Spillvattenhantering med Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2 | Uponor

Produkter

Spillvattensystem

Hållbara rör för transport av spillvatten

När man installerar spillvattensystem i marken, är det viktigt att alltid göra det på ett säkert sätt med system som har lång livslängd. Med produkter av hög kvalitet kan livslängden vara mer än 100 år. Uponor Infras Spillvattensystem är ett omfattande system för spillvattenledningar med tillhörande delar. Beroende på användningsområde och dimension erbjuder Uponor Infra några olika system.

Uponor Infra har alltid legat i framkant av produktutvecklingen. Produkterna för transport av spillvatten är designade och tillverkade med över 60 års erfarenhet. Med innovativt tänkande och med långsiktig produktutveckling består Ultrafamiljen av tre produkter. Förutom dessa tre produkter erbjuder vi även PVC-rör.

  • Ultra Classic är ett slätt PP-rör. Tack vare att det är ett extra hållbart rör passar det bra för de nordiska förhållandena.
  • Ultra Double är det bästa dubbelväggsröret med integrerad muff på marknaden. Röret är lätt att snabbt att installera tack vare sin låga vikt.
  • Ultra Rib 2 är det säkraste spillvattenröret på marknaden. Den unika ribbade konstruktionen är unikt likväl som rörets motstånd mot nötning eller hantering vid installation eller hantering
  • Uponor PVC-rör är ett traditionellt spillvattenrör för spill- och dagvattentransport. Röret är massivt och slätt och tillverkas av ett mycket hållbart och styvt PVC-material.
Produktkatalog

Uponor Ultra PP-rör

Ultrafamiljen består av tre spillvattenrör för olika ändamål. Varje rör är bäst i sin klass. Från Ultrafamiljen hittar du den perfekta lösningen för ditt projekt.

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark finns på de produkter som motsvarar kraven för Nordic Poly Mark och för de nordiska förhållandena.

Nordic Poly Mark

Läs mer!

92AB773A7F9F41FDA38D222A0C87F1A4

Spillvatten

Sortiment 2020

PDF 1.46MB
3E76537C59C043FA9501B4F7330A4C59

Ultra Double

Teknisk data

PDF 262.58kB
4074C45F1F564195908BAC8627E44F22

Ultra Classic

Teknisk data

PDF 281.52kB
406795DD7A43421DAD7A141055094F26

PVC rör

Teknisk data

PDF 214.86kB
A86D11576CE34D37BC7B78DB73BC0495

Spillvatten

Kapitel 5.0 - Teknisk Handbok

PDF 820.15kB
BF3A05A8F11E417BB8DC66FD1C41E3C9

Ribbade rör, Ultra Rib 2

Kapitel 5.1 - Teknisk Handbok

PDF 814.21kB
16A394845D2E42B7976A92F8C0041CE5

Dubbelväggsrör, Ultra Double

Kapitel 5.2 - Teknisk Handbok

PDF 560.33kB
5DF2955F95A24C559714FDE1310D36E1

Släta rör, Ultra Classic och PVC

Kapitel 5.3 - Teknisk Handbok

PDF 898.19kB
D09938299E8742559FC146D30CB4FDD3

Ultra Rib 2

Sortiment 2020

PDF 411.18kB
81674792D22146E2A8829D39BC74CE33

Ultra Double

Sortiment 2020

PDF 427.62kB
D00B75CD2B10461EAF80301DB2645398

Ultra Classic

Sortiment 2020

PDF 516.89kB
2F167858E0AF4054A8D1D6C4A9E8EF21

Uponor Ultra Rib 2

Tekniska data 2020

PDF 3.19MB