Infiltration av dagvatten med infiltrationsrör | Uponor

Produkter

Infiltration av dagvatten

Infiltration är ett effektivt och miljövänligt sätt att rena dagvatten

Dagvattenhantering är en stor utmaning i områden med hårda ytor, där naturlig infiltration av dagvattnet inte är möjlig. Infiltrationssystem är effektiva lösningar för dagvattenrening nära källan. Dagvatten filtreras genom marken och vidare till grundvattnet. När regnet försvinner i marken, innebär det en ökning av grundvattnet. Många kommuner arbetar därför med att begränsa mängden dagvatten, som rinner ner i spillvattennäten från bland annat parkeringsplatser och stora offentliga byggnader.

System och produkter för infiltration av dagvatten används till privata, offentliga och industriella områden eller till takytor från flerfamiljshus, kontorsbyggnader samt till vägar och parkeringsplatser. Uponor Infras sortiment består av infiltrationsrör, dagvattenkassetter och dagvattentunnlar.

Produktkatalog

Infiltrationssystem från Uponor Infra

Infiltrationsrör
Dagvattenkassetter
Dagvattentunnlar

Uponor IQ infiltrationsrör är en enkel och pålitlig lösning

Vår innovation är nästa löjligt enkel; Uponor IQ Infiltrationsrör - ett slitsat rör. Kapaciteten däremot är allt annat än löjlig

Mer om Infiltration av dagvatten

45813F6F380D46F693C7BEDD84AC3B08

Infiltration av dagvatten

Sortiment 2021

PDF 833.19kB
2B06366BD10A4483BE2A574C96C3CDA3

Infiltration

Kapitel 6.5 - Teknisk Handbok

PDF 696.49kB
3FFEB682BAE84B2EAC0D3C5821DFAA07

Uponor IQ Infiltration

Byggvarudeklaration

PDF 247.71kB
AE6CAE5C8A58489D97A47257856437E5

PDY 4 Uponor Infiltrationskassetter

Föreskrivande text

PDF 115.21kB
7A82CEB5A6C149729A6FBAB19563F586

PBB 54 Uponor IQ Infiltrationsrör

Föreskrivande text

PDF 120.66kB
E96623621E824633B2A77E0CCB2A4A88

IQ infiltrationsrör

Monteringsanvisning

PDF 4.51MB
DFE673994C8044C59BED14A21C896884

IQ Infiltration

Tekniska data

PDF 681.77kB