Ultra Rib 2 det bästa röret på marknaden | Uponor

Produkter

Ultra Rib 2 Spillvattenrör

Avloppsröret Ultra Rib 2 har över 100 års livslängd

Det registrerade varumärket Ultra Rib 2 har extremt hög täthet, säkerhet och styrka. Plaströrssystemet har alltid haft egenskaper som ligger väsentligt över de krav som ställs i Norden och övriga Europa. Kommuner, industrier och exploatörer kan vara trygga med att plaströren och plaströrssystemen fungerar i långt över 100 år.

Men vi nöjer oss inte med att erbjuda det bästa. Vår position på marknaden sedan vi tillverkade vårt första avloppsrör 1952 har bottnat i innovation, utveckling och noggrannhet. Därför har vi sett över alla delar och detaljer på spillvattenröret Ultra Rib 2. Vi har räknat, mätt och kalkylerat. Vi har testat, justerat och finslipat. Och vi hittade en detalj som vi kunde förbättra – muffens konstruktion är nu ännu lite bättre och det säkraste systemet har blivit ännu säkrare.

 

Ultra Rib 2 SN8 med integrerad muff finns i dimensioner från 200 till 560 mm i 3-meters längder.

Produktkatalog
Många fördelar med Ultra Rib 2 | Uponor

Avloppsröret Ultra Rib 2

 • Integrerad muff – 50 % färre skarvar
 • Muff med precisa mått och toleranserger enkel installation och bra flödeshydraulik
 • Uppfyller dubbla Nordic Poly Mark kraven
 • Lågt koldioxidutsläpp med över 100 års livslängd
 • Enkel TV-inspektion tack vare den vita insidan
 • Schaktet kan fyllas med material upp till partikelstorlek 60 mm
Ultra Rib 2 har blivit ännu bättre | Uponor

Ny muffkonstruktion för Ultra Rib 2!

Vi har sett över detaljerna på Ultra Rib 2 och förbättrat muffens konstruktion. Det gör att röret nu är ännu bättre och säkrare!

Stör ej! Test pågår av Ultra Rib 2. Välkommen tillbaka år 2170!

Genom tuffa tester av avloppsröret Ultra Rib 2 har det över 100 års bevisad livslängd och uppfyller dubbla Nordic Poly Mark-kraven


Planering och Installation av plaströr

Planering

Planering inför installation av plaströr

 • Entreprenören är ansvarig för att spillvattensystem anpassade för projektet installeras och entreprenören är även ansvarig för att all dokumentation för installationen är gjord på ett professionellt sätt
 • Det finns flera publikationer och handböcker att tillgå för att installationen blir korrekt utförd t ex AMA Anläggning 13, AMA Nytt, Svenskt Vattens Publikation P91, Svenskt Vattens Publikation P92, Vägverkets TRVK Väg Anläggningsstyrning 2011, Banverket BVH.585.18 och Nordiska Plaströrgruppens Ledningsbyggande med Plaströrsystem.
 • Produktstandarder garanterar kvaliteten på systemet
 • Eftersträva alltid en tredjepartskontroll
 • Mer om Planering av plaströrsledningar hittar du i Uponor Infra Teknisk Handbok
Installation

Installation av självfallsrör/plaströr

 • Studier visar att skador på rörledningar härleds till fel vid installation eller design av ledningsnätet mycket oftare än till materialfel eller felaktig drift
 • Installationsarbetena av en rörledning står för mer än 80 % av totalkostnaden för projektet. Kostnaden för rör är mindre än 20 %
 • Avvikelser i densitet, deformation eller riktning beror nästan endast på installationsmetoden
 • Mer om Installation av plaströrsledningar hittar du i Uponor Infra Teknisk Handbok

Läs mer om plaströret Ultra Rib 2

DDAED66498E84A8AA2A5CABD283CA7BA

Ultra Rib 2

Sortiment 2021

PDF 1.39MB
DDD270082A0640F190650D9D476E93CE

Ultra Rib 2

Tekniska data

PDF 174.47kB
EF4EC7CB3F194151A7CE0BD4489DD4F1

Certifikat 4039-23 Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic, IQ och Weholite

Certifikat

PDF 105.95kB
241767B7756548B8971980EC9C5D19A5

Certifikat 4077 24 Uponor IQ, Ultra Double, Ultra Classic, Ultra Rib 2, Ultra Rib 2 Blue och Weholite

Certifikat

PDF 125.99kB
BF3A05A8F11E417BB8DC66FD1C41E3C9

Ribbade rör, Ultra Rib 2

Kapitel 5.1 - Teknisk Handbok

PDF 814.21kB
ED6AFEDF1D264B2FBF417840CE1F1C43

PBB.5216 Ultra Rib 2

Föreskrivande text

PDF 81.87kB
5971FDF5AAA249F485A736CAEBFCF92C

Uponor Markavloppssystem Ultra Rib 2

Byggvarudeklaration

PDF 111.93kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.