Produkter_Spillvatten

Spillvatten

Täta, långlivade system för spillvatten

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, företag och olika processer inom industrin. Förr släpptes orenat spillvatten ut i hav och sjö och detta ledde till stora föroreningar. Under 1960-talet ökade svenska staten sina insatser för ett mer miljövänligt Sverige. De kommunala avloppen sanerades, avloppsreningen byggdes ut och vi fick Miljöskyddslagen.

Vid samma tid började Uponor Infra framställa de första plaströren. Sedan dess har Uponor blivit en ledande internationell leverantör av plastbaserade rörsystem för dag- och spillvatten. Rören som grävs ner idag ska ha minsta möjliga miljöpåverkan, hög kvalitet, vara rätt för sin omgivning och läggas på ett rätt sätt. Systemen måste utformas med hänsyn till framtida drift och underhåll och hålla i över 100 år, därför har vi valt att basera vårt sortiment på tre plastkvaliteter:

  • Polyeten (PE)
  • Polypropen (PP)
  • Polyvinylklorid (PVC)

Uponor strävar efter att produkterna ska kunna återvinnas till nya produkter eller bli energi genom förbränning. De tre plasterna tillverkas av olja och ingår i termoplastfamiljen, vars egenskaper bland annat gör dem form- och smältbara vid höga temperaturer. Detta utnyttjas både vid framställan, sammankoppling och installation. Dessutom tillsätts ett medel mot materialets åldrande, exempelvis antioxidanter som binder syre och skyddar mot oxidering av plastens polymerkedjor, och detta säkerställer plasternas mekaniska och kemiska egenskaper under dag- och spillvattensystemets livslängd. Uponor Infras rör för spillvatten är märkta med Nordic Poly Mark, de nordiska ländernas gemensamma kvalitetsmärke. Certifieringen vilar på Europas produktstandarder, EN-standarder, ofta med tilläggskrav. I norden har vi en tradition av hög kvalitet på plaströrsprodukter för dag- och spillvatten, ofta betydligt högre än i många andra europeiska länder.

Kombinerade ledningssystem, där dag- och spillvatten blandas, dominerar inom EU. Vid kraftigt regn ökar riskerna för översvämning och förorening. I Sverige leds dag- och spillvatten huvudsakligen i separerade ledningar, så kallade duplikata system, men skyfallen spås att bli fler. Uponor Infras dag- och spillvattensystem är heltäckande för såväl servisledningar som huvudledningar. Utifrån användningsområde och dimensionering erbjuder vi olika lösningar för trycklös transport av normalt förekommande spillvatten.

Uponor Ultra Classic är ett traditionellt, slätt spillvattenrör i modern tappning. Rörets inner- och ytterskikt är tillverkade av solid Polypropylen (PP) medan mellanskiktet består av PP innehållande mikrobubblor. Designen ger en extremt slagtålig och slitstark konstruktion samtidigt som den påverkar miljön betydligt mindre än sina föregångare.

Uponor Ultra Double är ett in-linemuffat dubbelväggsrör som med god marginal uppfyller kraven för risken för framtida rotinträngning och läckage. Dessutom tillverkas Uponor Ultra Double med en patenterad teknologi som ger en styv muff med extra täthet. Vi använder samma material i rör och muff, vilket förenklar framtida återvinning, och röret är kompatibelt med Uponor Ultra Rib 2.

Uponor Ultra Rib 2 är ett självfallssystem för dag- och spillvatten. Systemet lanserades 1999 och är fortfarande oöverträffat på den svenska marknaden. Rören, rördelarna och brunnarna tillverkas i Polypropen (PP) med en unik, ribbad konstruktion som dubbelt upp klarar kraven för Nordic Poly Mark beträffande täthet, deformation och slaghållfasthet. Uponor Ultra Rib 2 är det säkraste spillvattensystemet, vars motstånd mot nötning och eventuella skador vid hantering samt installation är unikt.

Vid transport av dag- och spillvatten utan självfall används tryckrör. Uponor tillverkar främst Profuse PE100, ett tryckrörssystem som används till dricksvatten, spillvatten, gas och diverse processmedier. Systemet utvecklades åt Brittisk Gas och lanserades 1998 på den engelska marknaden, senare också på den nordiska och tyska. Profuse PE100 tryckrörssystem har stor brottstyrka, kan motstå tryckstötar och ta upp stora sättningar.

Installationsvillkor och särskilda behov kräver ibland designade lösningar. Uponor Infra erbjuder ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice, i de fall standardapplikationer inte räcker till. Uponor Infra 360° Projektservice samlar kompetensen hos våra konstruktörer, formgivare och hantverkare, och designar, specialtillverkar och utför ibland även fältservice utifrån kundens specifika önskemål. Genom att optimera och prefabricera en lösning i fabrik sparas ofta mycket pengar vid installation, ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller en offert.

 

 

Läs mer!

92AB773A7F9F41FDA38D222A0C87F1A4

Spillvatten

Sortiment 2020

PDF 1.46MB
3E76537C59C043FA9501B4F7330A4C59

Ultra Double

Teknisk data

PDF 262.58kB
4074C45F1F564195908BAC8627E44F22

Ultra Classic

Teknisk data

PDF 281.52kB
406795DD7A43421DAD7A141055094F26

PVC rör

Teknisk data

PDF 214.86kB
A86D11576CE34D37BC7B78DB73BC0495

Spillvatten

Kapitel 5.0 - Teknisk Handbok

PDF 820.15kB
BF3A05A8F11E417BB8DC66FD1C41E3C9

Ribbade rör, Ultra Rib 2

Kapitel 5.1 - Teknisk Handbok

PDF 814.21kB
16A394845D2E42B7976A92F8C0041CE5

Dubbelväggsrör, Ultra Double

Kapitel 5.2 - Teknisk Handbok

PDF 560.33kB
5DF2955F95A24C559714FDE1310D36E1

Släta rör, Ultra Classic och PVC

Kapitel 5.3 - Teknisk Handbok

PDF 898.19kB
D09938299E8742559FC146D30CB4FDD3

Ultra Rib 2

Sortiment 2020

PDF 411.18kB
81674792D22146E2A8829D39BC74CE33

Ultra Double

Sortiment 2020

PDF 427.62kB
D00B75CD2B10461EAF80301DB2645398

Ultra Classic

Sortiment 2020

PDF 516.89kB
2F167858E0AF4054A8D1D6C4A9E8EF21

Uponor Ultra Rib 2

Tekniska data 2020

PDF 3.19MB