Transport av processvatten i säkra och hållbara plaströr | Uponor

Produkter

Processvattensystem

Transport av vätskor och vatten i nyckelfärdiga plaströrssystem

Våra kunder inom massa- och bioraffinaderier, gruvindustrin, kemi-industrin, kraftverk, avsaltningsanläggningar, fiskodlingar och mat- & förpackningsindustrin hanterar t ex processvatten, slurry, kemiska vätskor och bevattningssystem och till transporten behövs starka, pålitliga, hållbara och säkra plaströrssystem. För att minska installationstid och för att optimera investerings- och driftskostnader designar och prefabricerar Uponor Infra rör och delar helt enligt projektets behov och blir genom Uponor Infra Projektservice din partner i projektet.

Produkter av hög kvalitet minimerar drift- och underhållskostnader

Gamla rörsystem, högt grundvatten eller oförutsedda skyfall kan skapa utmaningar för många industrier. När överraskningar kommer måste man reagera snabbt och undvika i möjligaste mån onödiga och dyra driftstopp. Genom att installera plast-rörssystem minimerar man framtida risker och förkortar eventuella driftstörningar så att produktionen störs så lite som möjligt. Plaströrssystem har bland många andra egenskaper, lång livslängd, goda nötningsegenskaper, optimal flödeskapacitet, korrosionsfrihet, täta skarvar, hållbarhet, okänslighet för sättningar i mark och kemisk resistens.

Weholite

Till många applikationer använder vi vårt Weholite-system tillverkat i PE. Weholites unika egenskaper är särskilt användbara för skräddarsydda produkter men kan även fås som traditionella rörlängder helt enligt kundens eller projektets behov. Weholites unika teknologi möjliggör till 100 % skräddarsydda lösningar som ger en kostnads- och tidseffektivt projekt. Röret har samma tekniska fördelar som massiva polyetenrör men med en mycket lägre vikt, vilket ger en snabb och enkel installation. Röret är extremt hållbart, korroderar inte, är kemikaliebeständigt, har flera ringstyvhetsklasser, klarar internt tryck upp till 2 bar, är helt tätt tack vare de svetsade fogarna i tillverkningen, ger god flödeshydraulik och klarar yttre påverkan från marken utan att ta skada.

Weholite finns i dimensioner från 300 till 3500 mm och rören tillverkas enligt EN 13476, ISO 21138 och SFS 5906 och rören är Nordic Poly Mark-märkta.

Uponor Infra Projektservice
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med nyckelfärdiga plaströrssystem

 • Uponor Infra har lång erfarenhet av tillverkning och installation av plaströrssystem
 • Upp till 24 meters rörlängder ger ett tätt system med få skarvar
 • Flexibla plastmaterial ger hög böjningsradie utan installerade böjar
 • Rören är lätta och enkla att installera
 • Ingen risk för igensättning
 • Designad eller standardlösning
 • Prefabricering av delar i fabrik eller direkt på arbetsplatsen
 • Dimensionerade system för optimalt flöde
 • Över 100 års livslängd
 • Helsvetsade rörsystem tål sättningar i omkringliggande mark
 • Plaströr tål aggressiva vätskor
 • Skickliga hantverkare i fabriken och kompetent fältservicepersonal

Produkter för transport av processvatten och vätskor

Självfallsrör och delar

Många dimensioner och delar

 • Weholite ID400-3500 mm
 • Flänskopplingar
 • Ingjutningsdetaljer
 • PE-böjar
 • T-rör
 • Ventiler
 • T-rör
 • Slussportar
 • Luftintag
 • Släppventiler
 • LP Weholite för trycksatta applikationer
Spillvattenrör för transport av processvätskor | Uponor
PE100 tryckrör och delar

Pålitliga och säkra tryckrör och delar

 • PE100 tryckrör DN32-1800 PN4-20
 • PP och PE-böjar
 • T-rör
 • Muffanslutningar
 • Flänskopplingar
 • Polypigsystem
 • Ingjutningsdetaljer
 • Isolerade rör
 • Luftintag
 • Släppventiler
 • Reaktionsstöd
 • Elektromuffsvetsar
PE100 tryckrör för transport av spillvatten och dricksvatten | Uponor
Skräddarsydda teknikbrunnar och tankar

Skräddarsydda och prefabricerade

 • Valvbrunnar
 • Pumpbrunnar
 • Flödesmätare
 • Flödesregulatorer
 • Filterbrunnar
 • Dricksvattentankar
 • Spillvattentankar
Tekniska brunnar för processvatten | Uponor
Skräddarsydda icke teknikbrunnar och tankar

Ett komplett sortiment

 • Lagringstankar
 • Inspektionsbrunnar
 • Utjämningsmagasin
 • Oljeavskiljare
 • Sedimenteringstankar
 • Rensbrunnar
 • Inspektionsbrunnar
Icke tekniska brunnar för processvatten | Uponor
Infrakulvertar

Alla rör i ett rör

 I en infrakulvert kan man t ex installera nedan rör:

 • Fjärrvärmerör
 • Fjärrkylerör
 • Dricksvattenrör
 • Spillvattenrör
 • Sophanteringssystem
 • Kabelskyddsrör
 • Dagvattenrör
Infrakulvert för samtliga mediarör | Uponor

Weholite - Tryckrörssystem - Spillvattensystem - Infrakulvertar

2BF20420498B4AF2BD3074A305E754C1

Weholite

Tekniska data

PDF 475.75kB
A86D11576CE34D37BC7B78DB73BC0495

Spillvatten

Kapitel 5.0 - Teknisk Handbok

PDF 820.15kB
5186294B40544B6ABD12F12B9F5FF6C4

Infrakulvert Vallastaden

Produktinformation

PDF 3.84MB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.