Minireningsverk

Minireningsverk

Minireningsverk för enskilt avlopp

Ett minireningsverk är som namnet antyder ett reningsverk i miniformat, uppbyggt på samma sätt som de stora, kommunala. Minireningsverken lämpar sig för rening av enskilda avlopp och kan hantera både BDT- och svartvatten. Uponor Infras reningsverk Clean I samt WehoPuts 5 och 10pe är tillverkade för att uppfylla myndigheternas och den europeiska produktstandarden EN 12566-3 krav samt är CE-märkta. De har även ingått i ett flertal tester som följs upp av myndigheter samt i opartiska projekt. Reningsverken har en biologisk/kemisk satsrening, aktivslamprocess och utfällning av fosfor, levereras "nyckelfärdiga" från fabrik och är lätta att installera med sin kompakta design.

Clean I minireningsverk

Clean I är främst avsett för enfamiljshus men är även lämpligt för fritidsbostäder som används delvis under året. Tack vare semesterautomation tål reningsverket pauser i användningen. Clean I är ett biologiskt/kemiskt reningsverk som kan ta emot allt hushållsavloppsvatten från en fastighet. Reningsverkets funktion bygger på satsvis reningsteknik, aktivslamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och varje avloppsvattensats renas lika bra. Den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Flockningsmedel används för att genom kemisk utfällning avlägsna de fosforföreningar som är lösta i avloppsvattnet. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till en utloppsplats, t ex ett öppet dike, en utloppsbrunn eller ett efterpoleringssteg.

WehoPuts minireningsverk

WehoPuts minireningsverk är avsett för året-runt-bostäder som är utrustade med vattentoalett. Allt hushållsavloppsvatten från fastigheten leds till reningsverket. WehoPuts 5 väljer man när antalet personer är 1-5 eller då bostadsytan är högst 150 kvadratmeter. WehoPuts 10 är ett lämpligt alternativ då antalet personer är 5-10 eller då bostadsytan är 150-300 kvadratmeter. WehoPuts är enkelt att använda och att övervaka eftersom det fungerar helt automatiskt. Larmlampan meddelar om något bör göras. Man kan ha upp till 3 månaders driftsuppehåll tack vare näringslösningen. Näringen består av naturliga råämnen och är biologiskt nedbrytbar och ofarlig för vattendrag. Näringslösningen tryggar mikrobernas reningsförmåga och reningen är effektiv direkt då reningsverket startas igen efter driftsuppehållet.

Mer info om minireningsverk finns på byggaavlopp.se

Mer info om minireningsverk

BBBCEB2D3F434265A9656DBCFA928ADD

Minireningsverk Clean WehoPuts och Delar

Sortiment 2020

PDF 292.11kB
4AE4107DED004DAFA5BC9D2C3EC1D091

Wehoputs 5-10

Installationsanvisning

PDF 6.33MB
Wehoputs fallningsmedel

Wehoputs Fällningsmedel

Säkerhetsdatablad

WehoPuts Fällningsmedel

PDF 126.39kB
7A0E13F2464A4ED8B10413A9108C3689

WehoPuts Näringslösning

Säkerhetsdatablad

PDF 115.11kB
B1B1D273CEAC4FC9AF6C7766CF408C5E

Clean fällningsmedel

Säkerhetsdatablad

Clean Fällningsmedel

PDF 106.22kB

Våra produkter för hög skyddsnivå

1-2 Hushåll

Hög skyddsnivå med minireningsverk

 

Minireningsverk för 1-2 hushåll

Uponor Infra har två olika modeller av typgodkända minireningsverk; Clean I samt WehoPuts 5 och 10:

  • Clean I är resultatet av den senaste spetstekniken för behandling av avloppsvatten. Den biologiska reningen sköts av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet och tillsatt flockningsmedel avlägsnar fosforföreningar i avloppsvattnet. När vattnet renats leds det till en utloppsplats, exempelvis en utloppsbrunn. Reningsverket lämpar sig främst för enfamiljshus eller fritidsbostäder som används tidvis under året. Med sin semesterautomatik klarar reningsverket pauser i användningen, det aktiva slammet hålls levande genom luftning och cirkulation. Reningsverket levereras med ett trådlöst larmsystem som visar när flockningsmedel behöver fyllas på, om vattennivån är för hög eller om ett komponentfel har uppstått. Slamtömning ska ske minst en gång per år. Reningsverket installeras i marken med stigarrör som enkelt kan förlängas.
  • WehoPuts 5 är dimensionerat för avloppsvatten från 1-2 året runt-bostäder alternativt då bostadsytan är högst 150 m2. Minireningsverket är försett med ett stabilt, låsbart lock som liknar natursten samt ett unikt, alternativt slamuppsamlingssystem: överskottsslammet samlas upp i en utbytbar påse som komposteras. Detta innebär att du kan välja att slippa slamtömning.
    WehoPuts är menat för ett hushåll med 5-10 personer eller då bostadsytan är 150-300 m2.

    

Mer om Clean I och WehoPuts

BBBCEB2D3F434265A9656DBCFA928ADD

Minireningsverk Clean WehoPuts och Delar

Sortiment 2020

PDF 292.11kB
7807BD5509A946FE872FE7BD75BD79D5

Minireningsverk Clean

Kapitel 8.3 - Teknisk Handbok

PDF 316.44kB
B230B58F298842009EA31F97000A3D97

Minireningsverk WehoPuts

Kapitel 8.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 182.27kB
Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar med minireningsverk

 

WehoPuts-anläggningar för 3-1200 året runt-boenden är kompletta minireningsverk som levereras moneringsfärdiga från fabrik. Dimensioneringen baseras på 150 liter avloppsvatten per person och dygn som minsta mängd. Denna lösning lämpar sig till exempel för tätbebyggda bostadsområden eller i mindre orter som omfattar några hus. Användarkomforten går att jämföra med det kommunala avloppet. En av många fördelar med en gemensamhetsanläggning är att belastningsvariationerna utjämnas. Anskaffnings-, drifts- och underhållskostnaderna per fastighet blir därtill lägre än för enskilda anläggningar. Systemet sköts och överses vanligen av en fackman.

 

 

Mer om WehoPuts reningsverk

EBB115FA67C74AE18856435F6A8816FD

Wehoputs stora reningsverk

Broschyr

PDF 626.01kB
B230B58F298842009EA31F97000A3D97

Minireningsverk WehoPuts

Kapitel 8.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 182.27kB