Dränering av jordbruksarealer ger en tidig skörd | Uponor

Produkter

Jordbruksdränering

Snabbt vårbruk och tidig skörd med effektiv dränering

Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och sköredekostnaderna minskar tack vare:

 • Snabbt vårbruk och tidig skörd
 • Minskad ogräsbekämpning
 • God markbärighet
 • Mindre ogräs
 • Minskade packningsskador
 • Bättre vattenförsörjning
 • Effektiv upptagning av växtnäring
 • Tidig upptorkning och tidig sådd
 • Bättre övervintring för höstsådden
 • Bättre rotutveckling genom att luft kommer in i jorden

Installation

Uponors dräneringsrör ska alltid installeras och kontrolleras enligt gällande nationella regler och anvisningar. De korrugerade dräneringsrören är dimensionerade för installation på minst 0,4 m och maximalt 6,0 m djup. Dräneringsledningarna täcks med material som ger bra vattengenomströmning och skyddar mot igenslamning.

Läggningsanvisningar

Jordbruksverkets "Läggningsanvisningar för jordbruks- och vägdränering" rekommenderas.

Godkännanden och kvalitet

Dräneringssystem tillverkas och provas enligt SS 3520 och SS 3542.

Läs mer om dränering av jordbruksarealer i Uponor Teknisk Handbok

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med dräneringsrör för jordbruket

 • Tillverkas och provas enligt SS 3520 och 3542
 • Löpande kontroller av styvhet, drag- och slaghållfasthet
 • Enkla att hantera och installera

Produkter för Jordbruksdränering

Standard Vit PVC
Standard Svart PE
Blå Special PVC
PVC med kokosfilter
PVC med Polyfilter

Mer om jordbruksdränering

AB7885AB63BA4E0F8DFEE8118D0387EC

Jordbruksdränering

Sortiment 2021

PDF 931.44kB
3A43BC78C74C438A9DDF963A0821ABD9

Dräneringssystem

Sortiment 2021

PDF 2.54MB
89503BCC6D904E66A76C6FDC36DEC3D2

Jordbruksdränering

Kapitel 6.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 312.19kB
AA4806006E294D6C93D455EA4378665F

Uponor Jordbruksdränering

Byggvarudeklaration

PDF 251.38kB
0053CACD73A64D22BD59A454B505BEAB

Polyesterdränering

Produktinformation

PDF 341.53kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.