Dagvattenhantering_Infiltration_av_dagvatten

Infiltration

Infiltration med kassetter, tunnlar eller rör

Uponor Infras sortiment för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) leder regnet ner i marken. Produkterna blir ett ekonomiskt, miljövänligt alternativ till stenkistor och ska ses som ett komplement till slutna dagvattenmagasin, öppna dammar och traditionella dagvattennät. Sortimentet omfattar dagvattenkassetter, dagvattentunnlar och infiltrationsrör. Dagvattenkassetten fins som traditionell eller inspektionsbar kassett, dagvattentunneln tillverkas både som enkel och dubbel modul. Infiltrationsröret inspekteras genom montering av en teleksopbetäckning på hjässan av röret.

Uponor Infras LOD-system lämpar sig för både privat, offentlig och industriellt bruk.

Mer om Infiltration av dagvatten

951F94FA62CC47B5A244F7DA3A7E8F0C

Infiltration

Sortiment 2019

PDF 255.22kB
2B06366BD10A4483BE2A574C96C3CDA3

Infiltration

Kapitel 6.5 - Teknisk Handbok

PDF 696.49kB
3FFEB682BAE84B2EAC0D3C5821DFAA07

Uponor IQ Infiltration

Byggvarudeklaration

PDF 247.71kB
AE6CAE5C8A58489D97A47257856437E5

PDY 4 Uponor Infiltrationskassetter

Föreskrivande text

PDF 115.21kB
7A82CEB5A6C149729A6FBAB19563F586

PBB 54 Uponor IQ Infiltrationsrör

Föreskrivande text

PDF 120.66kB
94E64F3444F3404C93C44F16AD64979C

IQ Infiltrationsrör

Installationsanvisning

PDF 388.83kB
6E89FF0DC1F7422AA7B359C860C4A542

Uponor IQ Infiltration dim. 600 och 1200

Faktablad

PDF 2.65MB
E9C7BA8B65B14CFE8334B8C7EBA8A44C

Uponor IQ Infiltrationsrör

Lanseringsfolder

PDF 2.19MB

Produkter för infiltration av dagvatten

Dagvattentunnel

Dagvattentunnel - flexibel och lätt

Uponor Infras dagvattentunnel är designad för bruk på landsbygd och privat tomt. Tunneln läggs i grönyta eller under garageuppfart med minst 0,5 meter marktäckning och har en effektiv uppsamlingsvolym på 300 liter. Utformningen av dagvattenmagasin med tunnlar kan se ut på många olika sätt. Exempelvis finns möjligheten att bygga en dubbel dagvattentunnel och på så sätt fördubbla uppsamlingsvolymen till 600 liter. Magasinet kan också bestå av flera parallella tunnelmoduler i önskad längd och upp till tio lager ovanpå varandra.

Dagvattentunneln är lätt att inspektera samt rengöra. Den har även låg vikt, vilket är logistiskt fördelaktigt.


Mer om Tunnlar

2B06366BD10A4483BE2A574C96C3CDA3

Infiltration

Kapitel 6.5 - Teknisk Handbok

PDF 696.49kB
951F94FA62CC47B5A244F7DA3A7E8F0C

Infiltration

Sortiment 2019

PDF 255.22kB
3FFEB682BAE84B2EAC0D3C5821DFAA07

Uponor IQ Infiltration

Byggvarudeklaration

PDF 247.71kB
Dagvattenkassett

Dagvattenkassett - bättre än makadammagasin

Uponor Infras dagvattenkassetter har en uppsamlingsvolym som är tre gånger större än den hos traditionella stenkistor. Kassetten tar dessutom mindre plats. Väljer man den inspektionsbara modellen levereras dagvattenkassetten med inbyggda inspektionskanaler, vilka har en diameter på 160 millimeter (kamerainspektion). Denna modell lämpar sig särskilt för större anläggningar med behov av regelbunden spolning och/eller rensning. Man kan också kombinera dagvattenkassetter med och utan inspektionskanal då magasinet byggs i flera lager. Kassetter med inspektionskanaler placeras i det nedersta lagret för bästa totalekonomi.

Dagvattenkassetterna kan installeras i lågt trafikerade områden, till exempel parkeringsplatser. Marktäckningen behöver vara minst 0,8 meter.


Mer om Kassetter

2B06366BD10A4483BE2A574C96C3CDA3

Infiltration

Kapitel 6.5 - Teknisk Handbok

PDF 696.49kB
951F94FA62CC47B5A244F7DA3A7E8F0C

Infiltration

Sortiment 2019

PDF 255.22kB
3FFEB682BAE84B2EAC0D3C5821DFAA07

Uponor IQ Infiltration

Byggvarudeklaration

PDF 247.71kB
AE6CAE5C8A58489D97A47257856437E5

PDY 4 Uponor Infiltrationskassetter

Föreskrivande text

PDF 115.21kB
Infiltrationsrör

Infiltrationsrör - enkel, hårdnackad lösning

Uponor Infras infiltrationsrör är vår senaste innovation, därtill väldigt okomplicerad. Rören har utstansade hål längs sidan och god kapacitet: 200 respektive 600 kvadratmeter takyta i mark med god genomströmning (grus) vid ett 10 minuter långt 2-årsregn (intensitet 0,013 liter per sekund och kvadratmeter).

Konstruktionen är anpassad för tuffast möjliga förhållanden och kan läggas grunt: Marktäckningen bör vara minst 0,6 meter under parkeringar och 0,3 meter under garageuppfarter.

Infiltrationsrören monteras på samma sätt som traditionella rör, dock utan gummiring, och kan byggas ut i sidled - alltid med möjlighet till inspektions-/nedstigningsschakt.

Rören kommer i två storlekar: DN600 (0,9 kubik) och DN1200 (2,5 kubik).


Mer om Infiltrationsrör

2B06366BD10A4483BE2A574C96C3CDA3

Infiltration

Kapitel 6.5 - Teknisk Handbok

PDF 696.49kB
951F94FA62CC47B5A244F7DA3A7E8F0C

Infiltration

Sortiment 2019

PDF 255.22kB
3FFEB682BAE84B2EAC0D3C5821DFAA07

Uponor IQ Infiltration

Byggvarudeklaration

PDF 247.71kB
7A82CEB5A6C149729A6FBAB19563F586

PBB 54 Uponor IQ Infiltrationsrör

Föreskrivande text

PDF 120.66kB