Uponor IQ installation i Danmark | Uponor

Produkter

Uponor IQ Dagvattenrör

IQ Dagvattenrör - En hållbar och kostnadseffektiv lösning​

Uponor IQ dagvattenrör är en del av Uponor IQ, ett plaströrssystem för dagvattenhantering. Rören används som dagvattenrör och vägtrummor inom kommuner, transportsektorn likväl som inom jord- och skogsbruket.

Uponor IQ-rör tillverkas enligt EN 13476-3 och dimensioner upp till 800 mm är Nordic Poly Mark-märkta. Röret är ett dubbelväggsrör med slät, vit instida och integrerade muffar. Installation med tätningsringar garanterar en helt vattentät ledning. Dimension 800-1200 mm finns med muff- och spikända. Dagvattensystemet är tillverkat av PP - ett hållbart material med 100 års livslängd.

Produktkatalog
Många fördelar med Uponor IQ rör | Uponor Infra

Dagvattenröret Uponor IQ

  • 100 års livslängd
  • Vattentätt system
  • Komplett system med rör, delar och brunnar
  • Vit insida för enkel inspektion
  • Integrerad muff ger 50 % färre skarvar
  • Godkända enligt Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimension 200-800 mm
  • Rör kombinerat med magasin eller produkter för infiltration av dagvatten ger ett optimerat system

  Är du här för att göra IQ-testet?

  Om du vet svaren utan ha tittat på det rätta svaret, kan du säkert också förklara varför du kommer att installera Uponor IQ i ditt nästa dagvattenprojekt. En av anledningarna kan vara att Uponor IQ har en livslängd på 100 år eller mer och är certifierat och testat för nordiska förhållanden.

  Fråga och Svar

  Fråga

  Här är frågan!

  Kan du flytta tre IQ-rör för att göra två stora och sex små trianglar?

  IQ Test Fråga 1 | Uponor
  Svar

  Här är svaret!

  Flytta alla tre rören i en triangel och placera dem ovanpå den andra triangeln.

  IQ Test svar 1 | Uponor

  Dagvattenhantering med Uponor IQ

  7804CD76AD104547BCA6EEA9CFA55715

  Dagvattenrör, Uponor IQ

  Kapitel 6.1 - Teknisk Handbok

  PDF 488.90kB
  2D456917C6144DA293488C5C31773341

  PBB 5216 Uponor IQ dim. 200-800

  Föreskrivande text

  PDF 124.62kB
  EEA74CAD95804AA0B900F71F120EBCA8

  Uponor IQ

  Sortiment 2020

  PDF 359.18kB
  Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.