Slutna tankar

Slutna tankar

Högt miljöskydd med sluten tank

Om lokala markförhållanden kräver högt miljöskydd eller om tomtytan är begränsad kan man installera ett separerande system. Detta består av en sluten tank för toalettvatten och ett gråvattenfilter alternativt infiltration eller markbäddsanläggning för BDT (bad, disk och tvättvatten). Den slutna tanken samlar upp klosettvatten och med det också större delen av närsalter, smittoämnen och organiskt material. Sedan transporteras detta vidare, i vissa fal till lantbrukare som sprider tankens innehåll på sin åkermark. Om så är fallet blir det extra viktigt att bara spola ner toalettpapper, spolvatten och det som passerat kroppen i sin toalett.

Uponor har två slutna tankar i sitt sortiment, Uponor Sluten Tank 3 m3 och Uponor Sluten Tank 5,3 m3. Våra slutna tankar är kretsloppsanpassade, P-märkta och uppfyller ställda krav på skyddsnivåer för miljö och hälsa. Oavsett storlek på tanken ska de tömmas minst en gång per år. För att hålla nere på antalet tömningar rekommenderas att man installerar en extremt snålspolande toalett med ett snitt på mindre än 1 liter per spolning, antingen vakuumtoaletter eller urinsorterande toaletter. Tanken bör även förses med ett nivålarm.Mer om Slutna Tankar

3511892669B94A7DA17CA022978DA1C6

Uponor Sluten Tank 3 m³

Produktblad

PDF 262.69kB
C005CB02A45242EC9E69B13095416FAD

Slutna Tankar

Sortiment 2020

PDF 166.66kB
CAF84EA4F4AA45248F79BFE59D4B629A

Slutna tankar

Kapitel 8.2 - Teknisk Handbok

PDF 113.01kB
020D63CC0D4D41579874C476EE1AEBB7

Sluten Tank 3,0 m³

Kapitel 8.2.1 - Teknisk Handbok

PDF 147.54kB
AD304080C51B4E698AF26BFB58E376EB

Sluten tank 5, 3 m³

Kapitel 8.2.2 - Teknisk Handbok

PDF 210.94kB
3511892669B94A7DA17CA022978DA1C6

Uponor Sluten Tank 3 m³

Produktblad

PDF 262.69kB

Uponor Infras slutna tankar

Sluten tank 3 m³

Uponor Sluten Tank 3 m³

Vår 3 m3 stora tank lämpar sig väl för klosettvatten från fritidshus och mindre till mellanstora boenden. Tanken har en kompakt design, vilket gör det möjligt att förlägga den med ett grunt schakt, och levereras med ett låsbart, tätslutande lock. Detta ser till att hela anordningen blir barnsäker och luktfri. Därtill har Uponor Sluten Tank 3 m3 låg vikt som underlättar hanteringen både på lager samt vid leverans och installation. Tanken kommer i ett komplett paket med stigare, smidigt förpackat för en så enkel hantering som möjligt.


Mer om Sluten Tank 3 kubik

C005CB02A45242EC9E69B13095416FAD

Slutna Tankar

Sortiment 2020

PDF 166.66kB
020D63CC0D4D41579874C476EE1AEBB7

Sluten Tank 3,0 m³

Kapitel 8.2.1 - Teknisk Handbok

PDF 147.54kB
6697CC8E3FAB46DB8C1D5AC45D9DD87F

Certifikat 0023/06 Sluten tank 3 och 5,3 m³

Certifikat

PDF 134.51kB
Sluten tank 5.3 m³

Uponor Sluten Tank 5,3 m³

Vår 5,3 m3 är en solid, stark konstruktion som levereras med en 200 millimeter stigare med ett 110 millimeter anslutningsrör samt ett trådlöst VA-larm. Tanken installeras i de fall då avloppsvattnet från en fastighet leds till en sluten behållare eller om användningen av toaletterna är mycket omfattande. Den används även när en infiltrationsanläggning inte är möjlig. Två stycken Uponor Sluten Tank 5,3 m3 går att bygga samman till en 10 m3 stor tank. De båda tankarna placeras efter varandra och förenas med ett 160 millimeters förbindelserör. Klosettvattnet rinner först till den ena tanken och fyller den, därefter fylls den andra tanken.

Mer om Sluten Tank 5,3 kubik

B36974A6FAC845E78E8703A50E9C74C7

Slutna tankar

Sortiment 2019

PDF 137.38kB
AD304080C51B4E698AF26BFB58E376EB

Sluten tank 5, 3 m³

Kapitel 8.2.2 - Teknisk Handbok

PDF 210.94kB
6697CC8E3FAB46DB8C1D5AC45D9DD87F

Certifikat 0023/06 Sluten tank 3 och 5,3 m³

Certifikat

PDF 134.51kB