Dagvattenhantering i brunnar, regnbäddar och magasin | Uponor

Produkter

Dagvattensystem

Transport av dagvatten i säkra, täta och miljövänliga produkter

Uponor Infras rör, brunnar, kassetter, tunnlar, magasin, regnbäddar och skräddarsydda sedimenteringsbrunnar med tillhörande delar är anpassade som system för rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration av dagvatten.

Produkterna tillverkas i PP eller PE. Dagvattenrören Weholite och Uponor IQ är Nordic Poly Mark-godkända och därmed anpassade till det nordiska klimatet. Samtliga system har lång livslängd och passar utmärkt till offentliga och industriella områden, vid nybyggnation, som tillbyggnad på redan existerande ledningsnät eller för att reducera eller rena den avledda vattenmängden.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Produkter för dagvattenhantering

 • Lång livslängd
 • Nordic Poly Mark godkända
 • Enkla att hantera och installera
 • Rör finns i dimensioner från 140 till 3500
 • Specialdesignade brunnar, rörledningar och magasin helt efter kundens behov
Uponor IQ möjligheternas system | Uponor

IQ dagvattenrör - en hållbar och kostnadseffektiv lösning


 • 100 års livslängd
 • Ett helt vattentätt system
 • Komplett system med rör, delar och brunnar
 • Vit insida för enkel inspektion
 • Integrerade muffar ger 50 % färre skarvar
 • Godkänt enligt Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimension 200-800 mm
 • Rör i kombination med ett dagvattenmagasin eller produkter för infiltration av dagvatten ger ett optimerat system

 

Uponor IQ

Underjordisk infrastruktur och Uponor Infra

Uponor Infra för kompletta lösningar för infrastruktur idag och i framtiden!

Mer om Dagvattensystem

FD8D40C1B47D4A5FAD65B19D1062A3C7

Dagvatten

Sortiment 2020

PDF 766.37kB
EEA74CAD95804AA0B900F71F120EBCA8

Uponor IQ

Sortiment 2020

PDF 359.18kB
BEC23D27C28B4A7B9F36CFFDC2AFDC3C

Weholite

Sortiment 2020

PDF 483.26kB
B011E49A5B7F48C692CC5119C1592081

Dagvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2020

PDF 507.98kB
075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB
969A8CD688854A068105598714B062DF

PBB 5214 Weholite rörmagasin från dim. 1400

Föreskrivande text

PDF 126.38kB
E15E7A190497492B96598305650AA932

PBB 5216 Uponor IQ dim. 1000-1200

Föreskrivande text

PDF 123.37kB
2BF20420498B4AF2BD3074A305E754C1

Weholite

Tekniska data

PDF 475.75kB