Isolerat vatten och avlopp

Isolerade rör

Isolerade rör för industrin

Rörisolering sänker energiförbrukning samt drifts- och reparationskostnader. Värmesystem isoleras med syftet att begränsa förlusten av värme, det vill säga energi, under transport till exempelvis värmeväxlare och radiatorer. Kallvattensystem isoleras främst för att undvika kondensbildning, frysning och bakterietillväxt. Som ett extra skydd kan en värmekabel för vattenrör installeras, då isolerade rör ibland utsätts för så pass låga temperaturer att det bildas is i dem. Detta gäller särskilt rör som är placerade utomhus eller i ouppvärmda lokaler och där vintrarna är stränga. Rörisolering förhindrar kondensutfällning i de fall mediet i röret är kallare än temperaturen i lokalen - genom att isolera röret överstiger yttertemperaturen inte den omgivande luftens daggpunkt - och ser även till att vattnet håller rätt temperatur. På så sätt förhindras tillväxten av exempelvis legionella.

Wehotek - rörisolering för industrin

Wehotek från Uponor Infra är särskilt lämpad för industrin. I jämförelse med konventionell rörisolering görs stora tidsbesparingar med installationen av Wehotek-rör - när rören väl är på plats, i princip med samma tidsåtgång som oisolerade rör, blir systemet isolerat upp över 95 %. Genom att använda sig av rörisoleringen Wehotek får man en tålig, korrossionsbeständig installation med små värmeförluster och lång levnadstid. Röret tål yttre belastningar, exempelvis från en person, och tar därtill upp mindre utrymme. Den enkla rörupphängningen medför att färre rörstöd behövs, därtill är rören snabba att installera. Detta i sin tur håller nere kostnaderna.