Dagvattenbrunnar komplement till ledningen | Uponor

Produkter

Dagvattenbrunnar

Brett användningsområde med dagvattenbrunnar

Uponor Infra var tidigt ute med ett brett produktområde för dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar med tillhörande delar – vårt sortiment är ett av de mest kompletta på marknaden. Brunnarna är tillverkade med miljövänligt material med god kemikaliebeständighet och lång livslängd. Brunnarna levereras klara för installation.

Det finns många typer av dagvattenbrunnar som t ex inspektionsbrunnar, dagvattenbrunnar med slamfång, självrensningsbrunnar, infiltrationsbrunnar, gårdsbrunnar etc. När man väljer dagvattenbrunn ska man se till att välja den korrekta typen för användningsområdet. Dagvattenbrunnar används till:

  • att samla upp dagvatten och leda det vidare
  • att ta bort solida partiklar, löv eller andra föroreningar
  • att inspektera, underhålla eller riktningsändra ledningsnätet
  • att infiltrera
  • att rena
  • att reglera
Produktkatalog
Många fördelar med dagvattenbrunnar | Uponor

Fördelar med dagvattenbrunnar

  • Plastbrunnar har god kemikaliebeständighet och lång livslängd
  • Brunnarna levereras klara för installation
  • Vi kan erbjuda en komplett lösning för varje ändamål med både standardbrunnar och specialtillverkade brunnar
  • Effektiv rengöring

Våra brunnar för dagvattenhantering

Inspektionsbrunn
Dagvattenbrunn
Gårdsbrunn
Självrensningsbrunn
Smart Trap
Perkolationsbrunn 400
Filterbrunn

Läs mer om Dagvattenbrunnar

8D78F8937D4B4F468306F129E0082508

Dagvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2021

PDF 1.33MB
AB95B66D2AC84C1E8FC1D53E57D05FAC

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303.98kB
DD94E9740B7B4A4AA9278BB480612BEA

PDB.521 Uponor Dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång Allmän

Föreskrivande text

PDF 80.42kB
D7274BEB53244E44BF264E22C056683F

PDB.522 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås med sandfång Allmänn

Föreskrivande text

PDF 80.28kB
7416BD44AC3D447490537F1E6B9E3208

PDB.523 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås utan sandfång Allmänn

Föreskrivande text

PDF 80.29kB
959FF75A288E45DBB1898D3681563ABC

Uponor Brunnssystem PP

Byggvarudeklaration

PDF 250.45kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.