Wehotek förisolerade fjärrkylerör | Uponor

Produkter

Wehotek Industrirör

Wehotek – isolerade PE-tryckrörssystem

Wehotek isolerade PE-tryckrörssystem för industri och rörupphängningar förhindrar effektivt att rören fryser. Wehotekrör med polyetenmantel kan installeras i mark eller i luft och Wehotek-rör med galvaniserad spiromantel installeras endast i luften.

Isoleringen är mekaniskt hållbar och det är möjligt att montera rörupphängningar direkt på mantelröret och därigenom slippa köldbryggor och eventuella läckagepunkter. Dessutom är det möjligt att gå på det isolerade röret utan att röret tar skada.

Wehotekrör kan förses med en eller flera profiler avsedda för montage av värmekablar. En självreglerande värmekabel lagerförs, även andra värmekablar levereras efter specifikation.

För specialapplikationer kan rör tillverkas med t.ex. PVC-, PP-, GRP eller PVDF-mediarör samt syrafast spiro- eller stålmantel.

Wehotek designas inför varje enskilt projekt. Kontakta oss för din designade lösning.

Upphängning av isolerade Wehotek-rör

Rörelementen hängs upp med hjälp av Wehotek-rörupphängningar från mantelröret eller genom att använda lösa glidholkar. För att styra elementens axiella rörelser används Wehotek-glidunderlägg, som är försedda med PE-glidprofil. Glidunderläggen svetsas fast eller monteras med skruvar.

Vid väggmontage används Wehotek-rörupphängning/PE-glidholkskombination för att styra elementens axiella rörelser. Rörupphängningarna svetsas fast eller monteras med skruvar. Elementens sidorörelser kan styras med hjälp av Wehotek-sidorörelseunderlägg, som är försedda med PE-glidprofil.

Wehotek-rörupphängningar, -glidunderlägg och -klamrar tillverkas som standard av stålmaterial S235JR och är varmförzinkade enligt SFS-EN ISO 1461. Wehotek-rörupphängningar, -glidunderlägg och -klamrar levereras utan bultar och muttrar.


Mer om Wehotek

7E2240B5D0484FD38F0C1E95B3864E6E

Wehotek Industrirörsystem

Broschyr

PDF 381.37kB
16E00C8D69A3425A90E3929B22C76676

Wehotek Rörupphängningar

Broschyr

PDF 292.46kB
2CA7717C512A4E7E911881CFF4F26DB6

Wehotek Isolerade PE Tryckrörssystem

Broshyr

PDF 1.60MB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.