Pumning av dagvatten | Uponor

Produkter

Pumpning av dagvatten

Styr flödet med pumpning

Uponor Infra specialtillverkar lösningar för pumpning av dagvatten. Vi samarbetar med leverantörer som hör till marknadens vassaste pumptillverkare för att uppnå en så hög produktkvalitet och service som möjligt. Vi erbjuder brunnar med inmonterade pumpar, så kallade pumpbrunnar för dagvatten.

Brunnar för pumpning av dagvatten installeras ofta efter ett fördröjningsmagasin och tillhandahåller möjligheten att styra flödet så att systemet inte överbelastas - inuti pumparna sitter olika hjul med syftet att ge kontroll. Till våra brunnar har vi valt dränkbara dräneringspumpar med centrifugalfunktion.

Kontakta oss för din designade pumpbrunn!

 

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med produkterna

  • Nära samarbete med leverantörer för optimerade produkter
  • Specialtillverkade produkter efter kundens behov
  • Effektiv och energisnål lösning
  • Säker och beprövad teknik
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.