Dagvattenmagasin_Dagvattenhantering

Dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin fördröjer dagvattnet

Det blir allt vanligare att försöka minska mängden dagvatten i vattenledningarna och istället hantera det lokalt (LOD). På så vis behålls grundvattennivåerna samtidigt som områden blir tåligare mot kraftig nederbörd. En möjlig lösning för att få jämnare flöden i ledningar och bäckar är dagvattenmagasin. Vattnet strömmar ner i magasinet och lagras/utjämnas till dess att ledningen eller bäcken kan föra vattnet vidare till en recipient. Med ett jämnare flöde hinner naturen dessutom ta upp vattnet innan det når fram till exempelvis sjöar eller större vattendrag. Magasinet har också en renande effekt då orenheter i vattnet långsamt sjunker till botten och samlas där som bottenslam.

Uponor Infra tar fram rör i dimensioner från 400 till 3500 millimeter och anläggs enkelt till täta, säkra dagvattenmagasin. Magasinen går att få som legosystem eller måttbeställda lösningar där möjligheterna i princip är oändliga. Standardsystemen baseras på rör i dimensionerna 400 till 1200 millimeter och lagerförs för snabb leverans.

Dimensionering

Städer byggs ut, fler vägar, fler gator och torg. Vi dikar ur skogsmark och dränerar åkrar för att få en bättre växtlighet samtidigt som våra skördemaskiner skördar stora områden på åkrar och skapar hyggen i skogen. Allt detta ger snabbare flöden av regnvatten. För att kunna dimensionera dagvattenledningar måste man dela upp områden efter deras olika beskaffenhet. Exemeplvis rinner vatten inte lika fort i skog, parker och andra grönområden som från tak, vägar och hårdgjorda ytor. Att vattnet rinner olika i fort i olika miljöer benämner man med avrinningskoefficient. Exempelvis ett kraftigt lutande plåttak har hög, medan en flack tätbevuxen skogsmark har mycket låg avrinningskoefficient. En annan parameter är naturligtvis hur stora ytorna är i respektive område som skall beräknas vid dimensionering av dagvattenledningar.

Vi hjälper dig med din dimensionering

För att bestämma lämplig volym på dagvattenmagasinet behöver man ta hänsyn till;

  1. Ytan (den effektiva) för området vars dagvattren leds till magasinet.
  2. Vilket typ av regn (intensitet/återkomsttid och varaktighet) man vill dimensionera för.
  3. Eventuella gränsvärden för utgående flöde från magasinet.

Hur metoderna fungerar kan man läsa om i Svenskt Vattens publikation P110.

Dimensionera ditt eget dagvattenmagasin!

Du kan själv dimensionera ditt dagvattenmagasin. Gå in på Kalkylbudget nedan och fyll i formuläret och vi hör av oss!

Mer om dagvattenmagasin

B79D589A222D47FCA04E8E56128FDE42

Magasinering av dagvatten

Sortiment 2020

PDF 187.21kB
A751C405AD4E4C1D811B5EA6045E66A3

Magasinering

Kapitel 6.4 - Teknisk Handbok

PDF 172.65kB
E15E7A190497492B96598305650AA932

PBB 5216 Uponor IQ dim. 1000-1200

Föreskrivande text

PDF 123.37kB
969A8CD688854A068105598714B062DF

PBB 5214 Weholite rörmagasin från dim. 1400

Föreskrivande text

PDF 126.38kB
0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
1F7366098A1B403C9FFF605C4840C17D

Uponor IQ

Byggvarudeklaration

PDF 248.33kB
70967DD4499847DF9707B2A1C45FD41F

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246.05kB
E9DCE86AA96F4927BE37CA1BC9B6BC0B

Certifikat 4088-06 Uponor IQ

Certifikat

PDF 96.96kB

Bygg ditt eget dagvattenmagasin!

Gör en kalkylbudget!

Kalkylbudget = Svara på våra frågor i formuläret och få svar inom 24 timmar alla vardagar och leverans inom 5 dagar från orderdatum.

Kalkylbudget

Våra system

Weholite dagvattenmagasin

Magasin i Weholite

Dagvattenmagasin från Uponor Infra tillverkas för varje unikt projekt. Det gäller även tankar för processvatten och septik. Rören vi jobbar med är bland andra Weholite - ett lättviktsrör med dubbla väggar, hög slitstyrka och kemikalieresistens samt god slaghållfasthet ner till minus 20 grader. Detta rör framställs i polyeten och kan ge systemet en livslängd på över 100 år. 

Magasin av Weholiterör svetsas samman i dimensioner upp till 3500 millimeter med önskad längd, antingen i vår fabrik eller på installationsplatsen och installeras i eller under grundvattennivån. Systemet töms via ett avlopp eller med pumpning och lämpar sig särskilt för områden med många hårdgjorda ytor.

Läs mer om Weholite dagvattenmagasin

Weholite dagvattentank

Mer om Weholitemagasin

BEC23D27C28B4A7B9F36CFFDC2AFDC3C

Weholite

Sortiment 2020

PDF 483.26kB
A71C8F5772644B8FA0D5BB8A5E4856FE

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442.11kB
969A8CD688854A068105598714B062DF

PBB 5214 Weholite rörmagasin från dim. 1400

Föreskrivande text

PDF 126.38kB
70967DD4499847DF9707B2A1C45FD41F

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246.05kB
IQ dagvattenmagasin

Uponor IQ magasin

Uponor IQ dagvattensystem är ett komplett och flexibelt system, som används i hela norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl utprovat inom ett flertal olika användningsområden. IQ-systemet fungerar utmärkt i större projekt, då de kan anslutas till andra system. Systemet kan även kombineras med andra rör ur Uponor Infras sortiment som exempelvis Ultra Rib 2, Ultra Double och ProFuse RC.

Dagvattenmagasin specialtillverkas oftast i samråd med beställaren men kan även fås i standarddimensioner. Uponor IQ finns i dimensioner från 800 till 1200 mm inklusive delar.
IQ retention tank desktop

Mer om IQ magasin

B79D589A222D47FCA04E8E56128FDE42

Magasinering av dagvatten

Sortiment 2020

PDF 187.21kB
A751C405AD4E4C1D811B5EA6045E66A3

Magasinering

Kapitel 6.4 - Teknisk Handbok

PDF 172.65kB
44695641DB984FC8989BFCE967D593D2

PBB 5216 Uponor IQ Rörmagasin dim. 800-1200

Föreskrivande text

PDF 124.12kB
A49E01C72AA945FDBAE97502FEF383D7

Uponor IQ

Byggvarudeklaration

PDF 110.83kB