Rening av dagvatten i brunnar, regnbäddar och rörmagasin | Uponor

Produkter

Rening av dagvatten

Rening av dagvatten i traditionella eller skräddarsydda lösningar

När det gäller föroreningar i dagvatten kan man resonera i generella termer samtidigt som man måste vara medveten om att anpassning kan behövas. De flesta föroreningarna är partikelbundna och i många fall kan man åstadkomma en rening genom att helt enkelt avlägsna sedimenten. Det mest traditionella sättet att rena dagvatten är genom sandfångsbrunnar.

Ett stort fokus finns på rening av dagvatten och de traditionella produkterna har kompletterats med innovativa nya produkter som filterbrunnar, regnbäddar, brunnar med integrerade lameller och skräddarsydda sedimenteringsbrunnar där djup och diameter anpassas efter maxflöde, reningsflöde, önskat reningsresultat och sedimentskapacitet.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med produkter för rening

  • Smart Trap har testats i 4 år och har bevisad hög reningsgrad
  • Filterbrunn renar både tungmetaller och olja
  • Regnbäddar tar hand om vattnet nära källan
  • Vortex är en brunn som skräddarsys helt efter kundens önskemål.
  • Vault är anpassningsbar dagvattenrening i rörmagasin

Uponor Filterbrunn

Följ en droppe regn.

Våra produkter för rening av dagvatten

Uponor Regnbädd
Uponor Smart Trap
Uponor Filterbrunn
Uponor Vault
Uponor Vortex

Dagvattenreningsprodukter

30A2CD18315A4388A31851CA86929655

Rening av dagvatten

Sortiment 2021

PDF 209.19kB
D9D8561D57F5485B987B012699B7152D

Rening av dagvatten

Produktinformation

PDF 6.03MB
6D34F0B217354CDCB4C76A30D42C0874

Rening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 171.58kB
70967DD4499847DF9707B2A1C45FD41F

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246.05kB
FA96AA2438AD4F77B14DFBED7166CF28

Certifikat 4077-16 Uponor IQ, Ultra Double, Ultra Classic, Ultra Rib 2, Weholite

Certifikat

PDF 105.75kB
E926C6323AD0439483AD71B68D6DCA66

Uponor Regnbädd

Kapitel 6.7.3 - Teknisk Handbok

PDF 142.35kB
06E263E3A2524FE09F2480AEFFD7E5BD

Uponor Smart Trap

Kapitel 6.7.1 - Teknisk Handbok

PDF 2.35MB
96EA651B62794AF28489A2E25BB20499

Uponor Filterbrunn

Kapitel 6.7.2 - Teknisk Handbok

PDF 186.06kB
729B4F87A42741799E5B24F4988D9B0D

PDY Regnbädd av plast på avloppsledning

Föreskrivande text

PDF 117.17kB
66C25E3704C948F89CE1CF1B9590B1B6

Uponor Regnbädd

Produktinformation

PDF 8.74MB
1F1EC4198B4A4FE9B69A121ABED48295

Uponor Regnbädd

Installationsanvisning

PDF 4.60MB
261DE23B8EDA4A2B8C40A34F08081E48

Uponor Smart Trap

Produktinformation

PDF 8.74MB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.