Spillvattenhantering med Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2 | Uponor

Produkter

Spillvattensystem

Hållbara rör för transport av spillvatten

När man installerar spillvattensystem i marken, är det viktigt att alltid göra det på ett säkert sätt med system som har lång livslängd. Med produkter av hög kvalitet kan livslängden vara mer än 100 år. Uponor Infras Spillvattensystem är ett omfattande system för spillvattenledningar med tillhörande delar. Beroende på användningsområde och dimension erbjuder Uponor Infra några olika system.

Uponor Infra har alltid legat i framkant av produktutvecklingen. Produkterna för transport av spillvatten är designade och tillverkade med över 60 års erfarenhet. Med innovativt tänkande och med långsiktig produktutveckling består Ultrafamiljen av tre produkter. Förutom dessa tre produkter erbjuder vi även PVC-rör.

  • Ultra Classic är ett slätt PP-rör. Tack vare att det är ett extra hållbart rör passar det bra för de nordiska förhållandena.
  • Ultra Double är det bästa dubbelväggsröret med integrerad muff på marknaden. Röret är lätt att snabbt att installera tack vare sin låga vikt.
  • Ultra Rib 2 är det säkraste spillvattenröret på marknaden. Den unika ribbade konstruktionen är unikt likväl som rörets motstånd mot nötning eller hantering vid installation eller hantering
  • Uponor PVC-rör är ett traditionellt spillvattenrör för spill- och dagvattentransport. Röret är massivt och slätt och tillverkas av ett mycket hållbart och styvt PVC-material.
Produktkatalog

Uponor Ultra PP-rör

Ultrafamiljen består av tre spillvattenrör för olika ändamål. Varje rör är bäst i sin klass. Från Ultrafamiljen hittar du den perfekta lösningen för ditt projekt.

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark finns på de produkter som motsvarar kraven för Nordic Poly Mark och för de nordiska förhållandena.

Nordic Poly Mark

Läs mer!

220B7AD8C27E4DFBAA148DB12C520965

Spillvattensystem

Sortiment 2021

PDF 6.73MB
DDD270082A0640F190650D9D476E93CE

Ultra Rib 2

Tekniska data

PDF 174.47kB
B36B57CC1A8E44DBA56E634ACC256156

Ultra Double

Tekniska data

PDF 186.39kB
5026155FC3064140B5CA92792C83BB0E

Ultra Classic

Tekniska data

PDF 179.85kB
6A3185A3FFBE459DA3ADFE02598D408D

PVC Rör

Tekniska data

PDF 171.86kB
DDAED66498E84A8AA2A5CABD283CA7BA

Ultra Rib 2

Sortiment 2021

PDF 1.39MB
34406318C4344D0FBE296EDC8B3E855A

Ultra Double

Sortiment 2021

PDF 1.41MB
283243F7109743FCBF2C84DF67463C24

Ultra Classic

Sortiment 2021

PDF 1.37MB
A86D11576CE34D37BC7B78DB73BC0495

Spillvatten

Kapitel 5.0 - Teknisk Handbok

PDF 820.15kB
BF3A05A8F11E417BB8DC66FD1C41E3C9

Ribbade rör, Ultra Rib 2

Kapitel 5.1 - Teknisk Handbok

PDF 814.21kB
16A394845D2E42B7976A92F8C0041CE5

Dubbelväggsrör, Ultra Double

Kapitel 5.2 - Teknisk Handbok

PDF 560.33kB
5DF2955F95A24C559714FDE1310D36E1

Släta rör, Ultra Classic och PVC

Kapitel 5.3 - Teknisk Handbok

PDF 898.19kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.