Skräddarsydda produkter för dagvattenhantering | Uponor

Produkter

Skräddarsytt - Dagvattenhantering

En blandning av skräddarsytt och standard för dagvattenhantering

Uponor Infras skräddarsydda lösningar för hantering av dagvatten är optimala för ändamålet. Ett infrastrukturprojekt kräver ofta en skräddarsydd produkt helt efter kundens eller projektets behov. De skräddarsydda produkterna är ett komplement till vårt standardsortiment för rening, infiltration, magasinering, pumpning eller flödesreglering och dessa produkter designas och tillverkas när inte standarddelar eller standardrör kan användas.

Exempel på skräddarsydda produkter för att ta hand om dagvatten är rördelar, nedstigningsbrunnar, reglerbrunnar, magasin och filter.

Vi presenterar några av dem och vilka tjänster som ingår, längre ner på denna sidan.

Det här gör vi!

 • 3D-ritningar av önskad lösning.
 • Beräkningar för hydraulik och flöden.
 • Svetsberäkningar.
 • Beräkningar för positionsbestämning av lyftpunkter.
 • Deformationsberäkningar.

 

Kontakta oss för ditt nästa skräddarsydda projekt!

Weholite

Weholite möjliggör hundra procent skräddarsydda produkter i dimensioner från 300 mm upp till 3500 mm. Rören som används till kompletta system för transport av vätskor eller luft i mark, i vatten eller ovan jord, är tillverkade i polyeten med slät in- och utsida. Förutom rör tillverkas kompletta anläggningar med t.ex. pump-, avskiljnings- och mätteknik.

Läs mer om Weholite!

Uponor IQ

Till skräddarsydda produkter i dimensioner från 800-1200 använder vi vårt dagvattenrör, Uponor IQ. Produkterna designas och prefabriceras enligt projektspecifikation men kan även fås som lösa rör i standarddimensioner för montering och installation på arbetsplatsen. Ett exempel på en skräddarsydd produkt av Uponor IQ är dagvattenmagasin.

Läs mer om Uponor IQ!
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med skräddarsydda produkter

  • Uponor Infra har lång erfarenhet av skräddarsydda produkter
  • Produkter helt enligt kundens behov
  • Vi har verktygen och den senaste tillverkningstekniken
  • Lång livslängd
  • Täta system
  • Optimala och ändamålsenliga produkter
  • Prefabricerade och skräddarsydda produkter förkortar installationstiden
  • Kostnadseffektivitet i projekten

   

  Produkter & Tjänster

  Delar
  Nedstigningsbrunnar
  Reglerbrunnar
  Tankar
  Sedimentering och Filter

  Mer om Weholite och Uponor IQ

  0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

  Weholite

  Broschyr 2019

  PDF 3.28MB
  D099B755C4F94C6A8803E687A2F5F974

  Uponor IQ rör

  Tekniska data

  PDF 156.89kB
  2BF20420498B4AF2BD3074A305E754C1

  Weholite

  Tekniska data

  PDF 475.75kB
  Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.