Laadukkaalla sadevesi- ja salaojajärjestelmällä estetään rakenteiden kosteus-, home- ja routavauriot.

Dränera hus

Husdränering för privata och offentliga byggnader

Att dränera hus har som främsta syfte att leda bort ytvatten, det vill säga vatten på och i marken, fårn husets grund. Uponor Infras sortiment av rör, delar och brunnar för att dränera hus är heltäckande.

Dräneringssystemet framställs i polyeten, ett sliltstarkt material med mycket bra beständighet mot korrosion samt kemiskt resistent mot de allra flesta ämnen förekommande i och runt dräneringen. Med dessa goda materialegenskaper har systemet lång livslängd även vid låga pH-värden. Därtill har rören låg vikt vilket förenklar installationen.

Dränera huset rätt!

En god idé är att dränera sitt hus när det är tjäle, på så vis undviker man att köra sönder trädgården. Marken bör lutas från byggnaden och dräneringsmaterialet ligga i dränerande skikt utan vanlig jord på - inga planteringar intill husgrunden. Som fuktskydd betraktat har husdräneringen mindre betydelse. Finns problem med exempelvis fukt i källaren kan man ta bort träreglar och eventuell plastfolie i källarväggarna. Därtill ska man kontinuerligt rensa avloppsbrunnar i källaringångar och garagenedfarter samt takrännor - stuprör måste vara korrekt monterade. Om huset har ventiler eller öppningar i källarväggarna behöver man även kontrollera så att smälvatten inte tar sig in där. Uponor Infras rör för att dränera hus är ett dubbelväggsrör som förläggs med tillfredsställande fall. Rörets släta insida och korrugerade utsida ger en slagfast konstruktion med maximal avvattningseffekt. Dräneringsrören lämpar sig för både husdränering och dränering av större områden, som idrottsplatser och vägar.

Komplettera din husdränering med pumpbrunn

Oavsett hustyp är det viktigt att planera marken så att ytvatten rinner bort från husgrunden. Många av dagens dräneringssystem för källare bygger på källarväggarnas förmåga att andas - de saknar ett direkt tätskikt. Deras funktion är avhängig på att man har dränerat huset korrekt. Dock kan kraftigt regn dämma upp dagvattenledningen, vattnet hinner inte undan och då fylls även fastighetens dräneringssystem. När detta händer går vatten upp innanför tätskiktet, väggen blir fuktig eller börjar läcka in med skador som följd.

Kommunernas branschförening, Svenskt Vatten, har i sin publikation P110 som rekommendation till alla fastigheter med källare att pumpa sitt dränerings- och spygattvatten till dagvattenledningen. Detta för att få en så säker installation som möjligt. Rekommendationen gäller även för de fall då dräneringsröret kan anslutas med självfall till dagvattensystemet. Andra exempel på när pumpbrunn är lämplig att installera som komplettering till den befintliga dräneringen av huset är när dräneringsledningen ligger under kommunens dämningsnivå.

Mer om Husdränering

5B45A3F716E24E1CB1FDC329FA3D2506

Husdränering

Sortiment 2020

PDF 261.10kB
8AEDCAF081FA46EDBCF53F4DBE84BFCB

Hus- och Vägdränering

Kapitel 6.3.2 - Teknisk Handbok

PDF 137.92kB
14EF03995BF04471BFA013A9FBA104AE

Uponor Husgrundsdränering

Byggvarudeklaration

PDF 246.70kB
5F27F5EB49B2479DA4BC6E050444F154

Husgrundsdränering

Läggningsanvisningar

PDF 1.63MB