E9E114E8A92CC5DFC6F855B42

ProFuse RC

Produktinformation

PDF 7.42MB
CBFA5F2A87B2482E9D20C333DB5E6A07

Dricksvatten

Kapitel 7.0 - Teknisk Handbok

PDF 457.03kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.