Dagvattenbrunnar komplement till ledningen | Uponor

Produkter

Dagvattenbrunnar

Brett användningsområde med dagvattenbrunnar

Uponor Infra var tidigt ute med ett brett produktområde för dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar med tillhörande delar – vårt sortiment är ett av de mest kompletta på marknaden. Brunnarna är tillverkade med miljövänligt material med god kemikaliebeständighet och lång livslängd. Brunnarna levereras klara för installation.

Det finns många typer av dagvattenbrunnar som t ex inspektionsbrunnar, dagvattenbrunnar med slamfång, självrensningsbrunnar, infiltrationsbrunnar, gårdsbrunnar etc. När man väljer dagvattenbrunn ska man se till att välja den korrekta typen för användningsområdet. Dagvattenbrunnar används till:

  • att samla upp dagvatten och leda det vidare
  • att ta bort solida partiklar, löv eller andra föroreningar
  • att inspektera, underhålla eller riktningsändra ledningsnätet
  • att infiltrera
  • att rena
  • att reglera
Produktkatalog
Många fördelar med dagvattenbrunnar | Uponor

Fördelar med dagvattenbrunnar

  • Plastbrunnar har god kemikaliebeständighet och lång livslängd
  • Brunnarna levereras klara för installation
  • Vi kan erbjuda en komplett lösning för varje ändamål med både standardbrunnar och specialtillverkade brunnar
  • Effektiv rengöring

Våra brunnar för dagvattenhantering

Inspektionsbrunn
Dagvattenbrunn
Gårdsbrunn
Självrensningsbrunn
Smart Trap
Perkolationsbrunn 400
Filterbrunn

Läs mer om Dagvattenbrunnar

8D78F8937D4B4F468306F129E0082508

Dagvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2021

PDF 1.33MB
AB95B66D2AC84C1E8FC1D53E57D05FAC

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303.98kB
C066F102D24C4333BBF57327E62E34AB

PDB 521 Uponor Dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång Allmänt

Föreskrivande text

PDF 123.62kB
F2DDB29F9D414DB8A63FBEE59328E771

PDB 522 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås med sandfång Allmänt

Föreskrivande text

PDF 123.29kB
49A35F97CAAB42DDA077846A026FCB2F

PDB 523 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås utan sandfång Allmänt

Föreskrivande text

PDF 123.18kB
959FF75A288E45DBB1898D3681563ABC

Uponor Brunnssystem PP

Byggvarudeklaration

PDF 250.45kB