WehoPuts mininreningsverk som traditionell eller designad lösning | Uponor

Produkter

WehoPuts minireningsverk

Miljövänliga och kretsloppsanpassade minireningsverk för hög skyddsnivå

Uponor Infra har varit verksamt i avloppsbranschen i tre decennier och tusentals minireningsverk är redan i drift. Det första reningsverket installerades för 15 år sedan och fungerar fortfarande utomordentligt. Tack vare erfarenheter och testresultat har Uponor minireningsverk utvecklats till marknadens användarvänligaste och driftsäkraste minireningsverk med reningsresultat som möter Naturvårdsverkets krav.

Uponor Infras minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskt/kemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling av allt avloppsvatten från både fritidshus och villa.

Funktion

WehoPuts-reningsverken är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav på hög skyddsnivå. Reningsverken är biologisk-kemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling av allt hushållsavloppsvatten från året-runtbostäder. Reningsverken tillverkas i storlekar för 1 hushåll till reningsverk för mindre samhällen. WehoPuts-reningsverk är tillverkade enligt SBR-teknik för behandling av avloppsvatten.

Valfri slamtömning

Modellerna är försedda med ett ekologiskt slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam direkt i en slampåse. Påsen kan med fördel komposteras tillsammans med annat bioavfall. Man kan nu även välja ett annat alternativ, d.v.s. slamtömning med slambil. Användaren kan fritt välja vilket alternativ som passar bäst, båda finns i samma reningsverk.

Minireningsverket fungerar enligt batch-principen, dvs. reningsverket behandlar och renar en viss mängd avloppsvatten på en gång. Reningen baserar sig på en biologisk-kemisk process, som innebär att mikroorganismerna i det aktiva slammet bryter ner organiskt material i avloppsvattnet. Genom en kemisk fällning avlägsnas fosforföreningarna från avloppsvattnet med hjälp av kemikalien. Det renade vattnet leds till  utloppsplatsen.

WehoPuts uppfyller kraven

WehoPuts-reningsverken uppfyller alla krav som den europeiska produktstandarden EN 12566-3 ställer och de är CE-märkta. Testet utfördes med ett dimensioneringsflöde på 750 l/dygn, vilket motsvarar fem personers avloppsvattenförbrukning per dygn.

organiskt material (BOD7) 97 %

totalfosfor 90 %

totalkväve 50 %

Läs mer i Uponor Teknisk Handbok

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

WehoPuts fördelar

  • Valfri slamtömning
  • Liten elförbrukning
  • Ett täckande servicenät
  • Testad kvalitet och funktionssäkerhet
  • Komplett paket – levereras nyckelfärdigt
  • Ekologiskt – möjliggör återvinning av näringsämnen
  • Godkänt enligt EN 12566-3 och 89-38/EEC

WehoPuts 5-10 och 20-150

5-10
20-150
200-1200

Stora reningsverk

WehoPuts 200-1200 är dimensionerade för rening av avloppsvatten från stora fastigheter eller som gemensamhetsanläggning i mindre samhällen. Anläggningarn kan skräddarsys för enskilda objekt och reningsprocessen kan justeras efter den aktuella belastningen.

Dimensionering och detaljplanering av ett avloppssystem för mindre samhällen görs av Uponor Infra.

Kontakta vår expert:

Jimmy Nidkell
T +46 33 172 711
E jimmy.nidkell@uponor.com

Mer om WehoPuts

EFAFAA96D735402EB2BF4892E84EA43A

Minireningsverk WehoPuts och Delar

Sortiment 2020

PDF 225.41kB
EBB115FA67C74AE18856435F6A8816FD

Wehoputs stora reningsverk

Broschyr

PDF 626.01kB
B61E58119B5943D4B1E1B95DF06E6F5A

Uponor minireningsverk 5-10pe

Broschyr

PDF 681.18kB
2E0DFA7344F14902845E5E2294D68EB8

GSM Paket WehoPuts

Installationsanvisning

PDF 1.04MB
831ED22DDCCE43328DC5E9D562F7FCB1

WehoPuts 5-10pe

Installationsanvisning

PDF 4.03MB
4812A971D383425AAFBDEAE01814AF3B

Wehoputs Fällningsmedel

Säkerhetsdatablad

PDF 126.39kB
7A0E13F2464A4ED8B10413A9108C3689

WehoPuts Näringslösning

Säkerhetsdatablad

PDF 115.11kB