Modern underjordisk infrastruktur med infrakulvert | Uponor

Produkter

Uponor Infrakulvertar

En samlad plats för underjordisk infrastruktur

Unikt på marknaden

Infrakulverten som är installerad i Vallastaden i Linköping är unik och den enda i sitt slag på den svenska marknaden. Utmaningen i området var lera, silt och berg i marken samt mycket hög grundvattennivå. En traditionell förläggning med spontning var i princip omöjlig. Ursprungsidén för installationen var att bygga en kulvert genom/i husområdet som var 100 % återvinningsbar och att man i framtiden kunde underhålla, renovera och förnya kulverten utan större störningar i marknivå. Uppdraget blev att tillsammans med Uponor Infra utveckla, designa och installera en infrakulvert. Projektet startade 2013 och är i drift sedan 2015. Produkten har testats och vidareutvecklats sedan dess och idag levereras och installeras prefabricerade infrakulvertar för snabb och smidig installation. Vallastaden byggdes ut 2018 och ytterligare 168 meter infrakulvert installerades. Tekniska verkens val av mediarör monterades i Uponor Infras fabrik och kompletta kulvertrör, klara för installation levererades. Under goda förhållanden installerades 90 meter kulvert på en dag.

Weholite och Polyetylen

Våra erfarenheter av hantering och tillverkning av plastprodukter har visat att plaströr av polyetylen är bäst lämpade för de flesta rörsystem, både trycklösa och trycksatta. Dubbelväggiga rör fick sitt genombrott under nittiotalet, och utvecklingen fortsätter. Modern produktionsteknik i kombination med råmaterial av hög kvalitet möjliggör nya typer av rörkonstruktioner. Uponor Infra har koncentrerat sig på utveckling av dubbelväggiga rör. Vi har utvecklat Weholite som är ett resultat av vår tekniska kompetens och produktutveckling. Weholites patenterade struktur gör det möjligt att tillverka och använda plaströr med en innerdiameter upp till 3 500 mm.

Weholite är en flexibel, lätt och hållbar investering: Röret ruttnar, rostar eller korroderar inte på grund av kemiska eller elektriska reaktioner i marken. Den förväntade livstiden för plaströr i marken är över 100 år. Tack vare det unika produktionssättet kan vi formge och tillverka både rördiametern och styvheten enligt kundens behov.

PE-materialets utomordentliga slitstyrka och flexibilitet gör Weholite till ett mycket mångsidigt rör; tack vare dess låga vikt går det snabbt och enkelt att installera.

Visste du att…

 • Polyeten har 80 % lägre potential av den globala uppvärmningen jämfört med andra material
 • Polyetens koldioxidutsläpp är mycket låga tack vare mindre växthusgasutsläpp vid tillverkning och extrudering av rör och delar jämfört med andra material

Uponor Infra Projektservice

Vi har samlat all vår erfarenhet och kunskap i ett team dedikerat för designade lösningar. Uponor Infra Projektservice erbjuder kundanpassade lösningar vid olika typer av krävande projekt. Beroende på våra kunders önskemål och projektets omfattning arbetar vi fram en projektlösning där Uponor Infra hjälper till med allt från design av komplexa system till installation samt efterkontroll av det färdiga projektet. Vi tar ett helhetsansvar och ser till att du som kund får en och samma kontaktperson genom hela projektet. Uponor Infra Projektservice International har sitt säte i Vasa, Finland och i varje Uponor Infra enhet finns lokala Projektserviceteam.

Forskare på Linköpings Universitet jobbar med oss

 • Forskning med fokus på kvantifiering av infrakulvertar utmed livscykeln
 • Ekonomisk- och miljömässig prestanda
 • Samhällsnytta
 • Implementering och affärsmodeller

Filip Bergmans Livscykelperspektiv på Infrakulvertar
Prefabricerad infrakulvert från Uponor Infra | Uponor

Smart - Säkert - Hållbart - Ekonomiskt

 • Snabb installation med prefabricerad produkt direkt från fabrik
 • Minskade störningar på samhället
  - Färre avstängningar av gator vid planerat underhåll
  - Möjlighet att åtgärda akuta fel utan att orsaka avstängningar
  - Lättare att återvinna, förnya samt komplettera ledningarna i
  kulvert
  - Möjliggör
  sopsug som i sin tur leder till mindre tung trafik i området
 • Testad och i drift
 • Bra miljö för ledningar och utrustning
 • Underhåll kan planeras
 • Tätt system med kulvert i plast
 • Livslängd på över 100 år
 • Bra arbetsmiljö för drift- och underhållspersonal
 • Flexibel-, utbyt- och återvinningsbar
 • Möjliggör nya ytor
  Räkneexempel på ett husliv om 50 meter:
  Initial merkostnad för infrakulvert om högt skattad merkostnad är 30 000 kronor/meter = 1 500 000 kronor
  Infrakulverten möjliggör 10 meter breda gator istället för 12 meter breda gator
  2 meter extra BOA x 50 meter = 100 m2 extra per våningsplan
  Huslivet har 5 våningar = 500 m2 extra BOA
  500 m2 x 30 000 kronor/m2 = 15 000 000 kronor
Testinstallation av infrakulvert i Sollentuna | Uponor

Testinstallation i befintlig stadsmiljö

Sollentuna Kommun testinstallerar 60 meter infrakulvert!

Traditionell installation = 60 cm till 1 meter spontning/dag

Infrakulvert installation = Minst 6 meter per dag = spar tid och pengar

Uponor Infra Projektservice

Infrakulvert Vallastaden

I Vallastaden i Linköping finns Sveriges hittills enda infrakulvert

Läs mer här!

Berakningsvektyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur

Masteruppsats - Filip Bergman, Forskare LiU

PDF 5.19MB
721F252198B74F39903C98149D84516F

Infrakulvert Vallastaden

Broschyr

PDF 523.21kB
0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
8F2854C1F19D4BFF85667AB23C1E624A

PBB 5214 Weholite Z-fog från dim. 1400

Föreskrivande text

PDF 123.77kB
70967DD4499847DF9707B2A1C45FD41F

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246.05kB
BEB95F711CF5445B8D9307A4C1079578

Pipe World

Nummer 1 2018

PDF 3.26MB
762E788BA762447BAF6DF5962C163825

Pipe World

Nummer 1 2019

PDF 1.59MB
01C397EBB83F4D9DBFB732AE4C68EA9C

Pipe World

Nummer 2 2019

PDF 1.75MB