Lösningar för kommunala områden | Uponor

Från Uponor Infra

Lösningar för Kommunal mark

Många olika ledningsnät i den kommunala marken

I den kommunala marken grävs plaströr ner för transport av spillvatten, dricksvatten, dagvatten, fjärrvärme och el, tele och data. Uponor Infra är en komplett leverantör av plaströrslösningar för den kommunala marken.

Hantera spillvatten

Uponor Infras spillvattensystem är en lösning för transport av spillvatten i självfallsrören Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic och PVC inklusive delar och brunnar.

Dricksvatten, spillvatten och gastransporter

Tryckrörssystem i materialen PE80 och PE100 installeras för transport av trycksatt media som tryckvatten, däribland dricksvatten samt spillvatten och gas.

Dagvattenledning

Komplett dagvattensystem som består av produkter utvecklade för rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration.

Inspektion och sammankoppling i brunnar

Marknadens bredaste sortiment av brunnar i plast för dagvatten, inspektion, dränering, infiltration och rensning.

Fjärrvärme eller fjärrkyle-leveranser

Rör för värme eller kyla i unik isolering. Vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka fjärrvärme- och fjärrkylerör. Systemen används till isolerad vattentransport, avloppsledningar eller skräddarsydda produkter.

Cable Protection System

Vi håller staden levande - Megastaden, vindkraftsparken eller världens sista utpost har ett gemensamt – det går kablar dit. Vi ser till att kablarna skyddas med Cable Protection System.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med plastlösningar för kommunala områden

  • Täta och leveranssäkra system i plast
  • Marknadens bredaste sortiment av brunnar
  • Lång livslängd
  • Skräddarsydda produkter helt enligt kundens behov
  • Helt återvinningsbara
  • Ultra Rib 2 tillverkas av fossilfri råvara efter förfrågan
  • Unik PUR-isolering på fjärrvärmerören
Ultra Rib 2 är det säkraste röret på marknaden | Uponor

Ultra Rib 2 tillverkad av fossilfri plastråvara

Från den 7 januari 2021 innehar Uponor Infra AB ett ISCC Plus Certifikat! (International Sustainability and Carbon Certification). Certifikatet innebär hållbarhet, spårbarhet, godkänt råvarumaterial och korrekta reklamationer.

Som ett led i detta arbete lanserar vi nu Ultra Rib 2 tillverkat av fossilfri plastråvara.

Kontakta oss för mer info!

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite

Sobacken med kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasframställning är en viktig del i Borås satsning, att göra staden fossilbränslefri. Valet av ledningssystem mellan bassängerna för att rena avloppsvattnet föll på Weholite.

Lösningar för Kommunala områden

Ultra Rib 2 markavloppsrör
Barrier PLUS för dricksvattentransport
Rening av dagvatten
Brunnssystem
Uponor Cable Protection System
Wehotherm fjärrvärmerör

Mer om lösningar för kommunala områden

2D5A8675F42E467D994C77B06A01F3C6

Uponor Infra Teknisk Handbok

2018 års utgåva

PDF 13.23MB
0CF359B412674D0EAB136048F4600A81

Sortiment 2021

Samtliga produkter

PDF 30.00MB
8AA99CCA8E5A4D0E9A1A693F392E779D

Barrier PLUS

Produktinformation

PDF 2.42MB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.