Pumpning av avloppsvatten av pumpar med hög kvalitet | Uponor

Produkter

Pumpbrunnar

Avled avloppsvatten med pumpbrunn

En pumpbrunn används när ett enskilt avlopp inte kan byggas med självfall. Pumpen integreras i en separat brunn som placeras efter slamavskiljaren. Det slamavskilda avloppsvattnet pumpas ut, vilket gör att markbädden eller infiltrationen nyttjas mer effektivt samt att anläggningen får en längre livslängd. Ännu en fördel med trycksatta avloppssystem är att bädden vid behov kan göras större. Uponor Infras pumpbrunn kan beställas med larm.

Uponor Infras pumpbrunn installeras vid behov för att pumpa avloppsvattnet till fördelningsbrunnar. Som standard är pumpbrunnen 2 meter hög, dock kan den kortas ner till önskad alternativt göras högre med förhöjningspaket. Uponor har även tagit fram ett trådlöst VA-larm som pumpbrunnen bör utrustas med, detta säkerställer brunnens funktion. Uponor Infras pumpbrunn är 450 millimeter i diameter och har ett inlopp på 110 millimeter samt ett utlopp på 40 millimeter.

Brunnen förses med en Xylem SXM3-pump i rostfritt stål. Pumpen har förmonterad backventil och vippa. Om pumpbrunnen ska installeras med en teleskopbetäckning finns en teleskopmanschett i 450/400 som monteras på toppen av brunnen. Den tillhörande fördelningsbrunnen har fyra utlopp varav två är förmonterade med reglerenheter.

Att tänka på vid installation av pumpbrunn

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten finns de funktioner/reningsgrader som måste uppnås för enskilda avlopp. Man behöver även ha tillstånd från kommunens miljönämnd innan man påbörjar bygget av en anläggning. Därför är det bra att föra en dialog med miljökontoret om kraven anläggningen behöver uppnå.

Andra saker som är bra att tänka på:

 • få fram en bra förundersökning av marken. Mycket viktigt, då man på så sätt får veta om marken passar för infiltration
 • personen som projekterar och anlägger anläggningen bör vara erfaren och kunnig
 • Funktionen på en infiltration kan vara svår att kontrollera då vattenprov inte kan tas på ett lätt sätt. Dock kan en dåligt anlagd infiltration förorena dina eller grannars dricksvattenbrunnar

Livslängden på en infiltration varierar beroende på exempelvis dimensionering och belastning. Generellt kan man säga att alla avloppsanläggningar fungerar sämre vid ojämn belastning. Det man som fastighetsägare kan göra är att med jämna intervaller kontrollera:

 • larmet, så att det fungerar korrekt
 • pumpen - den ska gå igång vid önskad vattennivå
 • eluttaget - som bör vara säkrat mot fukt
 • volymen vatten som pumpas ut vid varje pumptillslag. Det ska vara anpassat till anläggningens dimensionering och utformning
Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med Pumpbrunnar

 • Infiltrationsbädden får längre livslängd
 • Hög kvalitet på pumpen
 • Trådlöst VA larm
 • Ett trycksatt avloppssystem kan vid behov göras större

Mer om Pumpbrunnar

AEF78450EFF143AEB3E7833B4193ECE3

Enskilda avloppssystem

Sortiment 2021

PDF 3.87MB
615B4F3159C945F6ACAF2E6096106179

Xylem Pumpar

Reklamationsblankett

PDF 671.61kB
6368857AF939489B839EB70BC315DB4D

Pumpbrunn 150 liter

Installationsanvisning

PDF 999.98kB
4C4F14038CD94419A89BBFE6C6A860B5

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321.86kB
5D41B4D9F0D14D439C4D6FA943CD7EA7

Xylem Pumpar

Service och Verkstäder

PDF 82.40kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.