Processvattendesktop

Processvatten

PE och PP-rör

PE och PP-system tillverkade av Uponor Infra används inom många industriapplikationer som kräver pålitliga och leveranssäkra rör för transport av processvätskor, spill- eller dagvatten eller som intags- eller utloppsledningar. Systemen är kompletta och innehåller rör, delar, brunnar och specialtillverkade, prefabricerade strukturer.

Systemen används inom:

 • Gruvindustrin
 • Energisektorn
 • Pappers- & massaindustrin
 • Avsaltningsanläggningar
 • Metallindustrin
 • Kemisk industri
 • Luftrening

PE och PP-ledningar passar utmärkt till dessa applikationer tack vare systemens unika egenskaper:

 • Högst tillförlitlighet bland kända teknologier
 • Enhetliga anslutningar av rör och delar garanterar överföring av axiella krafter och tillförlitlighet hos systemet
 • Kemiskt resistenta
 • Slät yta motverkar påväxt av eventuella bakterier
 • Mycket låg och konstant grovhetskoefficient k
 • Låga installations- och underhållskostnader
 • 100 % täta skarvar
 • Enkla installationer även i svåra väderförhållanden
 • UV-beständiga
 • Låg vikt jämfört med andra material
 • Röret motverkar eventuella svängningar vid tryckstötar
 • Resistent mot galvaniska strömningar

Mer om system för processvatten

0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
A71C8F5772644B8FA0D5BB8A5E4856FE

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442.11kB
BEC23D27C28B4A7B9F36CFFDC2AFDC3C

Weholite

Sortiment 2020

PDF 483.26kB
CBFA5F2A87B2482E9D20C333DB5E6A07

Dricksvatten

Kapitel 7.0 - Teknisk Handbok

PDF 457.03kB
59B3FF48277E4F31A7521C8BC789E14B

PBB 5214 Weholite med muff dim. 400-1000

Föreskrivande text

PDF 124.78kB
42C6927C2F7843079F4B12F645950450

Certifikat 4019-41 Uponor tryckrörssystem PEH och ProFuse RC för att leda vatten och avloppsvatten

Certifikat

PDF 134.27kB
70967DD4499847DF9707B2A1C45FD41F

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246.05kB