Dagvatten_Rening_av_dagvatten

Dagvattenrening

Rening av dagvatten

Tidigare låg fokus på att leda bort dagvatten till närmaste recipient så effektivt som möjligt, utan hänsyn till vattnets kvalitet. Nu vet vi att vattnet kan vara både förorenat och på sikt förstöra vår miljö. Uponor Infra har som del i arbetet för en hållbar framtid antagit utmaningen att rena dagvatten. Traditionellt har man ofta använt oljeavskiljare för dagvattenrening men numera finns det mer kompletta alternativ som fungerar bättre. Våra lösningar för rening av dagvatten tar bort både tungmetaller, oljor och olika näringsämnen.

 

Dagvattenreningsprodukter

99C6562AF63B491DA1A7E00739571F05

Rening av dagvatten

Sortiment 2020

PDF 114.20kB
6D34F0B217354CDCB4C76A30D42C0874

Rening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 171.58kB
70967DD4499847DF9707B2A1C45FD41F

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246.05kB
FA96AA2438AD4F77B14DFBED7166CF28

Certifikat 4077-16 Uponor IQ, Ultra Double, Ultra Classic, Ultra Rib 2, Weholite

Certifikat

PDF 105.75kB
E926C6323AD0439483AD71B68D6DCA66

Uponor Regnbädd

Kapitel 6.7.3 - Teknisk Handbok

PDF 142.35kB
06E263E3A2524FE09F2480AEFFD7E5BD

Uponor Smart Trap

Kapitel 6.7.1 - Teknisk Handbok

PDF 2.35MB
96EA651B62794AF28489A2E25BB20499

Uponor Filterbrunn

Kapitel 6.7.2 - Teknisk Handbok

PDF 186.06kB
BED61E71253A4ECB94B760E83A0DE98C

PDY Regnbädd av plast på avloppsledning

Föreskrivande text

PDF 117.17kB

Rening med Regnbädd, Smart Trap och Filterbrunn

Uponor Regnbädd
Dagvatten_Dagvattenrening_Regnbadd
Dagvatten_Dagvattenrening_Regnbadd

Designad lösning för rening av dagvatten

Föroreningar i dagvatten betraktas på senare år som ett miljöproblem. Dagvatten blir förorenat när det rinner över gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Obehandlat dagvatten är en risk för de naturliga recipienterna som tar emot dagvatten från hårdgjorda ytor. I kommunala anvisningar för dagvattenrening på hårdgjorda ytor frångår man numera ofta oljeavskiljare till förmån för multifunktionella anläggningar som exempelvis regnbäddar.

Uponor Regnbädd är en kompakt, prefabricerad lösning som samlar upp, fördröjer och renar nära recipienten.

Fördelar

  • Renar dagvatten från näringsämnen, tungmetaller och oljor samt minskar risken för förorening av naturliga recipienter.
  • Den prefabricerade lösningen gör installationen enkel och snabb med ett säkert slutresultat.
  • Regnbädden är helt vattentät vilket gör att den kan installeras i områden med svåra markförhållanden som t ex områden med hög grundvattennivå.
  • Filtermaterialet byts enkelt ut vid underhåll.
  • Ett litet schakt gör regnbädden idealisk för små och begränsade utrymmen.

 

 

Frågor och Svar

Komplett lösning med många användningsområden och enkel dimensionering

Användningsområden

Regnbäddar används vanligtvis på områden i städer men den kan även installeras i kommersiella eller i bostadsområden. Regnbädden kan installeras nedgrävd eller ovan mark för t ex uppsamling av takvatten vid källan. Regnbädden kan installeras som egen enhet, parallellt eller i en följd efter varandra.

Dimensionering

Regnbädden är enkel att dimensionera. Dina behov styr antalet regnbäddar. En regnbädd räcker till 130-150 kvadratmeter avrinningsyta.

Komplett lösning

Uponor Regnbädd är en komplett lösning för biofilterrening av hårdgjorda ytor.  Växter och filtermaterial fördröjer och renar dagvatten för ren avrinning i dagvattennäten.

Installation

Regnbädden är enkel och smidig att installera.

Mer om regnbäddar

E926C6323AD0439483AD71B68D6DCA66

Uponor Regnbädd

Kapitel 6.7.3 - Teknisk Handbok

PDF 142.35kB
99C6562AF63B491DA1A7E00739571F05

Rening av dagvatten

Sortiment 2020

PDF 114.20kB
199548C7516F4E65AB26143D021C78D2

Uponor Regnbädd - Nyhet

Nyhetsblad

PDF 491.18kB
BED61E71253A4ECB94B760E83A0DE98C

PDY Regnbädd av plast på avloppsledning

Föreskrivande text

PDF 117.17kB
A5CBE6A322304B268C7E88B85C383AAC

Uponor Regnbädd

Installationsanvisning

PDF 11.84MB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap är en patenterad sandfångsbrunn för rening av dagvatten. Konstruktionen samlar upp 100 % mer sediment än en traditionell sandfångsbrunn, även vid höga vattenflöden då det annars är normalt att sedimenten sköljs ut. Inuti Uponor Smart Trap finns en perforerad skiljevägg som hindrar vattnet från att virvla runt och dra med sig uppsamlat sediment. Om man kompletterar Smart Trap med en oljeläns kan man under rätt förutsättningar använda den som rening av parkeringsvatten istället för en oljeavskiljare.

Den mycket effektiva reningen av dagvatten minskar kostnaderna för underhåll av magasin, kassetter, dammar och sjöar. Uponor Smart Trap för rening av dagvatten finns som komplett sandfångsbrunn och som installation i befintliga brunnar av plast eller betong. Installationen är enkel och leder till en gynnsam uppdatering.

 

Mer om Smart Trap

06E263E3A2524FE09F2480AEFFD7E5BD

Uponor Smart Trap

Kapitel 6.7.1 - Teknisk Handbok

PDF 2.35MB
99C6562AF63B491DA1A7E00739571F05

Rening av dagvatten

Sortiment 2020

PDF 114.20kB
EE09E0AD66F8471FBB235C1665F78336

Uponor Smart Trap

Nyhetsblad

PDF 2.03MB
599AFB1AF4C24DF58DBFF3D4635498D1

Uponor Brunnssystem PP

Byggvarudeklaration

PDF 111.91kB
Uponor Filterbrunn

Uponor Filterbrunn

Uponor Filterbrunn för rening av dagvatten har ett mycket effektivt, modulärt filter som reducerar närmare 95 % av metalljonerna Om man kompletterar filterbrunnen med en oljeläns kan man under rätt förutsättningar använda den för rening av parkeringsvatten istället för en oljeavskiljare.

Uponor Filterbrunn är tillverkad i plast och i ett stycke, vilket ger ett säkert skydd mot läckage. Kontakta oss för korrekt dimensionering av filteranläggningar för ytor upp till 10 hektar. Reningen av dagvatten sker genom både sedimentering och filtrering. Tyngre partiklar sjunker till botten sedan pressas vattnet upp genom filterkropparna, oljan separeras och vattnet rinner ut genom det övre utloppet.

 

Mer om filtrering av dagvatten

96EA651B62794AF28489A2E25BB20499

Uponor Filterbrunn

Kapitel 6.7.2 - Teknisk Handbok

PDF 186.06kB
99C6562AF63B491DA1A7E00739571F05

Rening av dagvatten

Sortiment 2020

PDF 114.20kB
985E47F9B3534037A8249527EAF9323F

Uponor Filterbrunn

Nyhetsblad

PDF 240.25kB
C066F102D24C4333BBF57327E62E34AB

PDB 521 Uponor Dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång Allmänt

Föreskrivande text

PDF 123.62kB