Intags och utloppsledningar från Uponor Infra Projektservice | Uponor

Produkter

Intags- och utloppsledningar

Uponor Infra – en totalleverantör av intags- och utloppsledningar

Uponor Infra, som enda tillverkare av plaströrssystem, erbjuder nyckelfärdiga lösningar för intags- och utloppsledningar och blir samtidigt din partner genom att anlita Uponor Infra Projektservice.

Våra kunder finns i massa- och bioraffinaderier, gruvor, kemiindustrier, kraftverk, avsaltnings-anläggningar, fiskodlingar, IT-parker (t ex serverhallar) och inom kommuner. Dessa företag hanterar dagligen intag- och utlopp för processvatten, renat processvatten och kylvatten.

Våra plaströrssystem tillverkade i Polyeten (PE) för intags- och utlopps-ledningar är kompletta och innehåller rör, delar, brunnar och skräddarsydda, prefabricerade strukturer. Produkterna har hög kvalitet och är skräddarsydda för ändamålet. Plaströrssystem är miljövänliga, helt återvinningsbara och har lång livslängd. Den långa livslängden sparar dessutom på installations- och livscykelkostnader. Vi är även mycket noga med att våra installationer sker snabbt för att minimera ledtider och att projektet inte ska leda till eventuella produktions- eller driftstopp.

PE-ledningar är särskilt anpassade för intags- och utloppsledningar tack vare systemens unika egenskaper.

Uponor Infra Projektservice
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med produkter för intags- och utloppsledningar

 • Kända teknologier
 • Kemiskt resistenta
 • Slät insida motverkar påväxt av t ex alger
 • Låg och konstant grovhetskoefficient (k)
 • Låga installations- och underhållskostnader
 • 100 % täta skarvar
 • Låg vikt jämfört med andra material
 • Flera ringstyvhetsklasser
 • Rörlängder helt efter kundens behov
 • Skräddarsydda produkter
 • Lång livslängd
 • Återvinningsbara
 • Anpassade för dåliga markförhållanden

Weholite - PE100RC - Skräddarsytt

Weholite
Weholite har många fördelar | Uponor

Perfekt för marina installationer

Till många applikationer använder vi vårt Weholite-system tillverkat i PE. Weholites unika egenskaper är särskilt användbara för skräddarsydda produkter men kan även fås som traditionella rörlängder helt enligt kundens behov. Weholites unika teknologi möjliggör till 100 % skräddarsydda lösningar som ger en kostnads- och tidseffektivt projekt.

Röret har samma tekniska fördelar som massiva polyetenrör men med en mycket lägre vikt, vilket ger en snabb och enkel installation. Röret är extremt hållbart, rostar inte, är kemikaliebeständigt, har flera ringstyvhetsklasser, klarar internt tryck upp till 2 bar, är helt tätt tack vare de svetsade fogarna i tillverkningen, ger god flödeshydraulik och klarar yttre påverkan från marken utan att ta skada.

Weholite finns i dimensioner från 300 till 3500 mm och rören tillverkas enligt EN 13476, ISO 21138 och SFS 5906 och rören är Nordic Poly Mark-märkta.

Läs mer om Weholite
PE100RC
PE100 RC till skräddarsydda projekt | Uponor

Ett pålitligt tryckrör

Till skräddarsydda intags- och utloppsledningar kan man även installera PE100RC, ett tryckrörssystem som består av ett svart PE100RC mediarör i polyeten för transport av dricksvatten, avloppsvatten och gas. Röret tillverkas av PE100RC som är en typ av PE100. PE100RC har samma goda egenskaper som PE100 men med bättre motstånd mot punktlaster. Röret finns i dimensionerna 75-1200 SDR 26-11 i tryckklasserna 6 till 16 bar. PE100RC-röret har en förväntad livslängd på över 100 år, är slagtåligt, kemiskt resistent, korrosionsfritt, motstår lösningsmedel och klarar punktlaster. Tack vare den släta insidan är flödet optimalt i ledningen vilket ger en hög driftsäkerhet. Rörets låga vikt gör det dessutom lätt att hantera och installera.

PE100RC rör är certifierat enligt Nordic Poly Mark och uppfyller kraven i EN 12201 och INSTA SBC EN 12201. Rören uppfyller även de finska och danska dricksvattenkraven.

Läs mer om PE100RC
Skräddarsytt
Designade produkter för dagvattenhantering | Uponor

När standardprodukter inte riktigt räcker till

En skräddarsydd/designad produkt tas fram när standardlösningar inte riktigt räcker till. Exempel på skräddarsydda produkter, som vi tillverkar, är pumpstationer, lagringstankar, reningsverk, dricksvattentankar, mätarbrunnar, ventilbrunnar, filterbrunnar, rördelar och mycket mer.

Vi har möjligheterna, verktygen och senaste tekniken!

Våra Produktdesigners och Projektkoordinatorer är experter på Auto CAD, Dimensionering, Beräkningar, Viktning, Deformation, Upplyftning, Konfiguratorer, Beräkningsmodeller, Trafiklast, Godstjocklekar och i vår produktion har vi duktiga hantverkare.

Läs mer om Skräddarsydda produkter

Stora Enso valde ledningar från Uponor Infra

Intags- och utloppsledning för ett pappers- och massabruk

Mer om Weholite

0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
2BF20420498B4AF2BD3074A305E754C1

Weholite

Tekniska data

PDF 475.75kB
7EA3B44E95E14051B8AC8EBCCBA63E81

PBB.5214 Weholite Z-fog 400-1200

Förskrivande text

PDF 80.63kB
00C71C7223C54F67BCC0632696171026

PBB.5214 Weholite Z-fog från 1400

Föreskrivande text

PDF 79.92kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.