Spillvattenhantering med Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2 | Uponor

Produkter

Spillvattensystem

Hållbara rör för transport av spillvatten

När man installerar spillvattensystem i marken, är det viktigt att alltid göra det på ett säkert sätt med system som har lång livslängd. Med produkter av hög kvalitet kan livslängden vara mer än 100 år. Uponor Infras Spillvattensystem är ett omfattande system för spillvattenledningar med tillhörande delar. Beroende på användningsområde och dimension erbjuder Uponor Infra några olika system.

Uponor Infra har alltid legat i framkant av produktutvecklingen. Produkterna för transport av spillvatten är designade och tillverkade med över 60 års erfarenhet. Med innovativt tänkande och med långsiktig produktutveckling består Ultrafamiljen av tre produkter. Förutom dessa tre produkter erbjuder vi även PVC-rör.

  • Ultra Classic är ett slätt PP-rör. Tack vare att det är ett extra hållbart rör passar det bra för de nordiska förhållandena.
  • Ultra Double är det bästa dubbelväggsröret med integrerad muff på marknaden. Röret är lätt att snabbt att installera tack vare sin låga vikt.
  • Ultra Rib 2 är det säkraste spillvattenröret på marknaden. Den unika ribbade konstruktionen är unikt likväl som rörets motstånd mot nötning eller hantering vid installation eller hantering
  • Uponor PVC-rör är ett traditionellt spillvattenrör för spill- och dagvattentransport. Röret är massivt och slätt och tillverkas av ett mycket hållbart och styvt PVC-material.
Produktkatalog

Uponor Ultra PP-rör

Ultrafamiljen består av tre spillvattenrör för olika ändamål. Varje rör är bäst i sin klass. Från Ultrafamiljen hittar du den perfekta lösningen för ditt projekt.

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark finns på de produkter som motsvarar kraven för Nordic Poly Mark och för de nordiska förhållandena.

Nordic Poly Mark