Plaströrsprodukter för ett hållbart samhälle | Uponor

En långsiktig och hållbar investering

Produkter i plast

Smarta produkter i plast bygger infrastrukturen!

Uponor Infra leder utvecklingen av plaströrsprodukter och vi fokuserar ständigt på att tillverka och leverera smarta produkter som är tillverkade med den senaste teknologin och minsta möjliga miljöpåverkan. Du som kund ska alltid känna dig trygg med att produkterna är kontrollerade och uppfyller de standarder och krav som ställs.

Material och livslängd

De produkter som vi tillverkar och levererar används främst till rörsystem för vattenförsörjning och avlopp. Våra produkter tillverkas av tre plastkvaliteteter; Polyeten (PE), Polypropen (PP) och i vissa fall Polyvinylklorid (PVC). Plasttyperna tillverkas av olja och tillhör termoplastfamiljen. Termoplastens egenskaper finns i en rad olika tillverkningsprocesser såsom extrudering av rör, formsprutning av delar och brunnar, rotationsgjutning av brunnar och tankar samt för hopsvetsning av rördelar och skräddarsydda produkter.

Produkter i plast har en lång livslängd, över 100 år och den tekniska funktionstiden definieras som den tid som går fram till dess åldrandet försämrar materialets mekaniska egenskaper. Åldringens inverkan till följd av fysiska och kemiska processer visar sig i regel efter en längre tid.

Kvalitetssäkring och produkttester

Uponor Infra är certifierat enligt ISO9001:2015, ISO14001:2015 och ISO50001:2011. Vi återvinner vårt tillverkningsskrot till nya produkter direkt i tillverkningen och produkterna testas fortlöpande när det gäller diameter, godstjocklek, rörlängd, vikt, muffar, ringstyvhet, slagtålighet, deformation, fogtäthet, tryck, draghållfasthet, densitet, smältpunkt, termisk stabilitet samt färg och yta.

Plastmaterial är ett säkert val som har god kvalitet och är testat för funktionalitet för lång tid framöver.

Du kan läsa mer om de olika plasttyperna, livslängden, kvalitet och produkttester och mycket mer i Uponor Teknisk handbok

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med produkter av plast

  • Oöverträffade flödesegenskaper
  • Motstår sättningar i marken, slag och punktlaster
  • Långa rörlängder ger få skarvar och täta system
  • Korrosions- och kemiskt resistenta
  • Ej nötningsbenägna
  • Låg vikt
  • Helt återvinningsbara
  • Lång livslängd
  • Brett användningsområde
  • Enkel identifiering
Uponor Infra Projektservice - Till er Tjänst | Uponor

Ett unikt servicekoncept

Uponor Infra har ett servicekoncept, Uponor Infra Projektservice. Vår projektservice levererar konkurrenskraftiga produkter av plast inklusive tjänster i hela världen och inspirerar och levererar den perfekta lösningen.

Läs mer om Uponor Infra Projektservice

Uponor Infra bygger infrastrukturen

Smarta, hållbara och återvinningsbara plastprodukter

Vårt erbjudande

Kabelskyddsrörssystem
Dagvattensystem
Skräddarsydda produkter
Tanksystem
Markförlagda ventilationssystem
Enskilda avloppssystem
Brunnssystem
Fjärrvärme- och Fjärrkylesystem
Dräneringssystem
Infrakulvertar
Intags- och utloppsledningar
Processvattensystem
Tryckrörssystem
Spillvattensystem

Mer om våra plaströrsprodukter

0CF359B412674D0EAB136048F4600A81

Sortiment 2021

Samtliga produkter

PDF 30.00MB
220B7AD8C27E4DFBAA148DB12C520965

Spillvattensystem

Sortiment 2021

PDF 6.73MB
5A42BE84420748F8AC183762F873F12A

Dagvattensystem

Sortiment 2021

PDF 3.39MB
2692B87452AB4DFDBCBCA198A9360135

Tryckrorssystem

Sortiment 2021

PDF 3.05MB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.