Gravattenlosningar

BDT - Gråvattensystem

Rening av bad-, disk- och tvättvatten

Hus i områden med höga miljökrav förses ofta med mulltoalett eller sluten tank. En bra lösning då är att rena gråvattnet separat i någon form av gråvattensystem. Uponor Infra Gråvattenfilter hanterar bad-, disk- och tvättvatten både energieffektivt och miljövänligt - filtret uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2016:17. Observera dock att filtret enbart är avsett för gråvatten.

Uponor Infras Gråvattenfilter

Torvfilter för rening av gråvatten används i hela världen. Det finns omfattande erfarenheter och studier av tekniken ur flera olika aspekter, däribland miljö och ekonomi. Uponor Infras Gråvattenfilter behandlar gråvatten luktfritt inuti tanken. Den låga energiförbrukningen håller kostnaderna nere, därtill är underhållet av de färdiga systemen minimalt. Filtertorven byts ut efter cirka 100 dagars användning eller 3 års drift. Restprodukterna kan antingen komposteras eller användas som jordförbättring. Spridningsplattan och inloppsböjen fungerar som vattenlås, dessa rengörs vid behov.

Filtren har inga delar som går sönder eller slits ut.

Uponor Infra har två typer av gråvattenfilter: Uponor BDT Easy för fritidsboendet samt Uponor BDT Easy Plus för året-runt-boende. Båda systemen bygger på torvfilterteknik och är avsedda enbart för gråvattenrening.

Vi har samlat all information om Uponor Infras produkter för enskilt avlopp på byggaavlopp.se. Du kan där få mer utförllig information om våra system, se vilka återförsäljare och servicepartners vi har samt göra ett test via avloppsväljaren om vilket system du ska välja för din installation.

Mer om BDT Easy och BDT Easy Plus

D2DB0E45595F4457AF13E9D3215BB02E

Gråvattenrening

Sortiment 2020

PDF 158.03kB
C715F62D5971434EAD471E971966B740

Gråvattenreningssystem

Kapitel 8.5 - Teknisk Handbok

PDF 205.92kB
F435A863A61543A89564690A379BD403

Gråvattenfilter BDT Easy

Kapitel 8.5.1 - Teknisk Handbok

PDF 151.21kB
2BFE5617CD654A5C8020858B5EBDEE77

Gråvattenrening BDT Easy Plus

Kapitel 8.5.2 - Teknisk Handbok

PDF 192.73kB
DC493F9D4731475586B0E6880C486993

Uponor Gråvattenrening

Broschyr

PDF 4.22MB
AC8CF7B0932C468D8EFE2A0C5611E34B

BDT Easy Gråvattenfilter

Installationsanvisning

PDF 10.57MB
EF3C7275E46F4315A4059D652C6E301A

BDT Easy installationer i Sverige

PDF-fil

PDF 50.02kB

BDT Easy och BDT Easy Plus

Gråvattenhantering, markbaserad

BDT Easy Plus

Uponor BDT Easy Plus installeras under marknivå och kräver en slamavskiljare framför filtret. Vid behov kan en pumpbrunn adderas, antingen framför eller bakom. Filtret lämpar sig för enfamiljshus eller fritidshus där man vistas ofta under året. Det kan även vara ett bra alternativ om man inte vill byta torven än mer sällan. Systemet består av en gråvattentank på 1 kubikmeter samt ett gråvattenfilter för året-runt-boende. Filtret behöver ingen el och har inga rörliga delar - gråvattnet behandlas kontrollerat och utan in- eller utläckage.

Vi har samlat all information om Uponor Infras produkter för enskilt avlopp på byggaavlopp.se. Du kan där få mer utförlig information om våra system, se vilka återförsäljare och servicepartners vi har samt göra ett test via avloppsväljaren om vilket system du skall välja för din installation.

 

Byggaavlopp.se
BDT Easy Plus

Mer om BDT Easy Plus

D2DB0E45595F4457AF13E9D3215BB02E

Gråvattenrening

Sortiment 2020

PDF 158.03kB
2BFE5617CD654A5C8020858B5EBDEE77

Gråvattenrening BDT Easy Plus

Kapitel 8.5.2 - Teknisk Handbok

PDF 192.73kB
DC493F9D4731475586B0E6880C486993

Uponor Gråvattenrening

Broschyr

PDF 4.22MB
Gråvattenhantering, filter

BDT Easy

Uponor BDT Easy är ämnat för fritidshus som slamtömningsfordon inte kan nå, exempelvis stugor belägna i skärgården eller lång ifrån närmaste väg. Filtret behöver ingen ström och klarar flöden på 500 liter/dygn. Reningskapacitet uppnår 5pe. Det är även möjligt att koppla enskilda avloppsprodukter till systemet förutsatt att vattenförbrukningen är låg. BDT Easy tar hand om gråvattnet genom ett installerat biologiskt filter och filtreringen sker genom filtertorv. Därefter kan gråvattnet släppas i öppet dike eller annan lämplig recipient. Båda våra filter är testade och utprovade av Finlands Miljöcentral (Syke) och Tammerfors Tekniska Universitet.

Vi har samlat all information om Uponor Infras produkter för enskilt avlopp på byggaavlopp.se. Du kan där få mer utförlig information om våra system, se vilka återförsäljare och servicepartners vi har samt göra ett test via avloppsväljaren om vilket system du skall välja för din installation.

Byggaavlopp.se
BDT Easy

Mer om BDT Easy

D2DB0E45595F4457AF13E9D3215BB02E

Gråvattenrening

Sortiment 2020

PDF 158.03kB
F435A863A61543A89564690A379BD403

Gråvattenfilter BDT Easy

Kapitel 8.5.1 - Teknisk Handbok

PDF 151.21kB
DC493F9D4731475586B0E6880C486993

Uponor Gråvattenrening

Broschyr

PDF 4.22MB
AC8CF7B0932C468D8EFE2A0C5611E34B

BDT Easy Gråvattenfilter

Installationsanvisning

PDF 10.57MB
EF3C7275E46F4315A4059D652C6E301A

BDT Easy installationer i Sverige

PDF-fil

PDF 50.02kB