Clean Easy Pump för fosforreducering i enskilda avlopp | Uponor

Produkter

Fosforrening

Clean Easy Pump för reduktion av fosfor

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från fosfor bidrar till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel eller tillgänglighet av växtnäringsämnen, särskilt fosfor och ibland även kväve. Välbyggda infiltrations- och markbäddssystem motsvarar dagens krav på rening av avloppsvatten när de är nyinstallerade. Men livslängden är begränsad och inom en 5-årsperiod kommer reningen att avta och då klarar man inte av att uppnå en reduktion om minst 70 % fosfor.

För att fortsatt uppnå en reduktion av fosfor på minst 70 % kan man installera en Clean Easy Pump på befintliga infiltrationer och markbäddar. Genom en anpassad dosering av flockningsmedel gör pumpen att anläggningen uppfyller högsta nivå för miljöskydd förutsatt att slamavskiljaren med efterföljande rening är godkänd enligt HVMFS 2016:17. Pumpen monteras på Uponors flockningsmedelsdunk som placeras t ex under en diskbänk.

Pumpen är avsedd för 1 hushåll om 5 personer. Dosering sker automatiskt 2 gånger/dygn.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med Clean Easy Pump

  • Lätt att programmera
  • Lätt att installera
  • Lättöverskådlig display
  • Enkel och säker att använda
  • Underhållsfri
  • Larmar när flockningsmedel behöver fyllas på

Mer om fosforrening

17D71623E0F84226A89F5FC0ADBBDA55

Fosforrening

Sortiment 2021

PDF 117.70kB
2E27334567BE4BD0BE56B124B978BA1B

Fosforfällning

Kapitel 8.4 - Teknisk Handbok

PDF 178.58kB
BE0B97254150402FB58EF8D8D8FDD629

Clean Easy Pump

Nyhetsblad

PDF 522.42kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.