Traditionella markavloppssystem med PVC rör | Uponor

Produkter

PVC rör

PVC rör

Uponor Infras PVC-rör är ett självfallssystem för trycklös transport av normalt förekommande spillvatten. Rören är släta och homogena och tillverkas med ringstyvhet SN8. Rör i PVC tillverkas i dimensioner 110-400 mm och uppfyller SS-EN 1401-1 samt Nordic Poly Mark SBC EN 1401. Delar i PVC tillverkas i dimensionerna 110-400 mm och uppfyller kraven enligt SS-EN 1401-1. Dimension 110 enligt SDR34 och dimension ≥ 150 enligt SDR 41. Fogarna säkerställs med en tätningsring. Såväl rör som rördelar är tillverkade med en olje- och bensinbeständig, fastsittande tätningsring i TPE enligt SS-EN 681-2 WH.

Högsta kontinuerliga drifttemperatur för PVC +45 °C, kortvariga utsläpp max 65 °C, för PP, +45 resp +100 °C under trafikbelastad yta. Rördelar i dimensionerna 110 mm och 160 mm tillverkas i PP. Delar i större dimensioner tillverkas av PVC.
Produktkatalog
PVC rörs fördelar | Uponor

PVC rörs fördelar

 • Godkänt enligt Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimensionerna 160-400 mm
 • Uppfyller SS-EN 1401-1 och Nordic Poly Mark SBC EN 1401
 • Rör och rördelar är tillverkade med en olje- och bensinbeständig fastsittande tätningsring i TPE
 • Delar i dimensioner 110-400 mm

Planering och Installation av PVC-rör

Planering

Planering inför installation av plaströr

 • Entreprenören är ansvarig för att spillvattensystem anpassade för projektet installeras och entreprenören är även ansvarig för att all dokumentation för installationen är gjord på ett professionellt sätt
 • Det finns flera publikationer och handböcker att tillgå för att installationen blir korrekt utförd t ex AMA Anläggning 13, AMA Nytt, Svenskt Vattens Publikation P91, Svenskt Vattens Publikation P92, Vägverkets TRVK Väg Anläggningsstyrning 2011, Banverket BVH.585.18 och Nordiska Plaströrgruppens Ledningsbyggande med Plaströrsystem.
 • Produktstandarder garanterar kvaliteten på systemet
 • Eftersträva alltid en tredjepartskontroll
 • Mer om Planering av plaströrsledningar hittar du i Uponor Infra Teknisk Handbok
Installation

Installation av självfallsrör/plaströr

 • Studier visar att skador på rörledningar härleds till fel vid installation eller design av ledningsnätet mycket oftare än till materialfel eller felaktig drift
 • Installationsarbetena av en rörledning står för mer än 80 % av totalkostnaden för projektet. Kostnaden för rör är mindre än 20 %
 • Avvikelser i densitet, deformation eller riktning beror nästan endast på installationsmetoden
 • Mer om Installation av plaströrsledningar hittar du i Uponor Teknisk Handbok

Mer info om PVC

0D7EF6BCD32A4D048687497E7E879111

PVC

Sortiment 2021

PDF 1.24MB
Tekniska data PVC

PVC Rör

Tekniska data

PDF 171.86kB
182D05F6934243D08188A0436A0C0E4C

Certifikat 4007-09 Uponor markavloppssystem PVC

Certifikat

PDF 69.72kB
5DF2955F95A24C559714FDE1310D36E1

Släta rör, Ultra Classic och PVC

Kapitel 5.3 - Teknisk Handbok

PDF 898.19kB
447874E8648547EC991F0F3085A4481D

PBB.5211 PVC Släta markavloppsrör

Föreskrivande text

PDF 79.90kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.