Ultrafamiljen | Uponor Infra

Spillvattenrör

Hållbara rör för spillvatten

De flesta av oss tänker noga på vad vi köper för varor, men hur många av oss kan säga det samma om rör som vi installerar under marken som skall ligga där i över 100 år? Vid transport av spillvatten är det viktigt att detta sker i säkra och täta rörsystem med lång livslängd, så att man undviker oavsiktlig miljöpåverkan av omgivningen.

Uponor Infras spillvattensystem är ett heltäckande system för såväl servisledningar som huvudledningar. Beroende på det aktuella användnings- och dimensionsområdet erbjuder Uponor Infra olika rörsystem.

Uponor Infra har alltid legat i framkant av produktutveckling. Vi har med vår 100 års erfarenhet levererat nya produkter och tjänster till marknaden. Ett innovativt tänkande, en långvarig research och ett utvecklingsarbete har resulterat i Ultrafamiljen, som består av tre produkter;

  • Ultra Classic är ett slätt polypropulen-rör som passar bra i det nordiska klimatet tack vare hållbarheten.
  • Ultra Double är det bästa in-line muffade dubbelväggsröret på marknaden: den låga vikten gör det snabbt och lätt att installera.
  • Ultra Rib 2 är det säkraste avloppsröret på marknaden: Ultra Rib 2:s motstånd mot nötning och eventuella skador vid hantering och installation är unikt

Ultrafamiljens produkter är tillverkade av återvinningsbar polypropulen. Samtliga produkter är Nordic Poly Mark-märkta, vilket garanterar produkternas täthet, varaktighet och totalekonomi.

Installation av markförlagda plaströr

Oavsett vilket rörmaterial som används så är installationsarbetet avgörande för kvaliteten på den färdiga ledningen. Det finns ingenting som ger en så stor kvalitetshöjande effekt på den färdiga ledningen, som ett noggrant och omsorgsfullt utfört installations- och packningsarbete. Det är personen i rörgraven, som ser till, att ledningen byggs enligt ställda krav. Det är också installatörens kunskap och erfarenhet, som är grunden till att förvaltaren får en ledning, med lång livslängd och minimalt med störningar.

Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic och PVC

Uponor Ultra Rib 2

Ribbade rör - Ultra Rib 2

Uponor Infra arbetar för att trygga framtidens städer med markavlopp. Dagens utbytestakt på vatten och avlopp i Sverige är mer än 300 år - därför är det viktigt att säkerställa kvaliteten på de ledningar som grävs ner idag. Uponor Infras system Ultra Rib 2 är ett registrerat varumärke som är utvecklat för största täthet, säkerhet och styrka och fram till idag helt oöverträffat på den svenska marknaden. 

Ultra Rib 2:s unika ribbade konstruktion ger goda marginaler för slitage - klarar dubbla kraven mot Nordic Poly Mark för täthet, deformation och slaghållfasthet.

Byt rör tidigast om 100 år!

Rörsystemet med högsta säkerhet

  • Unik konstruktion - sågspår mellan rillorna vilket säkerställer kapning mitt emellan ribborna
  • Tätningsring med 7 tätningspunkter.
  • Homogent ribbat rör.
  • Tillverkat i PP (Polypropen)

Detaljer för säkerhet och miljö

  • Rör och in-linemuffar är tillverkade i samma material vilket förenklar återvinning - om 100 år.
  • Vit insida underlättar vid TV-inspektion.
  • Med Ultra Rib 2 kan rörgraven återfyllas med befintligt material med en kornstorlek upp till 60 mm.

Mer info om Ultra Rib 2

44AED7C8E516475BB5F548E4C1DC3B4D

Ribbade rör - Ultra Rib 2

Sortiment 2019

PDF 388.66kB
FA96AA2438AD4F77B14DFBED7166CF28

Certifikat 4077-16 Uponor IQ, Ultra Double, Ultra Classic, Ultra Rib 2, Weholite

Certifikat

PDF 105.75kB
BF3A05A8F11E417BB8DC66FD1C41E3C9

Ribbade rör, Ultra Rib 2

Kapitel 5.1 - Teknisk Handbok

PDF 814.21kB
E0693FD6282A4E2AB088AC17FABA9043

Uponor Forever

Broschyr

PDF 2.54MB
EF4EC7CB3F194151A7CE0BD4489DD4F1

Certifikat 4039-23 Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic, IQ och Weholite

Certifikat

PDF 105.95kB
32B42FC918DE4D349DBDFF8073C8A9DE

PBB 5216 Ultra Rib 2

Föreskrivande text

PDF 134.00kB
2F167858E0AF4054A8D1D6C4A9E8EF21

Uponor Ultra Rib 2

Tekniska data 2020

PDF 3.19MB
Uponor Ultra Double

Dubbelväggsrör - Ultra Double

Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra Double. Säkerheten uppfylls genom in-line muffade dubbelväggsrör och egenskaper som vida överträffar de europeiska normkraven. Enkelheten upptäcker du vid installation - bra ergonomi, brett sortiment, kompabilitet med Uponor Ultra Rib 2 samt alltid professionella råd om det skulle behövas. Självklart är Uponor Ultra Double certifierade enligt Nordic Poly Mark.

Reducera risken för läckage
Med in-line muffade rör halverar du antalet skarvar på ledningen. Ultra Double tillverkas med patenterad teknologi för in-line muff med dubbla skikt, vilket gör att även muffen har en styv konstruktion som säkerställer täthet. Samma material i både rör och muff förenklar framtida återvinning.


Mer info om Ultra Double

DEEB42540892411AA82797664C52F2CC

Dubbelväggsrör - Ultra Double

Sortiment 2019

PDF 391.53kB
7C88289357C14D2097BFCD83D3B756F2

PBB 5216 Ultra Double

Föreskrivande text

PDF 124.84kB
16A394845D2E42B7976A92F8C0041CE5

Dubbelväggsrör, Ultra Double

Kapitel 5.2 - Teknisk Handbok

PDF 560.33kB
EF4EC7CB3F194151A7CE0BD4489DD4F1

Certifikat 4039-23 Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic, IQ och Weholite

Certifikat

PDF 105.95kB
FA96AA2438AD4F77B14DFBED7166CF28

Certifikat 4077-16 Uponor IQ, Ultra Double, Ultra Classic, Ultra Rib 2, Weholite

Certifikat

PDF 105.75kB
E06B8B1A8A644BDAB071BC330ADABEA0

Uponor Ultra Double

Byggvarudeklaration

PDF 246.95kB

Ultra Double

Teknisk data

PDF 262.58kB
Uponor Ultra Classic

Släta rör - Ultra Classic

Uponor Ultra Classic rör är ett traditionellt, slätt rör i modern tappning. Genom en ny konstruktion har vi utvecklat slagtåliga och slitstarka rör med mycket goda egenskaper. Rör som dessutom ger mindre miljöpåverkan än sina föregångare. Tack vare optimerade egenskaper platsar röret i Ultrafamiljen och har därför fått namnet Ultra Classic.

Ultra Classic väjer du när det handlar om trycklös transport av normalt förekommande spillvatten. Som alla plaströr erbjuder Ultra Classic god ergonomi och enkelhet avseende hantering och installation. Rörets inner- och ytterskikt är tillverkade av solid Polypropylen (PP), medan mellanskiktet består av PP innehållande mikrobubblor. Designen säkerställer en extremt stark konstruktion där produktens kvalitet är i fokus, men som också bidrar till mindre belastning av vår gemensamma miljö. Självklart är alla komponenter tillverkade av nyråvara.

Designen kombinerar styrka och styvhet med flexibilitet. Självklart uppfyller det alla rådande normer och krav för den nordiska marknaden.


Mer info om Ultra Classic

22A7018708CA473CBEAF6E6AAD47BA4B

Släta rör - Ultra Classic

Sortiment 2019

PDF 486.71kB
1778DBBECD6B43219C34F67C55695069

PBB 5216 Ultra Classic

Föreskrivande text

PDF 124.70kB
5DF2955F95A24C559714FDE1310D36E1

Släta rör, Ultra Classic och PVC

Kapitel 5.3 - Teknisk Handbok

PDF 898.19kB
EF4EC7CB3F194151A7CE0BD4489DD4F1

Certifikat 4039-23 Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic, IQ och Weholite

Certifikat

PDF 105.95kB
FA96AA2438AD4F77B14DFBED7166CF28

Certifikat 4077-16 Uponor IQ, Ultra Double, Ultra Classic, Ultra Rib 2, Weholite

Certifikat

PDF 105.75kB
CB78B11305C34359B5E487DFBD13C9B2

Uponor Markavloppssystem Ultra Classic

Byggvarudeklaration

PDF 111.89kB

Ultra Classic

Teknisk data

PDF 281.52kB
PVC

Släta Rör - PVC

Uponor Infras PVC-rör är ett självfallssystem för trycklös transport av normalt förekommande spillvatten. Rören är släta och homogena och tillverkas med ringstyvhet SN8.

Högsta kontinuerliga drifttemperatur för PVC +45 °C, kortvariga utsläpp max 65 °C, för PP, +45 resp +100 °C under trafikbelastad yta. Rördelar i dimensionerna 110 mm och 160 mm tillverkas i PP. Delar i större dimensioner tillverkas av PVC.


Mer info om PVC

182D05F6934243D08188A0436A0C0E4C

Certifikat 4007-09 Uponor markavloppssystem PVC

Certifikat

PDF 69.72kB

PVC rör

Teknisk data

PDF 214.86kB
307D57FB52684F39BE0573FCBFEDC7F0

Släta rör - PVC

Sortiment 2019

PDF 388.12kB
5DF2955F95A24C559714FDE1310D36E1

Släta rör, Ultra Classic och PVC

Kapitel 5.3 - Teknisk Handbok

PDF 898.19kB
433B50FDAB114979AF97EB9E582241DA

PBB 5211 PVC Markavlopp Släta

Föreskrivande text

PDF 124.16kB

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark finns på de produkter som motsvarar kraven för Nordic Poly Mark och för de nordiska förhållandena.

Nordic Poly Mark