Dagvattenhantering i brunnar, regnbäddar och magasin | Uponor

Produkter

Dagvattensystem

Transport av dagvatten i säkra, täta och miljövänliga produkter

Uponor Infras rör, brunnar, kassetter, tunnlar, magasin, regnbäddar och skräddarsydda sedimenteringsbrunnar med tillhörande delar är anpassade som system för rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration av dagvatten.

Produkterna tillverkas i PP eller PE. Dagvattenrören Weholite och Uponor IQ är Nordic Poly Mark-godkända och därmed anpassade till det nordiska klimatet. Samtliga system har lång livslängd och passar utmärkt till offentliga och industriella områden, vid nybyggnation, som tillbyggnad på redan existerande ledningsnät eller för att reducera eller rena den avledda vattenmängden.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Produkter för dagvattenhantering

 • Lång livslängd
 • Nordic Poly Mark godkända
 • Enkla att hantera och installera
 • Rör finns i dimensioner från 140 till 3500
 • Specialdesignade brunnar, rörledningar och magasin helt efter kundens behov
Uponor IQ möjligheternas system | Uponor

IQ dagvattenrör - en hållbar och kostnadseffektiv lösning


 • 100 års livslängd
 • Ett helt vattentätt system
 • Komplett system med rör, delar och brunnar
 • Vit insida för enkel inspektion
 • Integrerade muffar ger 50 % färre skarvar
 • Godkänt enligt Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimension 200-800 mm
 • Rör i kombination med ett dagvattenmagasin eller produkter för infiltration av dagvatten ger ett optimerat system

 

Uponor IQ

Underjordisk infrastruktur och Uponor Infra

Uponor Infra för kompletta lösningar för infrastruktur idag och i framtiden!

Mer om Dagvattensystem

5A42BE84420748F8AC183762F873F12A

Dagvattensystem

Sortiment 2021

PDF 3.39MB
722E05B199D74050B5E4D01F63E4BA12

Uponor IQ

Sortiment 2021

PDF 982.99kB
1951F31F80464EC2BE2D1C0CDB236736

Weholite

Sortiment 2021

PDF 1.36MB
8D78F8937D4B4F468306F129E0082508

Dagvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2021

PDF 1.33MB
D099B755C4F94C6A8803E687A2F5F974

Uponor IQ rör

Tekniska data

PDF 156.89kB
075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB
C40C367974F64F96918C8B6DA83A8ACE

PBB.5214 Weholite rörmagasin från 1400

Föreskrivande text

PDF 81.76kB
D5DE43CACFD44F8EB338421B0BB24D5F

PBB.5216 Uponor IQ 1000-1200

Föreskrivande text

PDF 80.06kB
2BF20420498B4AF2BD3074A305E754C1

Weholite

Tekniska data

PDF 475.75kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.