Optorör på trumma för skydd av kablar | Uponor

Produkter

Opto kabelskyddsrör

Opto lågfriktionsrör för fiberblåsning

Uponors optokabelskyddsrör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Dimensionerna är 16, 25, 32, 40 och 50 mm. Rören är lågfriktion och uppfyller friktionskoefficient <0,1 enligt SPCR 144. Andra färger än grönt kan tillverkas mot särskilda önskemål vid större beställningar. Rören levereras på stabila engångstrummor eller på ring.

Optorören har en slät insida med en mycket låg friktion ett s k lågfriktionsrör. Detta skyddsrör används vid installationer med optokabel ofta vid längre sträckor. Den låga friktionen möjliggör inblåsning av optokabel upp till flera kilometer.

Opto tillverkas och provas enligt Uponors fabriksstandard som inkluderar kraven enligt specifikation EBR KJ41 med avseende på styvhet och godstjocklek.

Vid förläggning av optorör bör systemet innehålla så få kurvor som möjligt, med hänsyn till uppnåbara blåslängder. Vid plöjning används rör i dimension 16/10, 16/12, 25/20,4, 32/26, 40/32,6 eller 50/40,8.

Hantering av trummor

Vid transport och hantering är det viktigt att använda lämplig utrustning och visa aktsamhet. Avlastning av bilar ska alltid utföras med en kran eller gaffeltruck. Tippa inte av trumman från bilen.

Läs mer om hantering av trummor i Uponor Teknisk Handbok.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med Opto-rör

  • Tillverkat i PE
  • Lågfriktionsrör
  • Säker leverans på stabila engångstrummor eller på ring
  • Flera kilometer optokabel kan blåsas i rören p g a låg friktion
  • Tillverkas enligt Uponors fabriksstandard
  • Uppfyller kraven i EBR KJ41 med avseende på styvhet och godstjocklek

Dålig täckning på mobilen

Idag använder vi vår mobiltelefon för att betala parkeringen. Funkar inte den så...

Mer om Opto

DB27BA49E2AC4748BC5810A6FA5F2A19

Kabelskyddsrör Opto och Delar

Sortiment 2021

PDF 341.75kB
A1A3E2E5CCD34A1DA0CD62BAD4B5FAE4

Kabelskyddsrörssystem Opto

Kapitel 9.2 - Teknisk Handbok

PDF 189.57kB
DB0E816C4407417BBE1465D388D81A90

Uponor Kabelskyddssystem Opto

Byggvarudeklaration

PDF 86.03kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.