Spillvattenbrunnar

Spillvattenbrunnar

Tillsyn och underhåll via långlivade spillvattenbrunnar

Uponor Infras spillvattenbrunnar tillverkas i polypropen, PP, och är utvecklade för en livslängd på minst 100 år - under bra förhållanden kan de klara det mångdubbla. Detta resulterar i starka, flexibla brunnar som sparar in på både underhålls- och renoveringskostnader. Uponor Infras spillvattenbrunnar/rens- och tillsynsbrunnar används i samband med trycklösa avloppssystem, kompatibla med både släta och strukturväggsrör. Brunnarna bör installeras vid sammankoppling av flera tillopp, riktningsändringar, dimensionsändringar och ändringar i rörens fall. Dessutom bör det inte vara längre avstånd mellan brunnarna än att det är möjligt att nå från brunn till brunn med kamera- och rensutrustning.

Uponor Infras spillvattenbrunnar med stigarrör i diametern 400 till 600 millimeter samt en bottenanslutning till och med diametern 315 millimeter är alla testade enligt SS-EN 13598-2. De har även blivit Nordic Poly Mark-godkända enligt SBC 13598-2 med installationsdjup max 6 meter samt grundvattennivå max 5 meter.

Uponor Infras spillvattenbrunnar i praktiken

För att avloppssystem ska fungera under flera decennier krävs möjlighet till tillsyn och underhåll. Genom att förse spillvattennäten med spillvattenbrunnar blir jobbet enkelt. Spillvattenbrunnar består av en brunnsbotten i genomfärgad, rödbrun polypropylen. För dimensionerna 200 och 400 millimeter tillkommer ett slätt stigarrör i PP. Stigarröret kopplas in i brunnsmuffen med tätningsringen, monterad i första rillan på stigarröret.

Uponor Infras spillvattenbrunnar/rens- och tillsynsbrunnar levereras med fasta muffar för slätt stigarrör i dimensionerna 200 och 400 millimeter samt för korrugerat stigarrör i dimension 600 millimeter och finns med fyra olika varianter av brunnsbottnar för varje dimension. Alla brunnsbottnar upp till och med dimension 315 millimeter har ett inbyggt fall genom brunnen på 12 promille.

Våra typer av brunnsbottnar:

  • T1 - med ett genomlopp, så kallad rakt utförande
  • T2 - med tre inlopp - vänster, rak, höger
  • T3 - avgrening vänster och rakt inlopp
  • T4 - avgrening höger och rakt inlopp

Uponor Infra specialtillverkar även brunnar helt efter kundens behov.

Mer info om spillvattenbrunnar

3C63782530B44EAE9CEF1B13A288C9BE

PDB 12 Uponor Nedstigningsbrunn Allmänt

Föreskrivande text

PDF 124.46kB
E0C11AC0896043FDB1792ED0136BCC86

PDB 22 Uponor Tillsynsbrunn 400 anslutning 110-315 Allmänt

Föreskrivande text

PDF 131.44kB
2D6CEC5E03CC4332AEBD15F6E976E2CA

Certifikat 4069-11 Tillsynsbrunn PP

Certifikat

PDF 80.58kB
6850326B433D4991A3EAC6D913630768

Spillvattenbrunnar

Kapitel 5.4 - Teknisk Handbok

PDF 472.95kB
6E16A1B86EB0426B9860B642E8FE2DBC

Spillvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2020

PDF 512.21kB
551AAAD30FCC47A9AF482B4066B31FB0

PDB 22 Uponor Tillsynsbrunn 400 anslutning 450-560 Allmänt

Föreskrivande text

PDF 129.12kB
551AAAD30FCC47A9AF482B4066B31FB0

PDB 22 Uponor Tillsynsbrunn 400 anslutning 450-560 Allmänt

Föreskrivande text

PDF 129.12kB
6210ACBA03B64D838E7C4F968E2851ED

PDB 32 Uponor Rensbrunn 200 Anslutning 110-315 Allmänt

Föreskrivande text

PDF 124.07kB