Gråvattenrening BDT med BDT Easy eller BDT Easy PLUS | Uponor

Produkter

Gråvattenrening

Gråvattenrening för enfamiljshuset eller fritidshuset

Med Uponor Gråvattenfilter får bad-, disk- och tvättvatten effektiv hantering via filtertorven och gråvattenfiltren uppfyller hög skyddsnivå enligt Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17. Observera att användningen av gråvattenfilter alltid förutsätter att toalettvatten behandlas i en separat sluten tank, eller i en traditionell torrklosett.

Ett hållbart och kretsloppsanpassat boende

Avloppsrening med torvfilterteknik används i hela världen och det finns omfattande erfarenheter och studier av rening med torvfilter. Gråvattenfilter lämpar sig för behandling av avloppsvattnet från bad, disk och tvätt.

Enkelt att installera, hantera och underhålla

Gråvattenfiltren är lätta att hantera och installera. Till BDT Easy behövs det inga maskiner eller specialverktyg. Att installera filtret och ansluta det till ett avloppsrör går snabbt.

Låga energikostnader

Uponor Infras gråvattenfilter behandlar BDT-vatten luktfritt och energieffektivt i torvfiltret inuti tanken. Energikostnaderna hålls nere tack vare den låga energiförbrukningen och obefintligt underhåll av de färdiga systemen. Gråvattenfiltren innehåller inga delar som går sönder eller slits ut.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med gråvattenfilter

  • BDT Easy uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7
  • Hållbart och kretsloppsanpassat boende
  • Enkla att installera, underhålla och hantera
  • Låga energikostnader

Produkter för gråvattenrening

BDT Easy
BDT Easy PLUS

Mer om BDT Easy och BDT Easy Plus

D2DB0E45595F4457AF13E9D3215BB02E

Gråvattenrening

Sortiment 2020

PDF 158.03kB
C715F62D5971434EAD471E971966B740

Gråvattenreningssystem

Kapitel 8.5 - Teknisk Handbok

PDF 205.92kB
F435A863A61543A89564690A379BD403

Gråvattenfilter BDT Easy

Kapitel 8.5.1 - Teknisk Handbok

PDF 151.21kB
2BFE5617CD654A5C8020858B5EBDEE77

Gråvattenrening BDT Easy Plus

Kapitel 8.5.2 - Teknisk Handbok

PDF 192.73kB
DC493F9D4731475586B0E6880C486993

Uponor Gråvattenrening

Broschyr

PDF 4.22MB
AC8CF7B0932C468D8EFE2A0C5611E34B

BDT Easy Gråvattenfilter

Installationsanvisning

PDF 10.57MB
463DE1271A1C4ADEA3FE5A28095F6F86

BDT Easy Plus

Installationsanvisning

PDF 2.88MB
EF3C7275E46F4315A4059D652C6E301A

BDT Easy installationer i Sverige

PDF-fil

PDF 50.02kB