Regnvattentank

Återvinning av dagvatten

Hur du återvinner dagvatten

Återvinning av dagvatten ligger helt i linje med framtida satsningar på ett hållbart samhälle. Genom att lokalproducera en del av bruksvattnet kan ordinarie vattenförbrukning minskas med upp till 60 %. Detta leder till mindre tryck på ekonomi, miljö och offentliga vattensystem. Dessutom får man som fastighetsägare större frihet att få rå om sina domäner. Regnvatten är rent och kalkfattigt och går att använda till mycket - bevattning, tvätt av bilen och toalettspolning. Även industrin och jordbruket kan återvinna dagvatten, exempelvis till kylprocesser och att vattna åkrar.

Det största användningsområdet för återvunnet dagvatten är utomhus, främst till bevattning av gräsmattor och planteringar. Regnvattnet är fritt från klorin och kemikalier, samt kalkfattigt. Detta faller många växter i smaken, däribland rhodondendron, hortensia och silverkalla. Man kan också fylla pooler med regnvatten, använda det i uteduschar samt till att tvätta bilar, cyklar och övriga fordon. Vattnet samlas med fördel i stora tunnor anslutna till stuprännor, i fristående kärl på taket ller i nedgrävda tankar och magasin. Vattentunnor och andra öppna kärl behöver täckas med ett finmaskigt nät för att hålla borta löv och annat organiskt skräp. Nätet kan också hindra myggor från att lägga ägg i vattnet, dock är en droppe grönsåpa att rekommendera - det tar bort ytspänningen. Inomhus kan återvunnet dagvatten användas i toaletter, diskmaskiner och till städningen. Dock omgärdas inomhusbruk av vissa regler, särskilt vad gäller vatten till personlig vård. Allt som oftast behöver man analysera vattnet, dra nya ledningar och sätta in reningsfilter. Det finns även regnvattensystem att koppla till det vanliga vattensystemet. Information om detta fås hos det lokala byggnadskontoret.

Jordbruket behöver mängder med vatten till sin verksamhet. Denna sektor kan dra stor ekonomisk förel av återvunnet dagvatten. Uponor har tagit fram två lösningar för återvinning av dagvatten, Uponor IQ regnvattentank och Uponor I! dagvattenmagasin.

Lösningar för återvinning av dagvatten

Uponor IQ regnvattentank framställs av polyeten med en livslängd på över 100 år. Tanken står emot förändringar i marken och är designad att ta så lite plats som möjligt - den kompakta konstruktionen ryms på en vanlig släpkärra. Med sin låga vikt går tanken att lyfta från både kort- och långsidan, vilket gör den lätthanterlig vid installation. När regnvattnet samlas i dagvattenbrunnen leds det till tanken istället för ut i det vanliga vattensystemet. I tanken samlas vattnet upp och förvaras tills det är dags att återvinna dagvattnet - då pumpas det från tanken upp i ledningar och slangar. Breddavloppet ser till att vattnet i tanken aldrig överstiger en viss nivå och överskottsvattnet hamnar i stenkista, dagvattentunnlar, dagvattenkassetter eller liknande. Finns behov av att bytta ut regnvattentanken kan man koppla samman den med en eller flera tankar och på så sätt öka anläggningens volym. Uponor IQ regnvattentank levereras utan tillbehör - du behöver exempelvis ordna egen pump.

Uponor IQ dagvattenmagasin specialtillverkas i samråd med beställaren.

Mer om återvinning

10E1D8E93BE94EA69F8A279FAAEAB5C9

Återvinning

Kapitel 6.6 - Teknisk Handbok

PDF 132.75kB
2D456917C6144DA293488C5C31773341

PBB 5216 Uponor IQ dim. 200-800

Föreskrivande text

PDF 124.62kB

Magasinering av dagvatten

Sortiment 2020

PDF 187.21kB
E9DCE86AA96F4927BE37CA1BC9B6BC0B

Certifikat 4088-06 Uponor IQ

Certifikat

PDF 96.96kB