Uponor dagvatten lösning

Gamla lösningar håller inte för dagens utmaningar inom dagvattenhantering

Utmärkta lokala lösningar på dagvattenproblem

Nya, innovativa metoder för att kontrollera dagvatten

Weholite som dagvattenmagasin

Weholite som dagvattenmagasin

Utmärkta lokala lösningar på dagvattenproblem

Vid planeringen av ett dagvattenhanteringssystem har man fram tills nu koncentrerat sig på mängden dagvatten istället för kvaliteten på dagvattnet. Istället för att hantera dagvattnets egenskaper har man hanterat mängden vatten i systemen. En förändring måste ske.

Åsikter i allmänhet har varit att regnvatten är i stort sett rent och att det inte behöver behandlas. Förr i tiden var det sant, men inte idag. På grund av våra allt mer urbaniserade miljöer har dagvatten blivit den främsta anledning till förorening av vattendrag - därför är det mycket viktigt att ta fram nya metoder för dagvattenhantering.

Läs mer

Kontakta våra experter och utmana oss att lösa dina dagvattenproblem!

Våra experter berättar gärna mera om våra projekt och möjliga lösningar.

Kontakta oss via telefon eller ställ en fråga via länken nedan.

Kontakta oss!