Spillvattenbrunnar och dagvattenbrunnar från Uponor Infra | Uponor

Produkter

Brunnssystem

Pålitliga, hållbara och säkra brunnar för många användningsområden

Uponor Infra har ett brett utbud av plastbrunnar för olika ändamål som dagvattenbrunnar, inspektionsbrunnar, dräneringsbrunnar, infiltrationsbrunnar, rensbrunnar med olika betäckningar. Allt som behövs för att installera ett brunnssystem av hög kvalitet. Det viktigaste är att välja rätt typ av brunn för olika ändamål. Val av rätt brunnsdimension garanterar funktionen och blir den effektivaste lösningen.

Uponor har många års erfarenhet av att tillverka formsprutade och skräddarsydda plastbrunnar. På marknaden växer kraven på plastbrunnar speciellt i dimension 1000 och mindre. Uponor kan leverera brunnar i Weholite ända upp till dimension 3500. I sortimentet ingår brunnar som är Nordic Poly Mark-godkända, delar liksom ständig produktutveckling, kvalitetssäkring, garantier för att brunnarna har lång livslängd – även i utmanande förhållanden. Våra hållbara lösningen kommer avsevärt att minska underhåll och reparationskostnader i framtiden.

Inspektionsbrunnar installeras för att sammankoppla flera rörledningar och för att göra avvinklingar på ledningar för spill- eller dagvatten. Brunnarna ger access till inspektion och underhållsarbeten. Det finns flera olika brunnsbottnar och dimensioner att välja på.

Rensbrunnar installeras på spill- eller dagvattenledningar för underhåll av ledningen. Dessa brunnar installeras alltid på ett rakt rör, cirka var 50:e meter.

Dagvattenbrunnar samlar upp vatten från gator, vägrenar, parkeringsplatser, gårdar och andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet rinner genom ett galler på brunnens topp och tyngre partiklar som t ex sand och löv samlas upp i botten av en sandfångsbrunn. Dagvattenbrunnar kan specialtillverkas med vattenlås, frostskydd eller sandfång.

Dräneringsbrunnar installeras tillsammans med dräneringsrör och fungerar som inspektions- och underhållspunkt. Brunnarna installeras nära byggnader men även i åkrar, diken och vägar. Dräneringsbrunnar har normalt mindre slamvolym och anslutningsmöjligheterna är ofta flera i en brunn.

Fördelar med Uponors brunnar | Uponor

Fördelar med våra brunnar

  • En smart design gör brunnarna lätta och enkla att installera
  • Brunnar upp till dimension 1000 och specialtillverkade brunnar och inspektionsbrunnar upp till dimension 3500 mm.
  • Kompatibla med alla typer av rör
  • Brunnar av hög kvalitet säkrar en hållbar lösning och minskade underhållskostnader

Mer om våra brunnar

B0800E6D70BF4365B383A98346D806BB

Uponor Accesso 600

Nyhetsblad

PDF 3.73MB
2B6F3C7435244CE4BA220F11E69C7215

Uponor Accesso 600

Tekniska data

PDF 1.24MB
959FF75A288E45DBB1898D3681563ABC

Uponor Brunnssystem PP

Byggvarudeklaration

PDF 250.45kB
DC0E3A2CC1584530BE97495B43362BED

Uponor Brunnar

Sortiment 2020

PDF 1.06MB