uponor infra gas

Gas

Tryckrör för säker transport av gas

Gasens historia är lång och mångfacetterad, liksom dess plats i vårt samhälle inför framtiden. Naturgas används sedan mitten av 80-talet till olika industriella processer, transport, värme, el och matlagning, och biogasen är vårt mest klimatsmarta drivmedel, inför målet att bli ett klimatneutralt Sverige år 2050 spelar gasen en betydande roll, särskilt som regelverket när förnybara energikällor med varierande produktion, exempelvis solenergi och vindkraft, blir allt vanligare.

Gas har många användningsområden, samtidigt som den utgör en säkerhetsrisk på grund av extrem lättantändlighet. På en vanlig gasspis kan naturgas nå temperaturer över 1100 °C, varför den gas som används i Europa idag transporteras under högt tryck i rörledningar tillverkade av plast eller inkapslat stål. Uponor tryckrörssystem PE80 är utvecklat för transport av dricksvatten, spillvatten och gas - det gula röret för gas. Systemet tillverkas i polyeten, ett flexibelt, slagtåligt plastmaterial med hög brottstyrka, och klarar hög mekanisk påverkan. Systemet är korrosionsbeständig och resistent mot lösningsmedel, syror och oljor, och rörens släta insida ger låg friktion. PE80 dimensioneras enligt standarden för en livslängd på 50 år, men materialet som används ger en förväntad livslängd på mer än 100 år. Detta uppnås genom korrekt installation och drift.

Naturgasen introducerades i Sverige i mitten av 80-talet och motsvarar mer än 20 % av energitillförseln i kommuner anslutna till det svenska gasnätet. Gasen utgör dessutom ett bra övergångsbränsle till mer hållbara energisystem, och det mest ekonomiska sättet att transportera den på är via rörledningar. Uponor tryckrörssystem ProFuse RC används till dricksvatten, spillvatten, gas och diverse processmedier. Rörsystemet utvecklades åt Brittisk Gas, som eftersökte ett system med bättre och säkrare svetsegenskaper än dåtidens rör. 1998 introducerades Profuse för Brittisk Gas och den övriga engelska marknaden, senare också för den nordiska och tyska. Rören produceras i svart polyetylen, PE100, och täcks med en skyddsmantel av PP i tre färger: blått rör för dricksvatten, rödbrunt rör för spillvatten och gult rör för gas. När Profuse-rör svetsas samman i ett ledningssystem blir fogarna draghållfasta. Profuse kan också installeras med ett minimum av rörböjar då röret kan böjas i mjuka kurvor. Övriga egenskaper, exempelvis brottstyrka, slaghållfasthet och korrosionsbeständighet, kan likställas vid ett PE80-system.

Sverige uppgraderar över 60 % av den producerade biogasen till fordonsgas. Med en så stor del av biogasen i transportsektorn blir frågor om produktion och distribution centrala i utvecklingen av marknaden. Med rätt styrmedel kan biogasen blir en stor del av de förnybara drivmedlen i framtidens fossilfria fordonstrafik, och rörbunden transport underlättar industriell framställning av biogas. Därmed är det viktigt att rören som grävs ner idag har lång livslängd och hög säkerhet. Uponor tryckrörssystem PE100 tas fram i högdensitetspolyeten (PEH), ett flexibelt plastmaterial som är lätt att hantera. Systemet är menat för dricksvatten, spillvatten, gas och processmedier, och skarvas i första hand genom stumsvetsning, även elsvetsning med mekaniska skarvar. PE100 har hög brotthållfasthet och klarar hård mekanisk påverkan, vilket gör systemet beständigt mot tryckstötar och trycksvängningar. Det kan också ta upp stora sättningar. Materialet polyeten är mycket slagtåligt även vid låga temperaturer och har samma goda egenskaper som PE80 och Profuse, exempelvis vad gäller slaghållfasthet, livslängd och motståndskraft mot mekanisk påverkan.

Samtliga av Uponors tryckrörssystem uppfyller kraven för EN-1551-1 och Nordic Poly Mark, samt håller Uponor Fabriksstandard med löpande produktionskontroll. I de fall standardapplikationer inte räcker till erbjuder Uponor ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller offert.

Ladda ner dokument om Gasrör

7D9BE8A5B51B4993ABE0256945D55B44

Profuse Dricksvatten/Spillvatten/Gas

Kapitel 7.1 - Teknisk Handbok

Teknisk Handbok - Kapitel 7.1
PDF 664.95kB
3291DD4F3FC241D09743F789B5BF0459

Certifikat 4068-10 Uponor gasrörssystem

Certifikat

Certifikat 4068-09
PDF 173.19kB
0B7362DAAEA04C9A81FC7C5044466F27

Certifikat 4078-06 Uponor Gassystem

Certifikat

Certifikat 4078-06
PDF 532.36kB
5D22E99D26DD459E810C13960F48FAA7

Certifikat 2086 PE100 och PE100 Profuse gasrör 2018-04-19

Certifikat

Certifikat 2086
PDF 270.94kB
81EA8FBD3B404108AC2FF9D30651E51A

ProFuse RC

Broschyr

PDF 626.27kB
257F77E0AD9743EAAC6C393056E9758B

PBB 5121 Uponor ProFuse RC 63-400 SDR11

Föreskrivande text

PDF 133.18kB
16F233D0DAE140E5B8704E3EA7F5B216

PBB 5121 Uponor ProFuse RC 63-400 SDR17

Föreskrivande text

PDF 151.03kB
FCF96AFBA25A4E90B0E1EC23915D8802

PBB 5121 Uponor ProFuse RC 63-400 SDR26

Föreskrivande text

PDF 165.21kB

Gasrör

PEM (PE80)

PE80 (PEM) gastryckrör

PE80 (PEM) gasröret är ett traditionellt rörsystem, utvecklat för säker gastransport. Rörsystemet har använts i många år och är installerat på många plaster i norden. PE80 (polyetylen) är ett flexibelt material som är enkelt att hantera. De gula PE80-rören transporterar gas.

Rören fogas främst genom elektromuffsvetsning eller stumsvetsning. Innan elektromuffsvetsning skall röret skrapas. Svetsfogarna är tryckfasta. PE80 tryckrörssystem finns i dimensioner från 20-63 mm och i tryckklassen SDR11. Andra rörlängder kan tillverkas efter order. Systemet uppfyller marknadens krav och tillverkas enligt EN1555.

 • Hög brottstyrka, motstår mekaniska påfrestningar
 • Hög motståndskraft mot tryckförändringar
 • Flexibelt och enkelt att hantera
 • Korrosionsbeständigt och resistent not lösningsmedel, syror och oljor
 • Lågfriktionsrör tack vare den släta insidan
 • Låg vikt
 • Rören är proppade som skyddar rören vid lagring och transport
 • Förväntad livslängd på minst 100 år
ProFuse RC (PE100)

ProFuse RC gastryckrör

Det trycksatta gula ProFuse-röret, tillverkat av PE100 RC-material, är marknadens starkaste material (Resistance to Crack). Rörets styrka gör det extremt motståndskraftigtmot yttre skador eller punktlaster. För de flesta NO-DIG-metoderna sparas mycket tid i installationsfasen och blir därför en ekonomiskt fördelaktig lösning. Rörsystemets flexibilitet gör att transporter av bio- eller naturgas är mycket säkra. ProFuse RC-gasröret består av en svart PE100 RC-mediarör (polyetylen) som har en skyddsmantel av polypropylen (PP). ProFuse RC-rören är försedda med en vit stripe, vilket anger att det är ett mantelrör. Rören fogas främst genom elektrosvetsmuffar eller stumsvetsning, men mekaniska kopplingar kan även användas. Skyddsmanteln skall alltid tas bort vid elektromuffsvetsning. Svetsfogarna är mycket starka på ett ProFuse RC-rör. Systemet uppfyller samtliga krav på marknaden och är Nordic Poly Mark-märkta samt uppfyller kraven i EN1555.

 • PP-manteln skyddar PE100-röret mot skador och repor vid transport, lagring och installation
 • PE100 RC-röret har stor brottstyrka och kan motstå stora mekaniska påfrestningar.
 • Röret korroderar inte under PP-skyddsmanteln och säkrar därmed en hög kvalitet på de svetsade skarvarna
 • Lämpar sig bra till schaktfria NO-DIG-installationer
 • Systemet är motståndskraftigt mot tryckstötar och trycksvängningar, och det kan ta upp stora sättningar.
 • Kemikaliebeständigt
 • Låg friktion tack vare den släta insidan, vilket ger en säker och tillförlitlig gastransport
 • Låg vikt, starkt och underhållsfritt
 • Försett med proppade ändar som skyddar vid lagring och installation
 • Dimension från 63-400 mm
 • Tryckklasser PN6,3, PN10 och PN16. PN6,3 från dimension 160 mm och uppåt
 • Rören har en förväntad livslängd på minst 100 år
PE100 RC (PEH)

PE100 RC rör för bio- eller naturgas

PE100 RC-rören finns i diameter 32-400 mm, tryckklass PN8. Större rör tillverkas efter order. Dimension 160 finns även på ring. Råvarumaterialet som används vid tillverkning av PE100-rören är ett högdensitetspolyetylen (PEH). Rören är svarta eller svarta med gula stripes. Rör med gula stripes tillverkas efter order.

Ur miljösynpunkt är polyetylen ett säkert material för installation under mark. Energi-innehållet i rörledningen kan frigöras vid förbränning, och avfall från arbetsplatsen kan skickas till förbränning. PE-materialet gör röret flexibelt och rören är därför lätta att hantera även i större dimensioner. Vid installation följer röret markens eventuella sättningar utan problem. Rören är Nordic Poly Mark-märkta och uppfyller kraven i EN1555.