Spillvattentankar i Weholite | Uponor

Produkter

Spillvattentankar

Täta och pålitliga Weholite-tankar för lagring av spillvatten

Spillvattentankar har ej utjämnande funktion för avloppsnätet. De installeras vanligen i anslutning till en pumpstation som tillfälligt kan bli överbelastad vissa tider på dygnet. När pumpen inte klarar av att hantera allt spillvatten som kommer in ökar nivån i tanken. Under natten, då belastningen normalt sjunker, pumpas både inkommande spillvatten samt det som lagrats i tanken vidare i systemet. Varje kommunalt avloppsnät har pumpstationer som lyfter upp vattnet för att kunna fortsätta med självfall på ledningen efter stationen. Pumpstationer används också till att pumpa spillvattnet vidare i en tryckledning.

Uponor Infras spillvattentankar av Weholite framställs i polyeten, vilket ger en unik slitstyrka, hög kemikalieresistens och god slaghållfasthet ner till minus 20 grader. Tankarna finns i dimensionerna 600 till 3500 millimeter med ringstyvhetsklasserna SN2 till SN8. De prefabricerade tankarna som tillverkas för lagring av spillvatten kan levereras som standard i 12-meters rörlängder, som sammanfogas på arbetsplatsen men kan även levereras i 22 meters-längder, utan skarvar vilket ger en 100 % vattentät lösning.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med Weholite Spillvattentankar

 • Hög PEHD-kvalitet
 • Dubbelvägg och svetsade skarvar garanterar 100 % täthet med lång livslängd
 • Hög kemikalieresistens
 • Unik slitstyrka
 • God slaghållfasthet ned till -20° C
 • Livslängd på över 100 år, därför den mest kostnadseffektiva lösningen i det långa loppet
 • Låg vikt
 • Snabb och enkel installation, även vid svåra markförhållanden
 • Minimalt med underhåll
 • Tål högtrycksrengöring
 • Möjlighet att installera under parkeringar eller vägar

Mer om Weholite

0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
1951F31F80464EC2BE2D1C0CDB236736

Weholite

Sortiment 2021

PDF 1.36MB
969A8CD688854A068105598714B062DF

PBB 5214 Weholite rörmagasin från dim. 1400

Föreskrivande text

PDF 126.38kB
A71C8F5772644B8FA0D5BB8A5E4856FE

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442.11kB
2BF20420498B4AF2BD3074A305E754C1

Weholite

Tekniska data

PDF 475.75kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.