Enskilt avlopp för dig utan kommunal anslutning | Uponor

Produkter

Enskilda avloppssystem

Smarta och miljövänliga system för enskilt avlopp

Uponor Infras system för enskilda avlopp används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus, fritidshus och bebyggelse på landsbygden.

Produkterna och teknikerna för enskilt avlopp är uppdelade i två kategorier:

Normal Skyddsnivå

Den grundläggande principen, för en anläggning för normal skyddsnivå, är att spillvattnet från fastigheten leds till en slamavskiljare, där slammet får sedimentera och varifrån vattnet leds vidare till efterföljande rening i mark. Spillvattnet infiltreras genom det befintliga eller uppbyggda jordlagret och renas därigenom på naturlig väg. En slamavskiljare med efterföljande rening är en bra lösning ifall områden den  installeras i, bedöms att vara normal skyddsnivå miljö och hälsoskydd.

Produkter/teknik för normal skyddsnivå

 • Infiltration
 • Infiltration med infiltrationsmoduler
 • Infiltration med pumpsystem
 • Markbäddsanläggning

Hög skyddsnivå

Om de lokala förhållandena gör att normal nivå inte kan uppnås, kan man installera ett minireningsverk som ersätter slamavskiljaren och den efterföljande reningen eller ett separerande system bestående av en sluten tank för toalettvatten och ett gråvattenfilter för bad, disk och tvätt (BDT). Det finns även ett antal andra lokala förhållanden som kan lägga hinder i vägen, för en traditionell infiltrationsanläggning för normal skyddsnivå. Det kan t.ex. vara för högt grundvatten, dåliga markförhållanden eller områden där särskild hänsyn måste tas.

Produkter/teknik för hög skyddsnivå

 • Kombinerade system
 • Slamavskiljare 1m³ och BDT Easy Plus + Förhöjningspaket. För toalett ansluts en sluten tank
 • Infiltrationsanläggning med Clean Easy pump (fosforfällning) installerad i fastigheten
 • Minireningsverk

Uponor Infras system för enskilda avlopp är utformade enligt Havs- och Vattenmyndighetens normer. Slamavskiljarna är provade av Rise och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90 samt är typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler. Tankarna är CE-märkta.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med produkter för enskilt avlopp

 • Tillverkade i PE för lång livslängd
 • Utformade enligt Havs- och Vattenmyndighetens rekommendationer
 • Slamavskiljarna är testade och provade av Rise
 • Uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SS-EN 12566-3, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90
 • Produkterna är Typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler
 • Tankarna är CE-märkta

Mer om Enskilt avlopp

AEF78450EFF143AEB3E7833B4193ECE3

Enskilda avloppssystem

Sortiment 2021

PDF 3.87MB
4C4F14038CD94419A89BBFE6C6A860B5

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321.86kB
D2D4A9250A344915B58FBEDD188AF30D

Uponor Minireningsverk 5 och 10 pe

Produktinformation

PDF 7.31MB
4157D1E4EBDC4DAB8873B2BF9DD31ED0

WehoPuts 20 till 1200pe

Produktinformation

PDF 10.35MB
DC493F9D4731475586B0E6880C486993

Uponor Gråvattenrening

Broschyr

PDF 4.22MB
3511892669B94A7DA17CA022978DA1C6

Uponor Sluten Tank 3 m³

Produktblad

PDF 262.69kB
615B4F3159C945F6ACAF2E6096106179

Xylem Pumpar

Reklamationsblankett

PDF 671.61kB
5D41B4D9F0D14D439C4D6FA943CD7EA7

Xylem Pumpar

Service och Verkstäder

PDF 82.40kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.