Dränering av vägar i fullslits eller toppslitsrör | Uponor

Produkter

Dräneringssystem

Dränering av vägar, hus och jordbruksarealer i rör med 100 års livslängd

Uponor Infra har utvecklat effektiva system för alla former av dränering som t ex av marker som står under vatten, avvattning av byggarbetsplatser, när marken innehåller lera eller silt, optimering av idrottsplatser, för skydd av lantbrukets grödor, när husgrunder ska hållas torra och för dränering av vägdiken. I sortimentet ingår rör, brunnar och delar för hus, väg och jordbruksdränering.

Vägdränering

Uponor IQ är ett system för både dränering och dagvattenhantering. Systemet används till dränering av vägar, järnvägar, flygfält, deponier, värmekulvertar m m. För dränering av vägar har vi två typer av rör, fullslits och toppslits. Rören finns i dimensioner från 110 till 450 mm.

Husdränering

Komplett sortiment av rör, delar och brunnar för alla typer av byggprojekt. Rören installeras enkelt och smidigt tack vare sin låga vikt och leverans i raka längder. För dränering av hus används fullslitsade rör i slitstyp 2. Dessa rör finns i dimension 110/95 och till systemet hör även delar som flexböjar, flexgrenrör, spol T-rör, böjar, pumpbrunnar m m.

Jordbruksdränering

Täckdikning av jordbruksarealer ger snabbt vårbruk och tidig skörd med minskad ogräsbekämpning och god markbärighet. Det finns fem typer av rör, svarta och vita standard, blå special, med kokosfilter och rör med polyfilter i dimension 50 till 145 mm. Till systemet hör även delar.

Godkännanden

Uponor Jordbruks-, väg, och husdränering tillverkas och provas enligt Svensk Standard SS 3520 och SS 3542. Vägdränering tillverkas och provas enligt SS-EN 13476:2007 och är godkänt enligt tilläggskrav i Nordic Poly Mark. Det är typgodkänt av SITAC TG-nr. 0628/79 och uppfyller Trafikverkets krav TRVK 2011:072.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med dräneringsprodukter

  • Effektiva lösningar
  • Brett användningsområde och sortiment
  • Enkel och smidig hantering och installation
  • Tillverkade i hållbara och säkra plastmaterial
  • Dräneringsrör för husdränering är korrosions- och kemiskt resistenta

Mer om dränering

AB95B66D2AC84C1E8FC1D53E57D05FAC

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303.98kB
3A43BC78C74C438A9DDF963A0821ABD9

Dräneringssystem

Sortiment 2021

PDF 2.54MB
8AEDCAF081FA46EDBCF53F4DBE84BFCB

Hus- och Vägdränering

Kapitel 6.3.2 - Teknisk Handbok

PDF 137.92kB
8AEDCAF081FA46EDBCF53F4DBE84BFCB

Hus- och Vägdränering

Kapitel 6.3.2 - Teknisk Handbok

PDF 137.92kB
89503BCC6D904E66A76C6FDC36DEC3D2

Jordbruksdränering

Kapitel 6.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 312.19kB
F3E65DA75C9E4B6B98FD53DC85605DC3

Dränering

Kapitel 6.3 - Teknisk Handbok

PDF 150.99kB
FE9C3A08C94D4F8282B31AF5B0A4D346

PDB.62 Uponor Dränbrunn

Föreskrivande text

PDF 80.14kB
14EF03995BF04471BFA013A9FBA104AE

Uponor Husgrundsdränering

Byggvarudeklaration

PDF 246.70kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.