Rening av dagvatten i brunnar, regnbäddar och rörmagasin | Uponor

Produkter

Rening av dagvatten

Rening av dagvatten i traditionella eller skräddarsydda lösningar

När det gäller föroreningar i dagvatten kan man resonera i generella termer samtidigt som man måste vara medveten om att anpassning kan behövas. De flesta föroreningarna är partikelbundna och i många fall kan man åstadkomma en rening genom att helt enkelt avlägsna sedimenten. Det mest traditionella sättet att rena dagvatten är genom sandfångsbrunnar.

Ett stort fokus finns på rening av dagvatten och de traditionella produkterna har kompletterats med innovativa nya produkter som filterbrunnar, regnbäddar, brunnar med integrerade lameller och skräddarsydda sedimenteringsbrunnar där djup och diameter anpassas efter maxflöde, reningsflöde, önskat reningsresultat och sedimentskapacitet.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med produkter för rening

  • Smart Trap har testats i 4 år och har bevisad hög reningsgrad
  • Filterbrunn renar både tungmetaller och olja
  • Regnbäddar tar hand om vattnet nära källan
  • Vortex är en brunn som skräddarsys helt efter kundens önskemål.
  • Vault är anpassningsbar dagvattenrening i rörmagasin

Uponor Filterbrunn

Följ en droppe regn.

Våra produkter för rening av dagvatten

Uponor Regnbädd
Uponor Smart Trap
Uponor Filterbrunn
Uponor Vault
Uponor Vortex

Dagvattenreningsprodukter

99C6562AF63B491DA1A7E00739571F05

Rening av dagvatten

Sortiment 2020

PDF 114.20kB
6D34F0B217354CDCB4C76A30D42C0874

Rening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 171.58kB
70967DD4499847DF9707B2A1C45FD41F

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246.05kB
FA96AA2438AD4F77B14DFBED7166CF28

Certifikat 4077-16 Uponor IQ, Ultra Double, Ultra Classic, Ultra Rib 2, Weholite

Certifikat

PDF 105.75kB
E926C6323AD0439483AD71B68D6DCA66

Uponor Regnbädd

Kapitel 6.7.3 - Teknisk Handbok

PDF 142.35kB
06E263E3A2524FE09F2480AEFFD7E5BD

Uponor Smart Trap

Kapitel 6.7.1 - Teknisk Handbok

PDF 2.35MB
96EA651B62794AF28489A2E25BB20499

Uponor Filterbrunn

Kapitel 6.7.2 - Teknisk Handbok

PDF 186.06kB
BED61E71253A4ECB94B760E83A0DE98C

PDY Regnbädd av plast på avloppsledning

Föreskrivande text

PDF 117.17kB
199548C7516F4E65AB26143D021C78D2

Uponor Regnbädd - Nyhet

Nyhetsblad

PDF 491.18kB
A5CBE6A322304B268C7E88B85C383AAC

Uponor Regnbädd

Installationsanvisning

PDF 11.84MB
18A191115CFE4F82913F6AB00472C43C

Uponor Vault

Skötselanvisning

PDF 1.23MB
44B45D98524B4CF4835A49A4881582EB

Uponor Vortex

Skötselanvisning

PDF 933.78kB