Uponor tanke til sprinkleranlæg

Produkter

Sprinklertankar

Sprinklertankar i PE

Sprinklertankar i PE används till brandsläckningsutrustning och installeras som mellantank eller reservtank till vatten. Tankarna kan även fungera som kompletterande vattenkällor till extern brandbekämpning. Tankarna tillverkas i dubbelväggsröret Weholite, vilket garanterar ett 100 % tätt system med över 100 års livslängd, som inte rostar, har hög kemikelieresistens, hög slitstyrka, god slaghållfasthet och låg vikt.

Tankarna finns i dimensioner från 2000 till 3500 mm och kapaciteten designas helt efter kundens behov. Trycklösa sprinklertankar installeras normalt under mark och installation av tankarna är smidig och enkel även vintertid.

Produktkatalog
Sprinklertankar i WehoPanel | Uponor

Fördelar med Weholite Sprinklertank

 • Hög PEHD-kvalitet
 • Dubbelvägg och svetsade skarvar garanterar 100 % täthet med lång livslängd
 • Hög kemikalieresistens
 • Unik slitstyrka
 • God slaghållfasthet ned till -20° C
 • Livslängd på över 100 år, därför den mest kostnadseffektiva lösningen i det långa loppet
 • Låg vikt
 • Snabb och enkel installation, även vid svåra markförhållanden
 • Minimalt med underhåll
 • Tål högtrycksrengöring
 • Möjlighet att installera under parkeringar eller vägar

Funktion & Utrustning

Funktion
Sprinklertankar i WehoPanel | Uponor

Funktion

Tanken förses med vatten från vattennätet genom en flottörventil, som reglerar vattennivån i tanken. Flottörventilen är installerad i stigarröret så att vattenkapaciteten kan utnyttjas fullt ut.

Vatten från tanken distribueras till sprinklerinstallationen genom sugledningarna anslutna till bottenbackventilen (backventil med filterkorg) som är installerad i sugbrunnen.

Om man vill använda tanken för brandsläckning kan man bygga den så att vatten tas från tanken via en sugledning avslutad med bottenbackventil med anti-virvel platta.

Vill man ha möjlighet att släppa ut överskottsvatten till spillvattennätet, kan ett bräddavlopp installeras.

Utrustning
Sprinklertankar i WehoPanel | Uponor

Utrustning i sprinklertankar

 • Inspektions/nedstigningsbrunnar med stegar
 • Påfyllningsledning / returledning för kapacitetprov
 • Flottörventil
 • Sugbrunn
 • Bottenbackventil (backventil med filterkorg)
 • Anti-virvel platta
 • Sugledning
 • Tömningsventil
 • Bräddavlopp
 • Luftnings- och ventilationsrör
 • Sugledningar som leder till pumpstationer och tryckförstärkare
 • Test / provtagningsledning
 • Nivåvakter

Mer om Weholite

0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
1951F31F80464EC2BE2D1C0CDB236736

Weholite

Sortiment 2021

PDF 1.36MB
969A8CD688854A068105598714B062DF

PBB 5214 Weholite rörmagasin från dim. 1400

Föreskrivande text

PDF 126.38kB
A71C8F5772644B8FA0D5BB8A5E4856FE

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442.11kB
2BF20420498B4AF2BD3074A305E754C1

Weholite

Tekniska data

PDF 475.75kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.