Flödesreglering av stora mängder vatten | Uponor

Produkter

Flödesreglering

Flödesreglering för stora mängder dagvatten

Flödesreglering används när man tillfälligt vill hejda dagvatten, exempelvis under intensiva regnoväder som det kommunala nätet möjligen inte är dimensionerat för. Flödesregulatorn placeras antingen före eller efter ett magasin, direkt i magasinet eller i en separat brunn, för att försäkra att ledningen nedströms inte belastas med för mycket vatten.

Uponor Flödesreglering utgörs av specialtillverkade produkter. Produkterna tas fram i nära samarbete med externa leverantörer, några av marknadens mest erfarna flödesregulatortillverkare. Våra produkter dimensioneras för största volymflöde och produkterna är magasin och/eller brunnar med inmonterade flödesregulatorer.

Kontakta oss för dimensionering och flödeshastigheter!

 

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med flödesreglering

  • Specialtillverkade produkter
  • Nära samarbete med externa leverantörer för optimerade produkter
  • Minimalt underhåll
  • Produkter dimensionerade för största volymflöde
  • Täta, säkra system med lång livslängd

Underhåll och tillsyn

Några saker att tänka på

Ett viss underhåll krävs

För att anläggningen ska fungera under den planerade drifttiden krävs ett visst underhåll och skötsel, både av brunnarna, magasinen och ytorna i anslutning till dessa. Flödesreglerande dagvattenmagasin för kombinerat avloppsvatten är särskilt viktiga att kontrollera. I vissa fall behöver dessa spolas regelbundet för att undvika obehaglig lukt och igensättning. Flödesregulatorer är i regel underhållsfria, de utgör dock en potentiell risk för dämning då deras syfte är att strypa flödet. Därför bör de regelbundet ses till.

Vid underhåll av flödesreglerande dagvattenmagasin är det viktigt att...

  • kontrollera utjämningsanordningen
  • vid behov spola regelbundet
  • tillse flödesregulatorn kontinuerligt

Mer om Flödesreglering

1951F31F80464EC2BE2D1C0CDB236736

Weholite

Sortiment 2021

PDF 1.36MB
A71C8F5772644B8FA0D5BB8A5E4856FE

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442.11kB
0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
C40C367974F64F96918C8B6DA83A8ACE

PBB.5214 Weholite rörmagasin från 1400

Föreskrivande text

PDF 81.76kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.