obitelj Uponor proizvodi

Plaströr för hållbar och säker infrastruktur

Framtidssäkra dig med plaströr från Uponor Infra

Våra krav blir allt högre på plaströren och produkterna som bildar vår underjordiska infrastruktur - en struktur som inte syns men tas förgiven av många. Vi vrider på kranen och förväntar oss att få friskt, gott vatten att dricka och duscha i. Vi spolar i våra toaletter och tror att spillvattnet transporteras säkert till ett reningsverk. Vi sätter på datorn och kräver den snabbaste uppkopplingen eller täckning för våra mobiltelefoner. För att åstadkomma detta behöver vi ett system av pålitliga, välanpassade plaströr och produkter för vår infrastruktur.

Hållbarhet står högt på agendan hos Uponor Infra, liksom hos våra kommuner, entreprenörer och andra aktörer som arbetar med Sveriges infrastruktur. Att tänka långsiktigt är viktigt vid nybyggnation eller renovering av rörsystem. Förutom att vi har plaströr med lång livslängd och massor av produkter för att framtidssäkra dig så erbjuder vi även en rad olika tjänster. Dessa gör det möjligt för våra kunder att bygga smarta, kostnadseffektiva lösningar som kommer att tjäna samhället långt in i framtiden.

Uponor Infra Projektservice - för skräddarsydda projekt i hela världen

Vi bygger vår verksamhet på kundförståelse och lång erfarenhet, vilket har resulterat i ett unikt servicekoncept med möjligheten att leverera framtidsenliga, miljösmarta helhetslösningar. Uponor Infra Projektservice erjbuder kundanpassade installationer för olika typer av krävande projekt. Beroende på kundens önskemål och projektets omfattning arbetar vi fram en projektlösning där Uponor Infra hjälper till med allt från design av komplexa plaströrssystem till installation samt efterkontroll av det färdiga projektet. Vi tar ett helhetsansvar och ser till att du som kund får en och samma kontaktperson genon hela projektet.

Vår projektservice erbjuder:

Produktritningar, hållfasthetsberäkningar, arbetsbeskrivningar etc. Leveranser av material i form av plaströr och delar till projektet. Certifierad svetspersonal från Uponor Infra, som hanterar kompletta svetsutrustningar för både tryckrör i dimension 1600 mm och Weholiterör upp till dimension 3500 mm. Vi deltillverkar brunnar, kammare med mera på plats om de inte kan transporteras från fabrik. Underleverantörer som till exempel dykföretag, betongleverantörer och maskinentreprenörer som behövs i projektet kontrakteras av oss. En projektledare finns alltid på plats på arbetsplatsen för att säkerställa kvaliteten på arbetet. Projektledaren ser även till att tidsscheman och deadlines hålls samt att produkterna lossas och installeras på rätt sätt. Vi utbildar även kunden i hur systemet ska användas och underhållas vid tid för drifttagning.

Vårt globala team för projektservice finns i finska Vasa. Deras externa experter erbjuder teknisk support och projekthantering i samarbete med lokala Uponor Infra bolag.

Smarta, underjordiska plaströr och tillhörande produkter

Många av våra projektanpassade lösningar är baserade på plaströrssystemet Weholite, en teknologi som Uponor Infra utvecklat och förädlat i mer än 30 år. Varje Weholiteprojekt är 100 % anpassningsbart vad gäller längd, styvhet, material, färg och så vidare. Systemet klarar tuff hantering och svåra installationsförhållanden med bästa möjliga säkerhetsmarginal - en lösning som håller i mer än 100 år. Weholitesystemet omfattar även paneler som öppnar upp en värld av nya möjligheter för kontrollkammare, pumpstationer, flödeskontrollkammare, ventilationskammare, flödesregulatorer med mera. Weholite-teknologin möjliggör exempelvis fyllda profiler för viktning vilka kan användas vid traditionell installation under mark, för relining samt vid marin förläggning.

Våra plaströr och produkter ger en säker, långvarig användning och förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt från standardprodukter till kundanpassade lösningar inklusive installation - Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.

 

 

Smarta underjordiska produkter

Våra pålitliga lösningar förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt ifrån standardprodukter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation.

Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.