Processvattendesktop

Produkter

Processvattensystem

PE och PP-rör för Industriapplikationer

PE och PP-system tillverkade av Uponor Infra används inom många industriapplikationer som kräver pålitliga och leveranssäkra rör för transport av processvätskor, spill- eller dagvatten eller som intags- eller utloppsledningar. Systemen är kompletta och innehåller rör, delar, brunnar och specialtillverkade, prefabricerade strukturer.

Systemen används inom:

 • Gruvindustrin
 • Energisektorn
 • Pappers- & massaindustrin
 • Avsaltningsanläggningar
 • Metallindustrin
 • Kemisk industri
 • Luftrening

PE och PP-ledningar passar utmärkt till dessa applikationer tack vare systemens unika egenskaper:

 • Högst tillförlitlighet bland kända teknologier
 • Enhetliga anslutningar av rör och delar garanterar överföring av axiella krafter och tillförlitlighet hos systemet
 • Kemiskt resistenta
 • Slät yta motverkar påväxt av eventuella bakterier
 • Mycket låg och konstant grovhetskoefficient k
 • Låga installations- och underhållskostnader
 • 100 % täta skarvar
 • Enkla installationer även i svåra väderförhållanden
 • UV-beständiga
 • Låg vikt jämfört med andra material
 • Röret motverkar eventuella svängningar vid tryckstötar
 • Resistent mot galvaniska strömningar

Marina installationer

Uponor Infra har lång erfarenhet av sjöledningar. Med vårt PE-rör Weholite och högt, tekniskt kunnande kan vi erbjuda ett kostnads- och tidseffektivt koncept. Röret har samma tekniska fördelar som massiva polyeten-rör men med en mycket lägre vikt, vilket gör installationen snabb och enkel. De många goda egenskaperna, som extrem hållbarhet och beständighet mot både korrosion och kemikalier, gör röret till en idel sjöledning för vattenverk, avloppsreningsverk, kraftverk och olika industriella anläggningar, både vad gäller in- och utlopp. Röret är flexibelt och anpassar sig till olika belastning, vibrationer, stress och rörelser utan att ta skada. Detta sammantaget ger en vattentät långlivad sjöledning. Weholite klarar ett internt tryck på upp till 2 bar och är ett av få rör i världen som kan tillverkas i dimensioner över tre meter - röret finns i dimensioner från 300 till 3500 millimeter. Ringstyvhetsklassen går upp till i kN/kvadratmeter och rörlängden är vanligtvis 12-18 meter, dock kan röret levereras i längre längder om transportmöjligheterna tillåter.

Sammanfattningsvis är fördelarna med Weholite som sjöledning:

 • Svetsade fogar ger 100 % täthet
 • Flera ringstyvhetsklasser: 2 kN/m², 4 kN/m², 6 kN/m², 8 kN/m² eller projektanpassad
 • Internt tryck upp till 2 bar
 • Flexibel installation
 • Utmärkt vid dåliga markförhållanden
 • Lång livslängd
 • Korrosionsbeständigt material – minimalt underhåll
 • Hög nötningsbeständighet
 • Rörlängder enligt önskemål
 • Goda hydrauliska egenskaper
 • Projektanpassade rördelar

Uponor Infra Projektservice unika servicekoncept kombinerar expertis i design, tillverkning, installation och projektledning och kan därigenom erbjuda:

 • ett brett sortiment av Weholite-produkter, inklusive rör från DN/ID 300 till 3500 mm. Böjar, T-stycken, brunnar, specialdelar och diffusorportar.
 • teknisk support och fältservice
 • hydrauliska beräkningar
 • hållfasthetsberäkningar
 • materialleveranser
 • svetsning av rörledningar
 • installation av rörledningen alternativt övervakning av installation

 

Mer om system för processvatten

0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
A71C8F5772644B8FA0D5BB8A5E4856FE

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442.11kB
BEC23D27C28B4A7B9F36CFFDC2AFDC3C

Weholite

Sortiment 2020

PDF 483.26kB
CBFA5F2A87B2482E9D20C333DB5E6A07

Dricksvatten

Kapitel 7.0 - Teknisk Handbok

PDF 457.03kB
59B3FF48277E4F31A7521C8BC789E14B

PBB 5214 Weholite med muff dim. 400-1000

Föreskrivande text

PDF 124.78kB
42C6927C2F7843079F4B12F645950450

Certifikat 4019-41 Uponor tryckrörssystem PEH och ProFuse RC för att leda vatten och avloppsvatten

Certifikat

PDF 134.27kB
70967DD4499847DF9707B2A1C45FD41F

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246.05kB