uponor infra stormwater

Pumpning

Styr flödet med pumpning

Uponor Infra specialtillverkar lösningar för pumpning av dagvatten utifrån varje kunds särskilda behov. Vi samarbetar med externa leverantörer som hör till marknadens vassaste pumptillverkare för att uppnå en så hög produktkvalitet och service som möjligt. Som del i att bygga ett samhälle för framtiden erbjuder vi brunnar med inmonterade pumpar, så kallade pumpbrunnar för dagvatten. Detta betraktas som det säkraste sättet att hindra vattnet från att tränga upp i dräneringssystemet, där det kan orsaka stor skada, och är mycket effektivt. För ytterligare skydd mot översvämning levereras många av våra brunnar med en backventil för gråvatten.

Pumpning av dagvatten är en nödvändighet, liksom pumparna är viktiga i varje del av vattencykeln. De ger oss vattnet vi dricker, värmer oss, transporterar vårt spillvatten till behandling, är behjälpliga vid tillverkningen av varorna vi köper och mycket mer. Om ett ledningssystem byggs samman med brunnar och magasin blir det förr eller senare svårt att få självfall i ledningarna. Då är pumpning av dagvatten lösningen. Tekniska verken och branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar att man alltid pumpar sitt dagvatten, oavsett om det finns möjlighet till självfall. Med dagens effektiva, energisnåla lösningar och säkra teknik kan man på ett enkelt och säkert sätt lyfta vattnet upp i systemet igen.

Uponor Infras brunnar för pumpning av dagvatten möter dessa krav med goda, framtida marginaler. Brunnarna installeras ofta efter ett fördröjningsmagasin och tillhandahåller möjligheten att styra flödet så att systemet inte överbelastas - inuti pumparna sitter olika hjul med syftet att ge kontroll. Pumparna är monterade i ett fäste för att förenkla underhållsarbetet i de fall service behöver utföras. Till våra brunnar har vi valt dränkbara dräneringspumpar med centrifugalfunktion. Denna slags pump för dagvatten används även på exempelvis vattenverken för att vattnet i våra kranar ska hålla rätt tryck.

Vattnet leds in i pumpen genom ett inloppsrör till mitten av pumphjulet, sedan gör hjulet att vattnet roterar med hög hastighet. Energin fördelas och pressas ut genom lamellerna vilket ger ett ökat vattentryck i kammaren - vattnet tvingas genom utloppsröret samtidigt som vatten sugs in genom inloppsröret. Sedan fortsätter denna process. Pumparna har automatisk drift med ett inbyggt överlastningsskydd som stänger av motorn i händelse av överhettning. Motorn startar igen när den svalnat till normal temperatur.

Pumpning av dagvatten innefattar bland annat;

  • vatten och regnvatten i trädgårdar
  • regnvatten, dräneringsvatten och vatten från översvämningar
  • dikesdräneringsvatten
  • dräneringsvatten från sprinklersystem i garage

 

Läs mer om hantering av dagvatten

075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB
FD8D40C1B47D4A5FAD65B19D1062A3C7

Dagvatten

Sortiment 2020

PDF 766.37kB