uponor infra cable and telecom

Kabelskyddsrör för el, tele och data

Säker leverans med kabelrör och kabelskydd

Den tekniska utvecklingen går rasande fort som del i att förenkla vardagen samtidigt minska vår klimatpåverkan. Telefonnätet släcks ner till förmån för mobila lösningar, elbilarna blir allt fler och bredbandsnätet byggs ut - allt högre krav ställs på energiresurser, uppkoppling och teknik, därmed också på leveranserna av el och data.

Vi på  Uponor Infra har åtagit oss att fortlöpande produktutveckla och leverera smarta lösningar för skydd av kablar med svagström, starkström och all slags dataöverföring, exempelvis kabel-TV och telefonnät av koppar eller fiberoptik. Vårt sortiment omfattar kabelskyddsrör och kabelskydd, varningsmaterial, kabelbrunnar och diverse kabeltillbehör och används fram till byggnader ovan och i marken. Av miljö- och kvalitetsskäl tillverkar vi våra kabelskyddsrör i PE. Materialets goda egenskaper gör kabelrören tåliga för värme och kyla, slag och stötar, samt beständiga mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor. Kabelskyddsrören har lång livslängd och låg vikt, vilket förenklar lagring, transport och installation. Därtill kan rören och de delar i kabelskyddssystemet som tillverkas i PE malas ner och smältas för nytillverkning, alternativt förbrännas till energi. De flesta av Uponor Infras system är täta mot grundvatten, vilket möjliggör förläggning av tomrör som man vid ett senare tillfälle drar kablar eller fiberoptik i. Uponor Infras produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd enligt EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV, SS 424 1437, Svensk Standard utgåva 6 och SPF Verksnorm 5200 utgåva 1.

Uponor Infras sortiment för kabelskydd innefattar bland annat:

  • Uponor Tripla, Uponor Infras tredje generation av kabelskyddsrör i dimensionerna 110 och 160 millimeter. Den unika rörkonstruktionen möjliggör både normala och mer utmanande installationer, exempelvis vid grund förläggning eller höga trafiklaster. Kabelröret är i PE och kan utan speciella övergångsdetaljer kopplas samman med släta eller korrugerade rör av PVC/PE alternativt dubbelväggiga rör via sin påsvetsade muff. Tätningsringen ligger väl skyddad i muffen och ger en säker, tät anslutning.
  • Uponor Opto, ett optokabelskyddsrör tillverkat i svart polyeten med fyra längsgående gröna stripes som standard. Kabelskyddsröret Opto har en slät insida med mycket låg friktion, ett så kallat lågfriktionsrör, och används vid installationer med optokabel - den låga friktionen möjliggör inblåsning av optokabel upp till flera kilometer. Ett alternativ är att spola med vatten, då kommer man lite längre än med luft.
  • Uponors släta PE-rör, som används till skydd av kraft-, tele och signalkablar. Kabelskyddsrören tillverkas i gul och svart färg och klassas enligt EBR KJ 41:15 SRN, SRS, SRE-P Kabelförläggning max 145 KV. Kabelrören levereras med längden 6 meter eller på trummor med 125 eller 250 meter.
  • Uponors korrugerade kabelskyddsrör i PE, som fungerar som ett tillfälligt skydd av kablar och ledningar, dock uppfyller röret inte kraven i EBR KJ 41:15 Kabelförläggning max 145 KV. Kabelröret levereras i rullar som är enkla att transportera, rulla ut och installera.
  • Uponors dubbelväggiga kabelrör i PE, släta invändigt och korrugerade utvändigt. Insidan gör det lätt att dra kablar, även vid riktningsändringar. Kabelskyddsröret förläggs i marken och har hög slaghållfasthet även vid låga temperaturer. Den flexibla uppbyggnaden gör kabelröret starkt och enkelt att arbeta med. Uponor Infras dubbelväggsrör är SRN-klassade.
  • Uponor kabel- och teknikbrunnar, tillverkade av PE, PP eller kompositmaterial. Brunnarna utgör kontaktpunkter under markytan där man snabbt och enkelt kan ansluta både el och vatten.

 

 

Mer info om Uponor El & Tele

Kabelskydd - Markeringsband - Markeringsnät

Sortiment 2020

PDF 185.20kB

El och Tele

Sortiment 2020

PDF 703.25kB

Kabelbrunnar och Delar

Sortiment 2020

PDF 191.82kB

Kabelskyddsrör - Tripla och Delar

Sortiment 2020

PDF 433.54kB

Kabelskyddsrör Opto och Delar

Sortiment 2020

PDF 202.88kB
DD166AC6C0034F8C8B3696FCCC0C5438

El och Tele

Kapitel 9.0 - Teknisk Handbok

PDF 706.08kB
2A111A12675042ED870473613A21D541

Uponor Kabelbrunnar PE

Byggvarudeklaration

PDF 249.47kB
5122E13FEF4E4AAC98E5D32BB1C8A059

Uponor Kabelskyddsrörssystem PE

Byggvarudeklaration

PDF 247.80kB

Så det kan gå...

Säkra kabelskydd för 100 % uppkoppling

Kabelskyddsprodukter

Kabelskydd, kabelskyddsrör och delar

Kabelskydd, kabelskyddsrör och delar

Uponor Infras lösningar för skydd av kraft-, tele- och fiberkablar omfattar ett stort program inom kabelskyddsrör och kabelskydd, varningsmateriel, brunnar och diverse kabeltillbehör. Kabelskyddsrören tillverkas av PE och PVC.

Uponor Infra kabelskyddsrör används oftast nedgrävda som skydd av kablar till svagström, starkström och alla slag av dataöverföring, t. ex. kabel-TV och telefonnät av koppar och fiberoptik.

Kabelskyddsrörens goda materialegenskaper gör att de tål värme och kyla, slag och stötar. Dessutom är kabelskyddsrören beständiga mot de flesta kemikalier och andra aggressiva vätskor. PE- och PVC-rören har låg vikt och är därigenom enkla att hantera under lagring, transport och installation.

Tripla - kabelskyddsröret med extra säkerhet
Uponor Tripla är Uponor Infras tredje generation av kabelskyddsrör i dimensionerna 110 och 160 mm. Den helt unika rörkonstruktionen gör det möjligt att använda röret till helt normala installationer och till installationer där extra ringstyvhet efterfrågas t.ex vid grund förläggning eller höga trafiklaster. Röret är lätt att hantera och kan utan speciella övergångsdetaljer problemfritt kopplas samman med rör av PVC/PE eller dubbelväggiga rör.

 

Tripla

Mer om kabelskyddsrör

Kabelskyddsrör - Tripla och Delar

Sortiment 2020

PDF 433.54kB
D6A5CCE4AA7F43769E6E715797750A84

Kabelskyddsrörssystem

Kapitel 9.1 - Teknisk Handbok

PDF 330.49kB
63D274D53ACF456D8997E9E0286160D1

Certifikat P-märkning M60988 Kabelskyddsrör

Certifikat P-märkning

PDF 175.23kB
5122E13FEF4E4AAC98E5D32BB1C8A059

Uponor Kabelskyddsrörssystem PE

Byggvarudeklaration

PDF 247.80kB
Optokabelskyddsrör och delar

Optokabelrörssystem

Uponors optokabelskyddsrör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Dimensionerna är 16, 25, 32, 40 och 50 mm. Rören är lågfriktion och uppfyller friktionskoefficient <0,1 enligt SPCR 144. Andra färger än grönt kan tillverkas mot särskilda önskemål vid större beställningar.
Opto

Mer om Opto

Kabelskyddsrör Opto och Delar

Sortiment 2020

PDF 202.88kB
A1A3E2E5CCD34A1DA0CD62BAD4B5FAE4

Kabelskyddsrörssystem Opto

Kapitel 9.2 - Teknisk Handbok

PDF 189.57kB
DB0E816C4407417BBE1465D388D81A90

Uponor Kabelskyddssystem Opto

Byggvarudeklaration

PDF 86.03kB
Markeringsband och nät

Markeringsband och Markeringsnät

Kabelskydd
Kabelskydd säkrar nedgrävda kablar och rör effektiv mot uppgrävning med handredskap. Kabelskydd till kraftkablar i mark ska uppfylla kraven i EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV.

Markeringsband av polyeten
Markeringsband används för att markera förekomsten av kablar eller rör i mark. Samtliga Uponors markeringsband uppfyller kraven enligt EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV.

Markeringsnät av polyeten
Markeringsnät används för att identifiera rör och markförlagda kablar och för att förebygga skador genom misstag vid grävningsarbeten.

Uponor varningsnät har en speciell struktur för att nå maximal varningseffekt. De längsgående trådarna brister i diagonal riktning när de spänns. Brotten sprids slumpmässigt kring belastningspunkten och efterlämnar alltid synliga delar på minst 20 cm på båda sidor av skopan och schakten. För att texten ska gå att läsa efter en eventuell uppgrävning finns det mellan de enskilda textraderna en utstansning där bandet går av. Texten och därmed informationen förblir alltså intakt. Texten på varningsnätet är tryckt direkt på det mellersta bandet i varningsnätet.

Markeringsband

Mer om markeringsnät och markeringsband

Kabelskydd - Markeringsband - Markeringsnät

Sortiment 2020

PDF 185.20kB
D6A5CCE4AA7F43769E6E715797750A84

Kabelskyddsrörssystem

Kapitel 9.1 - Teknisk Handbok

PDF 330.49kB
5122E13FEF4E4AAC98E5D32BB1C8A059

Uponor Kabelskyddsrörssystem PE

Byggvarudeklaration

PDF 247.80kB
Kabelbrunnar

Uponor Infras kabelbrunnar

Av hänsyn till eventuell tillsyn, underhåll eller utbyte finns det med jämna mellanrum behov av att installera en kabelbrunn som liksom teknikbrunnar kan användas till olika tekniska installationer - som vänder sig till vatten- och värmeinstallationer eller liknande.

Uponor kabel- och teknikbrunnar är tillverkade av PE, PP eller kompositmaterial. Dessa material är anpassade till det svenska klimatet då de inte är värme- eller köldkänsliga och därmed tål temperatursvängningar. Brunnarna har dessutom stor slagstyrka p g a materialvalet. Uponor kabel- och teknikbrunnar omfattar nedanstående produkter:

  • Uponor kabelbrunn i PE
  • Uponor kabelbrunn i PP

Brunnarna finns i olika dimensioner beroende på användningsområde och platsbehov.

 

Uponor Garden Hub -kytkentäkeskuksen kautta saadaan maan alla kytkettyä niin sähkö- kuin vesijohdot.

Mer om kabelbrunnar

Kabelbrunnar och Delar

Sortiment 2020

PDF 191.82kB
ACCB2AD6E92B462E95F32832024702E3

Kabelbrunnar

Kapitel 9.3 - Teknisk Handbok

PDF 310.79kB
2A111A12675042ED870473613A21D541

Uponor Kabelbrunnar PE

Byggvarudeklaration

PDF 249.47kB
1096B179D05548FA9934548D7DC68DBF

Uponor Garden Hub

Nyhetsblad

PDF 718.64kB