Uponor Ultra Double ett dubbelväggsrör | Uponor

Produkter

Ultra Double rör

Dubbelväggsrör - Ultra Double

Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra Double. Säkerheten uppfylls genom in-line muffade dubbelväggsrör och egenskaper som vida överträffar de europeiska normkraven. Enkelheten upptäcker du vid installation - bra ergonomi, brett sortiment, kompabilitet med Uponor Ultra Rib 2 samt alltid professionella råd om det skulle behövas. Självklart är Uponor Ultra Double certifierade enligt Nordic Poly Mark.

Reducera risken för läckage
Med in-line muffade rör halverar du antalet skarvar på ledningen. Ultra Double tillverkas med patenterad teknologi för in-line muff med dubbla skikt, vilket gör att även muffen har en styv konstruktion som säkerställer täthet. Samma material i både rör och muff förenklar framtida återvinning.

Produktkatalog
Ultra Double medlem i Ultrafamiljen | Uponor

Ultra Doubles fördelar

 • Tillverkat i PP-material med slät insida och korrugerad utsida
 • Kompatibelt med Ultra Rib 2
 • Ringstyvhet SN8
 • Vit insida för smidig TV-inspektion
 • Högre egenskaper än de europeiska normkraven
 • Integrerad muff för vattentät installation
 • Tätningsring i olje- och bensinbeständigt material eller som standard

Planering och Installation av spillvattenrör

Planering

Planering inför installation av plaströr

 • Entreprenören är ansvarig för att spillvattensystem anpassade för projektet installeras och entreprenören är även ansvarig för att all dokumentation för installationen är gjord på ett professionellt sätt
 • Det finns flera publikationer och handböcker att tillgå för att installationen blir korrekt utförd t ex AMA Anläggning 13, AMA Nytt, Svenskt Vattens Publikation P91, Svenskt Vattens Publikation P92, Vägverkets TRVK Väg Anläggningsstyrning 2011, Banverket BVH.585.18 och Nordiska Plaströrgruppens Ledningsbyggande med Plaströrsystem.
 • Produktstandarder garanterar kvaliteten på systemet
 • Eftersträva alltid en tredjepartskontroll
 • Mer om Planering av plaströrsledningar hittar du i Uponor Infra Teknisk Handbok
Installation

Installation av självfallsrör/plaströr

 • Studier visar att skador på rörledningar härleds till fel vid installation eller design av ledningsnätet mycket oftare än till materialfel eller felaktig drift
 • Installationsarbetena av en rörledning står för mer än 80 % av totalkostnaden för projektet. Kostnaden för rör är mindre än 20 %
 • Avvikelser i densitet, deformation eller riktning beror nästan endast på installationsmetoden
 • Mer om Installation av plaströrsledningar hittar du i Uponor Infra Teknisk Handbok

Uponor Ultra Familjen

Uponor Infras Ultrafamilj består av 3 rör: Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic

Mer info om Ultra Double

34406318C4344D0FBE296EDC8B3E855A

Ultra Double

Sortiment 2021

PDF 1.41MB
Tekniska data Ultra Double

Ultra Double

Tekniska data

PDF 186.39kB
31862E371F5F4F2F9C011EF61DC1FBD8

PBB.5216 Ultra Double

Föreskrivande text

PDF 80.63kB
16A394845D2E42B7976A92F8C0041CE5

Dubbelväggsrör, Ultra Double

Kapitel 5.2 - Teknisk Handbok

PDF 560.33kB
EF4EC7CB3F194151A7CE0BD4489DD4F1

Certifikat 4039-23 Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic, IQ och Weholite

Certifikat

PDF 105.95kB
241767B7756548B8971980EC9C5D19A5

Certifikat 4077 24 Uponor IQ, Ultra Double, Ultra Classic, Ultra Rib 2, Ultra Rib 2 Blue och Weholite

Certifikat

PDF 125.99kB
E06B8B1A8A644BDAB071BC330ADABEA0

Uponor Ultra Double

Byggvarudeklaration

PDF 246.95kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.