Lösningar för transportsektorn från Uponor Infra | Uponor

Från Uponor Infra

Lösningar för Transportsektorn

Hållbara och säkra lösningar för transportsektorn

Inom transportsektorn krävs hållbara, säkra och pålitliga rör för transport av spillvatten, dricksvatten, dagvatten och kablar för el, tele och data.

Hantering av spillvatten

Uponor Infras spillvattensystem är en lösning av markförlagda självfallsrör med tillhörande delar och brunnar. I systemet ingår Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic och PVC.

Transport av trycksatt media

Vårt tryckrörssystem i polyeten används för transport av tryckvatten, däribland dricksvatten samt spillvatten och gas. Rören tillverkas i materialen PE80 och PE100.

Dagvattenhantering

Det kompletta dagvattensystemet består av produkter som är utvecklade för effektiv rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration av dagvatten.

Brunnar – en del av ledningsnätet

Ett brett sortiment av brunnar i plast som dagvattenbrunnar, inspektionsbrunnar, dräneringsbrunnar, infiltrationsbrunnar, rensbrunnar inklusive betäckningar. Allt som behövs för att installera högkvalitativa brunnar.

Kabelskyddsrörssystem

Vi ser till att kablarna skyddas. Att de inte skadas eller går av. Vi har ett system för våra kabelskydd – Cable Protection System.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med plastlösningar transportsektorn

  • Lösningar för rening av dagvatten nära källan
  • Över 100 års livslängd
  • Prefabricerade lösningar klara för installation
  • Täta och hållbara lösningar
  • Uponor Infra är norra Europas största plaströrstillverkare
  • Över 60 års erfarenhet och kompetens

Uponor Infra har plastlösningarna!

Våra lösningar är optimala för kommunala, kommersiella, industriella eller transportområden!

Lösningar för Transportsektorn

Ultra Rib 2®
ProFuse RC
Uponor IQ
Uponor Snipp & Snapp®
Uponor Accesso®

Mer om lösningar för Transportsektorn

3AFD07C4F9D8449F99067367D0FBE444

Uponor Snipp och Snapp® Panzar

Tekniska data

PDF 203.84kB
371FB6330FDD4845995DAC3B6E222E2B

ProFuse RC tryckrör

Tekniska data

PDF 175.92kB
DDD270082A0640F190650D9D476E93CE

Ultra Rib 2

Tekniska data

PDF 174.47kB
D099B755C4F94C6A8803E687A2F5F974

Uponor IQ rör

Tekniska data

PDF 156.89kB
77579B834DC84127B06F69142C853331

Accesso 600®

Tekniska data

PDF 347.93kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.