Losningar_Transport

Infrastrukturlösningar: Transport

Dagvattenhantering för våra vägar, flygplatser och hamnar

Dagvattnet från våra transportytor, däribland flygplatser, kräver särskild rening. Vattnet bär ofta med sig olika ämnen och kemikalier, framförallt vintertid då ytorna avisas och halkbekämpas. Miljömässigt bättre kemikalier är ett bra sätt att minska påverkan på vattenddragen nära transportytor. En annan viktig lösning är att samla upp kemikalier och oljor innan de når recipienter, exempelvis med Uponor Filterbrunn. Vårt sortiment för hanteringen av dagvatten från stora, trafikerade ytor omfattar rör, vägtrummor, tankar och andra produkter. Systemet är kompatibelt med de flesta rör på marknaden och installeras under vägar, järnvägar, landningsbanor och i hamnar - områden som kräver snabbinstallerade rör som håller för tung trafik.

Även om transportområden i stort består av hårdgjorda ytor är det många gånger möjligt att väva in naturlig infiltration och planteringar. Uponor Infra rekommenderar naturlig infiltration i möjligaste mån och därtill tvårörssystem för en modern hantering av dagvatten. Tvårörssystem kan installeras för att skapa en fördröjande effekt genom kontrollerat utsläpp. Många av våra skräddarsydda lösningar byggs med Weholite, ett system som klarar svår installation och krävande markförhållanden med högsta säkerhetsmarginal. Weholite-projekten går att totalanpassa vad gäller styvhete, material, färg, längd med mera. De kan användas både vid traditionell installation i mark, marin förläggning eller för relining.

För krävande installationer - Uponor Infra Projektservice

Uponor Infra kan efter många år i branschen erbjuda ett unikt servicekoncept. Vid intresse tar vi ett helhetsansvar för kundens projekt och levererar skräddarsydda, miljövänliga lösningar dimensionerade för framtida nederbörd till världens alla länder. Olika utmaningar, som vattenrecipientens sårbarhet, jämte kundens krav och projektets storlek styr vilka lösningar vi tar fram. Lösningarna omfattar allt från fältservice, svåra installationer och teknisk support till design och beräkningar. För att underlätta ytterligare ger vi dig som beställare en kontaktperson för hela projektet. Uponor Infras Projekservice globala team har sin bas i Vasa, Finland och i samarbete med lokala Infrabolag ge dig som kund;

  • arbetsbeskrivningar, produktritningar, hållfasthetsberäkningar
  • ett team som designar projektet eller erbjuder support
  • prefabricering av stora eller komplexa strukturer, något som spar tid
  • leveranser av rör och delar
  • fältservice med certifierad svetspersonal
  • underleverantörer i de fall de behövs, exempelvis betongare, maskinentreprenörer och dykföretag
  • en projektledare på installationsplatsen med uppgiften att se till arbetskvalitet, tidsschema och deadlines
  • tillverkning av tankar, brunnar och så vidare om dessa inte kan transporteras från fabrik
  • hantering av oförutsedda utmaningar under projektets gång
  • utbildning i hur systemet fungerar och ska underhållas när installationen är färdig

 

Mer om dagvatten

075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB
FD8D40C1B47D4A5FAD65B19D1062A3C7

Dagvatten

Sortiment 2020

PDF 766.37kB

Smarta lösningar från Uponor Infra

Säkra, Hållbara och Miljövänliga lösningar
Infra 360 projektservice

Uponor Infra 360° Projektservice

Uponor Infra 360° Projektservice är ett unikt tjänstekoncept där vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar helt efter kundens behov.

Uponor Infra Projektservice